Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava interiéru tried bez DPH 07.12.2020 07.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zakúpenie schválených učebníc, pracovných zošitov bez DPH 18.08.2020 18.08.2020
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 22.03.2018 CFT Academy Slovakia 22.03.2018
Zmluva Zmluva o dodávke vody s DPH 22.01.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22.01.2018
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 14.03.2018 MS Trade Group, s.r.o. 14.03.2018
Objednávka Objednávky 2018 k 31.12.2018 s DPH 31.12.2018 31.12.2018
Faktúra Faktúry 2018 k 31.12.2018 s DPH 31.12.2018 31.12.2018
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 15.03.2018 CFT Academy Slovakia 15.03.2018
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 09.03.2018 CFT Academy Slovakia 09.03.2018
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 19.01.2018 CFT Academy Slovakia 19.01.2018
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu - LK 2018 s DPH 30.12.2017 Miroslav Novotný - TOP PACK 30.12.2017
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 12.01.2018 CFT Academy Slovakia 12.01.2018
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 21.12.2017 Miroslav Sokol - FALKO 21.12.2017
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 04.12.2017 Nadácia TV JOJ 04.12.2017
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 30.11.2017 P-ONE, s.r.o. 30.11.2017
Zmluva Zmluva o združenej dodávke el. energie s DPH 30.10.2017 Energie2, a.s. 30.10.2017
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 06.10.2017 CFT Academy Slovakia 06.10.2017
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 29.09.2017 CFT Academy Slovakia 29.09.2017
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 06.04.2018 CFT Academy Slovakia 06.04.2018
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 18.05.2018 CFT Academy Slovakia 18.05.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/319