Navigácia

Úspechy školy a žiakov

Školský rok 2022/2023:

 

ZŠ Lúčna /tímové súťaže/:

Celoslovenské kolo:

2. miesto - ZŠ Lúčna - CK: McDonald´s CUP SFZ /Mgr. Kuzemka, Mgr. Ivan, Mgr. Štuller/

2. miesto - ZŠ Lúčna - CK: Školský pohár SFZ – futbal žiaci /Mgr. Kuzemka, Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - CK: Školský pohár SFZ – futbal žiačky /Mgr. Kuzemka, Mgr. Komár, Mgr. Ivan, Mgr. Štuller/

7. miesto - ZŠ Lúčna - CK: Odznak všestrannosti /PaedDr. Karpáčová, Mgr Štuller/

 

Krajské kolo:

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Školský pohár SFZ – futbal žiaci /Mgr. Kuzemka, Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Školský pohár SFZ – futbal žiačky /Mgr. Kuzemka, Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: McDonald´s CUP SFZ /Mgr. Kuzemka, Mgr. Ivan, Mgr. Štuller/

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Odznak všestrannosti /PaedDr. Karpáčová, Mgr Štuller/

2. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Florbal Super pohár žiačky /PaedDr. Karpáčová, Mgr. Ivan/

 

Okresné kolo:

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Školský pohár SFZ – futbal žiaci /Mgr. Kuzemka, Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Školský pohár SFZ – futbal žiačky /Mgr. Kuzemka, Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: 3x3 Streetbasket žiakov ZŠ /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: 3x3 Streetbasket žiačok ZŠ /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Midicoolvolley žiakov ZŠ /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: McDonald´s CUP SFZ /Mgr. Kuzemka, Mgr. Ivan/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika starší žiaci /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal Super pohár žiačky /PaedDr. Karpáčová, Mgr. Ivan/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal Super pohár žiaci /PaedDr. Karpáčová, Mgr. Ivan/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Stolný tenis žiačky /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Vybíjaná žiačok /PaedDr. Karpáčová, Mgr. Ivan/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika staršie žiačky /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Stolný tenis žiaci /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Midicoolvolley žiačok ZŠ /Mgr. Komár/

 

Jednotlivci:

Celoslovenské kolo:

1. miesto – Ondrej Micík – Jazykový kvet 2023 próza kat. I. – ANJ /Mgr. Krausová/

2. miesto – Aurel Illéš – Jazykový kvet 2023 próza kat. II.  – RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Andrej Illéš – Jazykový kvet 2023 poézia kat. I.  – RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Ján Meteňko – Logická olympiáda /Mgr. Tarkaničová/

 

Krajské kolo:

1. miesto – Amália Leporisová – Ruské slovo próza kat. II. próza – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Aurel Illéš – Jazykový kvet 2023 próza kat. II.  – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Andrej Illéš – Jazykový kvet 2023 poézia kat. I.  – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Ondrej Micík – Jazykový kvet 2023 próza kat. I. – ANJ /Mgr. Krausová/

2. miesto – Juraj Jakubčin – Ruské slovo poézia kat. II. – RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Tamara Jakubčinová – Ruské slovo kat. I. – RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Sárah Bokšajová – Jazykový kvet 2023 poézia kat. II.  – RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Juraj Jakubčin – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Jana Haňová – Jazykový kvet 2023 poézia kat. II.  – RUJ /Mgr. Novosiadla/

3. miesto – Oliver Širák – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Amy Hricová – Jazykový kvet 2023 poézia, próza kat. II. – ANJ /Mgr. Michalová/

 

Okresné kolo:

1. miesto – Oliver Širák – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Zuzana Kotuľáková – Biologická olympiáda kat. D projekt /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Oliver Širák – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Ján Meteňko – Matematická olympiáda Z8 /Mgr. K. Hupcejová/

