Navigácia

DFS Ďatelinka

Detský folklórny súbor ĎATELINKA pri ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou rozvíja svoju folkórnu činnosť tancom a spevom v každom školskom roku. Žiak, ktorý má vôľu a chuť môže byť jeho súčasťou. DFS vedú na našej škole p. učiteľka Mgr. Juliana Mikitová, p. učiteľka Mgr. Jana Budaiová a p. učiteľ Mgr. Peter Myšík, ktorí majú bohaté skúsenosti s ľudovou kultúrou a sami vystupujú alebo vystupovali vo folklórnych súboroch. Žiak sa môže prihlásiť do DFS u jedného z vedúcich. Rozvrh hodín DFS Ďatelinka na školský rok 2017/2018 - tu!

V roku 2017 sme oslávili 10. výročie Detského folklórneho súboru Ďatelinka, kde sa krstilo CD s názvom: "EJ IDÚ MI ŠPIVANOČKY", ktoré naspievali členovia (naši žiaci) tohto súboru. 

   

DFS Ďatelinka pravidelne vystupuje pre občanov mesta Vranov nad Topľou na slávnostiach, pri príležitosti mesiaca úcty k starším pre dôchodcov, pre dochodcov, ktorí sa zúčastňujú Posedenia pri jedličke na našej škole, žiaci chodia každý rok vinšovať do Užhorodu. Zúčastnili sa vinšovania pred NR SR na pozvanie Petra Pellegriniho. DFS Ďatelinka mal aj živé vystúpenie v TV JOJ.