Navigácia

Fotogaléria

 

NOVÁ FOTOGALÉRIA - tu!

 

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Zápis detí do prvého ročníka šk. r. 2016/2017 - tu!
Moja trieda varí lepšie ako tvoja - tu!
Bratislava - pred NR SR a vystúpenie v TV JOJ - tu!
Materské školy a Vianočná akadémia - tu!
Deň záľub - tu!
Návšteva predsedu NR SR na našej škole - tu!
Noc knižníc - tu!
Mesiac úcty k starším v ŠKD - tu!
Poznávaj prírodu hmatom - tu!

 

ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

Deň detí - tu!
Deň narcisov - tu!
Družobná návšteva v Poľsku - tu!
Mezinárodný turnaj vo futbale s Ľubošom Micheľom - tu!
Návšteva p. poslanca Dušana Čaploviča - tu!
Navšteva ukrajinských detí na škole - tu!
Čiastočné zatmenie slnka - tu!
Tanec snov - tu!
Tvoríme knihy školy - tu!
Vinšovanie v Užhorode - tu!
Mikuláš v škole - tu!
Vianočná akadémia - tu!
Vystúpenie pred AOC - tu!
Beseda s Andreou Kerestešovou - tu!

 

      

             Noc knižníc 2014                      Krst školskej televízie TV LÚČIK       Družobná návšteva žiakov z Poľska 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

  Návšteva prezidentského paláca

 

      

   Medzinárodný futbalový turnaj         Deň rozprávky s naším prezidentom     Družobná návšteva v Poľsku 2014

 

      

    Otvorenie tanečnej miestnosti                    Plavecký výcvik 2014               Deň vody na ZŠ Lúčna, Vranov n. T.

 

      

            Lyžiarsky výcvik 2014                              Karneval 2014                     1. školská netradičná olympiáda

 

      

Vinšovníci zo ZŠ Lúčna v Užhorode            Vianočná akadémia 2013                    Vystúpenie pre seniorov

 

        

     Vystúpenie pre Vranovčanov                   Mesiac úcty k starším                   Beseda s Jozefom Golonkom                 

 

      

        Šk. konferencia 1. stupňa                             Noc knižníc                               Otvorenie školského roka 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

      

     Družobná návšteva v Poľsku          15. výročie školy s D. Čaplovičom                     Škola v prírode

 

         

                   Karneval                                      Návšteva Užhorodu                     Vystúpenie pre Vranovčanov

 

         

              Lyžiarsky výcvik                               Zápis do 1. ročníka                               Vianočná akadémia

 

       

                  Noc knižníc                                 Beseda s kozmonautom                    Návšteva žiakov z Poľska