1. miesto – Eliška Bodorová – Pytagoriáda P6 /Mgr. K. Hupcejová/

1. miesto – Ján Meteňko – Dejepisná olympiáda kat. D /PaedDr. Z. Hupcejová/

1. miesto – Peter Prokop – Pytagoriáda P7 /Mgr. Tarkaničová/

1. miesto – Aurel Illéš – Matematická olympiáda Z7 /Mgr. Tarkaničová/

1. miesto – Kristián Šváč – Hviezdoslavov Kubín, I. kat. poézia /Mgr. Mikitová/

1. miesto – Michaela Tomášová – Výtvarná súťaž „LES“ /Mgr. Mikitová/

1. miesto – Lucia Novikmecová – Hlinená krása /Mgr. Komarová/

1. miesto – Lucia Novikmecová – Čarovný štetec /Mgr. Komarová/

1. miesto – Lea Kačeriaková – Čarovný štetec /Mgr. Komarová/

1. miesto – Juraj Jakubčin – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Aurel Illéš – Biologická olympiáda kat. F Geológia /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Lívia Némethová – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Ján Meteňko – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Jana Haňová – Biologická olympiáda kat. G /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Aurel Illéš – Geografická olympiáda /Mgr. Vargová/

2. miesto – Tamara Sidorová – Hviezdoslavov Kubín, I. kat. poézia /Mgr. Mikitová/

3. miesto – Ema Kotuľáková – Hlinená krása /Mgr. Komarová/

3. miesto – Eliška Bodorová – Matematická olympiáda Z6 /Mgr. K. Hupcejová/

3. miesto – Filip Baran – Hviezdoslavov Kubín, II. kat. poézia /Mgr. Petrík/

3. miesto – Richard Balint – Biologická olympiáda kat. F /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Michaela Tomášová – Hlinená krása /Mgr. Mikitová/

ocenená práca – Vivien Kubová – Detský výtvarný Vranov /Mgr. Komarová/

ocenená práca – Ema Kačeriaková – Detský výtvarný Vranov /Mgr. Komarová/

ocenená práca – Eliška Šmatková – Detský výtvarný Vranov /Mgr. Komarová/

 

 

Školský rok 2021/2022:

 

ZŠ Lúčna /tímové súťaže/:

Celoslovenské kolo:

1. miesto - ZŠ Lúčna - CK: Florbal Super pohár st. žiačky /PaedDr. Karpáčová, Mgr. Ivan/

5. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Malý futbal ml. žiačok 5.-7. ročník /Mgr. Komár, Mgr. Ivan, Mgr. Štuller/

 

Krajské kolo:

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Florbal Super pohár st. žiačky /PaedDr. Karpáčová, Mgr. Ivan/

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Malý futbal ml. žiakov 5.-7. ročník /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Malý futbal ml. žiačok 5.-7. ročník /Mgr. Komár, Mgr. Ivan, Mgr. Štuller/

3. miesto - ZŠ Lúčna - KK: McDonald´s CUP I. stupeň /Mgr. Kuzemka/

 

Okresné kolo:

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Malý futbal ml. žiakov 5.-7. ročník /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Malý futbal ml. žiačok 5.-7. ročník /Mgr. Komár, Mgr. Ivan, Mgr. Štuller/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: McDonald´s CUP I. stupeň /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo dievčat /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal Super pohár st. žiačky /PaedDr. Karpáčová, Mgr. Ivan/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Vybíjaná 5.-7. ročník /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal Super pohár st. žiaci /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo chlapcov /PaedDr. Karpáčová/

 

Jednotlivci:

Celoslovenské kolo:

1. miesto – Sarah Bokšajová – Ruské slovo poézia kat. I. – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Juraj Jakubčin – Ruské slovo poézia kat. II. – RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Aurel Illéš – Ruské slovo próza kat. II. – RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Aurel Illéš – Jazykový kvet 2022 poézia prevzatá tvorba kat. II.  – RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Sárah Bokšajová – Jazykový kvet 2022 poézia prevzatá tvorba kat. I.  – RUJ /Mgr. Novosiadla/

6. miesto – Ján Meteňko – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

7. miesto – Eliška Šmatková – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

