Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava interiéru tried bez DPH 07.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Zakúpenie schválených učebníc, pracovných zošitov bez DPH 18.08.2020
Zmluva Mandátna zmluva s DPH 02.09.2004 Ing. Marek Hurný - Služ. požiar. ochrany
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 12.01.2018 CFT Academy Slovakia
Zmluva Zmluva o dielo s DPH 21.12.2017 Miroslav Sokol - FALKO
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 04.12.2017 Nadácia TV JOJ
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 30.11.2017 P-ONE, s.r.o.
Zmluva Zmluva o združenej dodávke el. energie s DPH 30.10.2017 Energie2, a.s.
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 06.10.2017 CFT Academy Slovakia
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 29.09.2017 CFT Academy Slovakia
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu - LK 2018 s DPH 30.12.2017 Miroslav Novotný - TOP PACK
Zmluva Zmluva o dielo - Žiadosť o nenávratný FP s DPH 29.05.2017 Mgr. Pavol Kalmár
Zmluva Zmluva o obstaraní zájazdu - ŠvP 2017 s DPH 23.05.2017 A.T. team s.r.o.
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 07.04.2017 CFT Academy Slovakia
Zmluva Zmluva o dielo - Biologická účebňa s átriom s DPH 13.03.2017 FERSTAV, spol. s r.o.
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 17.03.2017 CFT Academy Slovakia
Zmluva Zmluva o dielo - bezpečnostný projekt s DPH 27.01.2017 CUBS plus, s.r.o.
Zmluva Zmluva o dielo - svetlíky s DPH 09.12.2016 MS Trade Group s.r.o.
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 19.01.2018 CFT Academy Slovakia
Zmluva Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s DPH 09.03.2018 CFT Academy Slovakia
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/307