Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Zmluva Mandátna zmluva s DPH 02.09.2004 Ing. Marek Hurný - Služ. požiar. ochrany 03.01.2011
Zmluva Poistenie prívesného vozíka s DPH 21.01.2005 Allianz - slovenská poisťovňa a.s. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o pripojení s DPH 21.02.2005 Slovak Telecom, a.s. 03.01.2011
Zmluva Poistenie budov s DPH 08.03.2005 Allianz - slovenská poisťovňa a.s. 03.01.2011
Zmluva Poistenie hnuteľných vecí s DPH 08.03.2005 Allianz - slovenská poisťovňa a.s. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 8/2006 s DPH 02.01.2006 ZŠ Kukučínova, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 6/2006 s DPH 02.01.2006 ZŠ Sídl. II., Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 5/2006 s DPH 02.01.2006 ŠJ Lúčna, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 4/2006 s DPH 02.01.2006 ŠJ Juh, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 3/2006 s DPH 02.01.2006 ŠJ Bernolákova, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 2/2006 s DPH 02.01.2006 ZŠ Juh, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 1/2006 s DPH 02.01.2006 ZUŠ, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 7/2006 s DPH 02.01.2006 ŠJ Sídl. II., Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Poistenie budov s DPH 01.05.2006 Allianz - slovenská poisťovňa a.s. 03.01.2011
Zmluva Nájom školského bytu s DPH 10.06.2006 Iveta Magurová 03.01.2011
Zmluva Zmluva o pripojení s DPH 14.12.2006 Orange Slovensko, a.s. 03.01.2011
Zmluva Prenájom a čistenie rohoží s DPH 19.03.2007 Lindstrom, s.r.o. 03.01.2011
Zmluva Poistenie ihriska s umelou trávou s DPH 05.11.2007 Allianz - slovenská poisťovňa a.s. 03.01.2011
Zmluva Zmluva na poskytnutie služby s DPH 15.11.2007 Datalan, a.s. 03.01.2011
Zmluva Zmluva na poskytnutie služby s DPH 21.12.2007 HOUR, spol. s r.o. 03.01.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/319