7. miesto – Oliver Širák – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

Čestné uznanie – Jakub Kopina – Festival vedy a techniky AMAVET- BIO projekt /Mgr. Gumanová/

 

Krajské kolo:

1. miesto – Aurel Illéš – Ruské slovo próza kat. II. – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Juraj Jakubčin – Ruské slovo poézia kat. II. – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Sarah Bokšajová – Ruské slovo poézia kat. I. – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Aurel Illéš – Jazykový kvet 2022 poézia prevzatá tvorba kat. II.  – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Sárah Bokšajová – Jazykový kvet 2022 poézia prevzatá tvorba kat. I.  – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Jakub Kopina – Festival vedy a techniky AMAVET- BIO projekt /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Eliška Šmatková – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Ján Meteňko – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Oliver Širák – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Anita Illéšová – Biologická olympiáda kat. E Geológia /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Juraj Jakubčin – Jazykový kvet 2022 próza prevzatá tvorba kat. II.  – RUJ /Mgr. Novosiadla/

3. miesto – Ondrej Micík – Jazykový kvet 2022 prevzatá tvorba kat. I. – ANJ /Mgr. Krausová/

3. miesto – Anita Illéšová – Jazykový kvet 2022 prevzatá tvorba kat. II. – ANJ /Mgr. Michalová/

 

Okresné kolo:

1. miesto – Eliška Šmatková – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Ján Meteňko – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Oliver Širák – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Anita Illéšová – Biologická olympiáda kat. E Geológia /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Ján Meteňko – Matematická olympiáda Z7 /Mgr. K. Hupcejová/

1. miesto – Ján Meteňko – Dejepisná olympiáda kat. E /PaedDr. Z. Hupcejová/

1. miesto – Lucia Novikmecová – Hlinená krása kat. II. /Mgr. Komarová/

1. miesto – Ema Kačeriaková – Výtvarný Vranov /Mgr. Komarová/

1. miesto – Juraj Jakubčin – Talenty /Mgr. Budaiová/

1. miesto – Sára Gaveľová – Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová/

1. miesto – Lukáš Líška – 4-boj ml. žiakov atletika /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Peter Prokop – Matematická olympiáda Z6 /Mgr. Tarkaničová/

2. miesto – Matej Kraus – Geografická olympiáda kat. E /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Aurel Illéš – Geografická olympiáda kat. F /Mgr. Vargová/

2. miesto – Miriam Košudová – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Veronika Štefanková – Čítačka s písačkou /Mgr. Komarová/

2. miesto – Nina Vargová – Hlinená krása kat. III. /Mgr. Komarová/

2. miesto – Tatiana Bujková – Čarovný štetec kat. III. /Mgr. Komarová/

2. miesto – Nina Podoľská – Čarovný štetec kat. I. /Mgr. Komarová/

2. miesto – Sofia Sivičová – Výtvarný Vranov /p. Chovanová/

2. miesto – Juraj Jakubčin – Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová/

2. miesto – Adam Šutaj – 4-boj ml. žiakov atletika /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Tomáš Pohlod – Cezpoľný beh /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Jakub Malý – Čarovný štetec kat. III. /Mgr. Komarová/

3. miesto – Maximilián Pivarník – Výtvarný Vranov kat. I. /Mgr. Komarová/

3. miesto – Lenka Čonková – Hlinená krása kat. III. /Mgr. Komarová/

3. miesto – Eliška Bodorová – Pytagoriáda /Mgr. K. Hupcejová/

3. miesto – Peter Prokop – Pytagoriáda Z6 /Mgr. Tarkaničová/

3. miesto – Jakub Kopina – Biologická olympiáda kat. D projekt /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Zoja Jevčáková – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Miriam Košudová – Matematická olympiáda /Mgr. Demčák/

3. miesto – Peter Mager – Matematická olympiáda /Mgr. Demčák/

3. miesto – Bruno Danč – Olympiáda v ANJ /Mgr. Michalová/

3. miesto – Kristián Švač – Hviezdoslavov Kubín, I. kat. poézia /Mgr. Mikitová/

3. miesto – Anita Illéšová – Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová/

