Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Zmluva Objednávky 2023 k 31.10.2023 s DPH 31.10.2023 31.10.2023
Zmluva Faktúry 2023 k 31.10.2023 s DPH 31.10.2023 31.10.2023
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 17.03.2023 CFT Academy Slovakia 17.03.2023
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 03.03.2023 CFT Academy Slovakia 03.03.2023
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 16.02.2023 CFT Academy Slovakia 17.02.2023
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 08.02.2023 CFT Academy Slovakia 10.02.2023
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 03.02.2023 CFT Academy Slovakia 03.02.2023
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 27.01.2023 CFT Academy Slovakia 27.01.2023
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 27.01.2023 CFT Academy Slovakia 27.01.2023
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 20.01.2023 CFT Academy Slovakia 20.01.2023
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 13.01.2023 Slovenský zväz malého futbalu 20.01.2023
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 13.01.2023 CFT Academy Slovakia 13.01.2023
Faktúra Faktúry 2022 k 31.12.2022 s DPH 31.12.2022 31.12.2022
Objednávka Objednávky 2022 k 31.12.2022 s DPH 30.12.2022 31.12.2022
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 25.11.2022 CFT Academy Slovakia 25.11.2022
Zmluva Poistenie žiakov školy - úrazy s DPH 30.09.2022 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 30.09.2022
Zmluva Stravovanie zamestnancov s DPH 02.09.2022 Školská jedáleň, Lúčna Vranov n. T. 02.09.2022
Zmluva Odborná prehliadka a skúška el. zariadení s DPH 31.03.2022 TEXTEL, s.r.o. 31.03.2022
Zmluva Odstránenie havarijného stavu poškodenej strechy s DPH 30.03.2022 Ferstav, spol. s r.o. 31.03.2022
Zmluva Zmluva o dielo - oprava dlažby a časti stropu vo vestibule školy s DPH 18.02.2022 Ferstav, spol. s r.o. 21.02.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/319