Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 14.06.2012 Ústav infor. a prog. školstva 14.06.2012
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 04.12.2017 Nadácia TV JOJ 04.12.2017
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 08.06.2018 Národné športové centrum 10.07.2018
Zmluva Dochádzkový systém s DPH 12.01.2022 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. 12.01.2022
Zmluva Dod. č. 1 k zmluve č. 078/2012/1.1/OPV o poskytnutí NFP s DPH 25.06.2012 MŠVVaŠ SR 25.06.2012
Zmluva Dod. č. 1/2011 k zmluve o dodávke plynu s DPH 29.11.2011 SPP, a.s. 29.11.2011
Zmluva Dod. č. 2 k zmluve č. 078/2012/1.1/OPV o poskytnutí NFP s DPH 26.11.2013 MŠVVaŠ SR 02.12.2013
Zmluva Dodatok k Mandátnej zmluve - Činnosť BOZP s DPH 20.08.2019 Ing. Marek Hurný 20.08.2019
Zmluva Dodatok k Mandátnej zmluve - Činnosť pož. tech. s DPH 20.08.2019 Ing. Marek Hurný 20.08.2019
Zmluva Dodatok k zmluve VK/10/08/008 s DPH 29.06.2020 Komenský, s.r.o. 29.06.2020
Zmluva Dodatok k zmluve o dielo - Výťahy s DPH 09.03.2020 Michal Maselko, s.r.o. 09.03.2020
Zmluva Dodatok k zmluve o dodávke el. energie č. 7956/2019 s DPH 28.09.2020 MAGNA ENERGIA, a.s. 28.09.2020
Zmluva Dodatok k zmluve o pripojení č. 5830072 s DPH 19.03.2012 Orange Slovensko, a.s. 19.03.2012
Zmluva Dodatok ku kúpnej zmluve č.201936565 Z s DPH 08.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.12.2021
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z201622858_Z s DPH 15.09.2016 SPORT SERVICE,s.r.o 15.09.2016
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o vzdelávaní 2012-01 s DPH 06.11.2012 sCOOLing, s.r.o. 06.11.2012
Zmluva Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve B0091-096-2011 s DPH 19.07.2012 Ing. Vladimír Pokojný 19.07.2012
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 2012-13 s DPH 17.07.2013 Scholaris, s.r.o. 17.07.2013
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2012-01-10-03 s DPH 18.01.2013 M.D.N s.r.o. 18.01.2013
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 22/2013 s DPH 27.09.2013 ba kieho, s.r.o. 27.09.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/319