3. miesto – Alexandra Grominová – Slávici z lavice /Mgr. Budaiová/

3. miesto – Ema Rohaľová – 4-boj ml. žiačok atletika /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Tobiaš Stanovčák – Cezpoľný beh /PaedDr. Karpáčová/

 

 

Školský rok 2020/2021:

 

ZŠ Lúčna /tímové súťaže/:

nekonali sa

 

Jednotlivci:

Celoslovenské kolo:

1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. E Geológia /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Aurel Illéš – Kráľovský kvet 2021 poézia – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Aurel Illéš – Ruské slovo poézia II. stupeň– RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Sarah Bokšajová – Ruské slovo poézia I. stupeň– RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Aurel Illéš – Puškinov pamätník II. stupeň – RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Sárah Bokšajová – Jazykový kvet 2021 poézia prevzatá tvorba – RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Ján Meteňko – Expert /PaedDr. Polorecká/

4. miesto – Amy Hricová – Jazykový kvet 2021 – ANJ /Mgr. Michalová/

10. miesto – Ján Meteňko – Logická olympiáda /PaedDr. Polorecká/

 

Krajské kolo:

1. miesto – Aurel Illéš – Ruské slovo poézia II. stupeň– RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Sarah Bokšajová – Ruské slovo poézia I. stupeň– RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Aurel Illéš – Kráľovský kvet 2021 poézia – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Sárah Bokšajová – Jazykový kvet 2021 poézia prevzatá tvorba – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Amy Hricová – Jazykový kvet 2021 – ANJ /Mgr. Michalová/

1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. E geológia /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Oliver Širák – Biologická olympiáda kat. E zoológia /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Ján Meteňko – Biologická olympiáda kat. F /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Lívia Šuľová – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Amália Malíková – Jazykový kvet 2021 poézia I. kat. – ANJ /Mgr. Krausová/

3. miesto – Mária Apeltauerová – Jazykový kvet 2021 próza II. kat. – ANJ /Mgr. Krausová/

 

 

Okresné kolo:

1. miesto – Lívia Šuľová – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. C teoreticko-prakt. časť /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. E geológia /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Oliver Širák – Biologická olympiáda kat. E zoológia /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Diana Novikmecová – Geografická olympiáda kat. E /Mgr. Gumanová

1. miesto – Diana Novikmecová – Olympiáda zo Slovenského jazyka /Mgr. Naďová/

1. miesto – Alex Paľo – Pytagoriáda P4 /Mgr. Tamašová/

1. miesto – Aurel Illéš – Hviezdoslavov Kubín, II. kat. poézia /Mgr. Ižovská/

1. miesto – Diana Novikmecová – Chemická olympiáda kat. D /Mgr. Bizupová/

1. miesto – Tamara Zelená – Komiksiáda /Mgr. Edita Kentošová/

2. miesto – Bruno Danč – Olympiáda v ANJ kat. 1B /Ing. Illéšová/

2. miesto – Ján Meteňko – Matematická olympiáda /PaedDr. Polorecká/

2. miesto – Ján Meteňko – Pytagoriáda P6 /PaedDr. Polorecká/

2. miesto – Diana Novikmecová – Hviezdoslavov Kubín, III. kat. próza /Mgr. Naďová/

2. miesto – Katarína Bujková – Dejepisná olympiáda kat. E /PaedDr. Hupcejová/

2. miesto – Ján Meteňko – Geografická olympiáda kat. F /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Bianka Mičejová – Biologická olympiáda kat. D teoreticko-prakt. časť /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Ladislav Tomáš – Pytagoriáda /Mgr. Demčák/

2. miesto – Timea Janočová – Hviezdoslavov Kubín, I. kat. poézia /Mgr. Komarová, Mgr. Mikitová/

3. miesto – Veronika Popová – Biologická olympiáda kat. D teoreticko-prakt. časť /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Tatiana Bujková – Biologická olympiáda kat. E botanika /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Bruno Danč – Pytagoriáda /Mgr. Demčák/

3. miesto – Erik Šlosár – Matematická olympiáda /Mgr. Demčák/

3. miesto – Kolektív 4.B – Čítačka s písačkou /Mgr. Komarová/

 

 

Školský rok 2019/2020:

 

ZŠ Lúčna /tímové súťaže/:

Celoslovenské kolo:

6. miesto - ZŠ Lúčna - CK: vybíjaná 1.-4. ročník /PaedDr. Karpáčová/

 

Krajské kolo:

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: vybíjaná 1.-4. ročník /PaedDr. Karpáčová/

 

Okresné kolo:

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo dievčat /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: vybíjaná 1.-4. ročník /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná žiaci /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal chlapci /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná žiačky /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Poskytovanie prvej pomoci pre 9. roč. /Mgr. Bizupová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo chlapcov /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Stolný tenis dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

 

Jednotlivci:

Celoslovenské kolo:

1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Sárah Bokšajová – Jazykový kvet 2020 – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Simona Gumanová – Ruské slovo /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Sofia Čonková – Jazykový kvet 2020 – ANJ /Ing. Illéšová/

3. miesto – Peter Prokop – iBobor /PaedDr. Kovalská/

4. miesto – Ivančová Michaela – cezpoľný beh jednotlivcov /PaedDr. Karpáčová/

cena poroty – Diana Novikmecová + kolektív – Zlatá Klapka kat. moderátor /Mgr. Gumanová/

cena poroty – Diana Novikmecová – AMAVET – Festival vedy a techniky - Geovedy /Mgr. Gumanová/

 

Krajské kolo:

1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Diana Novikmecová – AMAVET – Festival vedy a techniky - Geovedy /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Sárah Bokšajová – Jazykový kvet 2020 – RUJ /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Simona Gumanová – Ruské slovo /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Šimon Breznoščák – Ruské slovo kat. /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Ivančová Michaela – cezpoľný beh jednotlivcov /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Simona Gumanová – Jazykový kvet 2020 – RUJ /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Filip Imrich – Ruské slovo kat. /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Filip Imrich – Jazykový kvet – ANJ /Mgr. Krausová/

 

Okresné kolo:

1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Eva Štiberová – Geografická olympiáda kat. E /Mgr. Vargová/

1. miesto – Richard Širák – Čítačka s písačkou /PaedDr. Kovalská/

1. miesto – Oliver Širák – Čítačka s písačkou lit. súťaž /Mgr. Stavná/

1. miesto – Ján Meteňko – Geografická olympiáda kat. D /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Lukáš Liška – Geografická olympiáda kat. D /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Diana Novikmecová – Geografická olympiáda kat. F /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Diana Novikmecová – Olympiáda zo Slovenského jazyka /Mgr. Naďová/

2. miesto – Šimon Breznočšák – Jazykový kvet 2020 – ANJ /Ing. Illéšová/

2. miesto – Oliver Širák – Čítačka s písačkou výtvarná súťaž /Mgr. Stavná/

2. miesto – Oliver Širák – Včely a včelár očami detí /Mgr. Stavná/

2. miesto – Bruno Danč – Olympiáda v ANJ /Ing. Illéšová/

2. miesto – Matej Kraus – Dejepisná olympiáda kat. E/Mgr. Naďová/

2. miesto – Erik Šlosár – Dejepisná olympiáda kat. D /Mgr. Naďová/

2. miesto – Eva Štiberová – Dejepisná olympiáda kat. C /PaedDr. Hupcejová/

2. miesto – Katarína Bujková – Dejepisná olympiáda kat. F /PaedDr. Hupcejová/

2. miesto – Peter Sabo – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Tibor Pop – Biologická olympiáda kat. C prakticko-teoretická časť /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Miriam Magurová – Čítačka s písačkou /PaedDr. Magurová/

 

Školský rok 2018/2019:

ZŠ Lúčna /tímové súťaže/:

Celoslovenské kolo:

1. miesto - ZŠ Lúčna - CK: futbal Dôvera ml. žiačky /Mgr. Kuzemka/

3. miesto - ZŠ Lúčna - CK: McDonald Cup /Mgr. Kuzemka/

4. miesto - ZŠ Lúčna - CK: Futbal CUP – staršie žiačky /Mgr. Kuzemka/

Krajské kolo:

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: McDonald Cup /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: futbal Dôvera ml. žiačky /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Florbal dievčatá /PaedDr. Magurová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Futbal CUP – staršie žiačky /Mgr. Kuzemka/

Okresné kolo:

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo chlapcov /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal chlapci /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal dievčatá /PaedDr. Magurová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: McDonald Cup /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Okresné kolo futbal Dôvera ml. žiačky /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná žiaci /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal CUP – staršie žiačky /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Štafetový beh dievčat /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika družstvo chlapcov /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Stolný tenis dievčatá /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná žiačky /PaedDr. Magurová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Volejbal chlapci /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Volejbal dievčatá /PaedDr. Magurová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Basketbal chlapci /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Okresné kolo futbal Dôvera ml. žiaci /Mgr. Kuzemka/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal CUP – Starší žiaci /Mgr. Komár/

 

Jednotlivci:

Celoslovenské kolo:

3. miesto – Šimon Breznočšák – Puškinov pamätník - próza /Mgr. Novosiadla/

4. miesto – Ivančová Michaela – Beh na 800 m /PaedDr. Magurová/

6. miesto – Simona Gumanová – Ruské slovo - próza /Mgr. Novosiadla/

6. miesto – Ján Meteňko – Logická olympiáda /Mgr. Stavná/

cena poroty – Terézia Florková – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko /Mgr. Komarová/

cena poroty – Jakub Dančo + kolektív – Zlatá Klapka /Mgr. Gumanová/

 Krajské kolo:

1. miesto – Diana Novikmecová – AMAVET – Festival vedy a techniky - Geovedy /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Lívia Šuľová – AMAVET – Festival vedy a techniky - Envirovedy /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Simona Gumanová – Ruské slovo - próza /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Veronika Košárová – Ruské slovo - poézia /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Ivančová Michaela – Beh na 800 m /PaedDr. Magurová/

2. miesto – Filip Imrich – Ruské slovo – poézia 1. stupeň /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Eva Štiberová – Olympiáda v Ruskom jazyku A1 /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. E Geológia /Mgr. Gumanová/

Okresné kolo:

1. miesto – Matej Kraus – Geografická olympiáda kat. E /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Miriam Košudová – Matematická olympiáda  6. roč. /Mgr. Demčák/

1. miesto – Sandra Sukovská – Hlinená krása /Mgr. Komarová/

1. miesto – Richard Širák – Komiksiáda /PaedDr. Kovalská/

1. miesto – Richard Širák – Čítačka s písačkou /PaedDr. Kovalská/

1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. D teoret.-praktická  /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Patrik Tulach – Biologická olympiáda kat. D projekt  /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. E Geológia /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Lívia Šuľová – Biologická olympiáda kat. E botanika /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Ondrej Rapčo – Skok do výšky /Mgr. Komár/

1. miesto – Štefan Mokráš – Hod kriketkou /Mgr. Komár/

1. miesto – Ivančová Michaela – Beh na 800 m /PaedDr. Magurová/

1. miesto – Ivančová Michaela – Beh na 300 m /PaedDr. Magurová/

2. miesto – Tobias Mitrišín – Cezpoľný beh /Mgr. Komár/

2. miesto – Tatiana Bujková – Biologická olympiáda kat. E botanika /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Júlia Novikmecová – Komiksiáda /Mgr. Komarová/

2. miesto – Diana Novikmecová – Hlinená krása /Mgr. Komarová/

2. miesto – Lívia Šuľová – Biologická olympiáda kat. D projekt /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Diana Novikmecová – Čarovný štetec, zázračná farbička /Mgr. Komarová/

2. miesto – Miriam Košudová – Štúrov Zvolen I. kat. /Mgr. Naďová/

2. miesto – Lívia Šuľová – Dejepisná olympiáda /Mgr. Naďová/

2. miesto – Juliana Mikitová – Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/

2. miesto – Bruno Danč – Olympiáda v ANJ /Ing. Illéšová/

2. miesto – Ján Meteňko– Pytagoriáda P4 /Mgr. Stavná/

2. miesto – Štiberová, Zubková, Šuľová – Chemická súťaž MENDELIÁDA /Mgr. Bizupová/

2. miesto – Peter Stavný – Biologická olympiáda kat. C teoret.-praktická  /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Štiberová, Zubková, Šuľová, Belloni, Lazúrová – Súťaž ml. zdravotníkov /Mgr. Bizupová/

3. miesto – Diana Novikmecová – Dejepisná olympiáda /Mgr. Naďová/

3. miesto – Lívia Šuľová – Geografická olympiáda kat. E /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Eva Štiberová – Geografická olympiáda /Mgr. Vargová/

3. miesto – Eva Štiberová – Dejepisná olympiáda /PaedDr. Hupcejová/

3. miesto – Lívia Šuľová – Matematická olympiáda  7. roč. /Mgr. Demčák/

3. miesto – Jana Haňová – Lesná zver očami detí /Mgr. Kentošová/

3. miesto – Tibor Pop – Biologická olympiáda kat. C teoret.-praktická  /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Peter Pavlovský – Biologická olympiáda kat. D teoret.-praktická  /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Peter Sabo – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Štefan Kuruc – Biologická olympiáda kat. E zoológia /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Samuel Babjačok – Beh na 300 m /Mgr. Komár/

 

Školský rok 2017/2018:

ZŠ Lúčna /tímové súťaže/:

2. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Florbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Florbal TV JOJ SK LIGA dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

 

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Turnaj o pohár riaditeľa SOŠD vo futbale /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo chlapcov /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal TV JOJ SK LIGA dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: McDonald Cup - chlapci /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: malý futbal - chlapci /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: malý futbal - dievčatá /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: malý futbal CUP - dievčatá /Mgr. Kuzemka/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Štafetový beh dievčat /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Štafetový beh chlapci /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika družstvo dievčat /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo dievčat /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal TV JOJ SK LIGA chlapci /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal chlapci /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika družstvo chlapci /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Stolný tenis dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Volejbal chlapci /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná žiaci /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná žiačky PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Súťaž mladých zdravotníkov /Mgr. Bizupová/

 

Celoslovenské kolo:

1. miesto – Peter Hupcej – Olympiáda v Ruskom jazyku A2 /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Samuel Pacola – Viem, čím budem a prečo /PaedDr. Kovalská/

2. miesto – Oliver Širák – Petrohrad očami detí /Mgr. Stavná/

2. miesto – Samuel Tamáš – Logická olympiáda /PaedDr. Polorecká/

3. miesto – Eva Štiberová – Jazykový kvet - próza /Mgr. Novosiadla/

 

Krajské kolo:

1. miesto – Peter Hupcej – Olympiáda v Ruskom jazyku A2 /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Eva Štiberová – Jazykový kvet - próza /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Ivančová Michaela – Cezpoľný beh /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Peter Hupcej – Jazykový kvet - poézia /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Ivančová Michaela – Beh na 800 m /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Peter Hupcej – Olympiáda v Slovenskom jazyku /Mgr. Naďová/

2. miesto – Lívia Šuľová – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Adam Sarik – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. E Geológia /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Rebeka Leničová – Beh na 60 m /PaedDr. Karpáčová/

 

Okresné kolo:

1. miesto – Dominik Tulach – Matematická olympiáda M9 /PaedDr. Polorecká/

1. miesto – Eva Štiberová – Geografická olympiáda kat. F /Mgr. Vargová/

1. miesto – Peter Hupcej – Olympiáda v Slovenskom jazyku /Mgr. Naďová/

1. miesto – Zuzana Kotuľáková – Ochranárik /Mgr. Komarová/

1. miesto – Diana Novikmecová – Dejepisná olympiáda kat. F /PaedDr. Hupcejová/

1. miesto – Eva Štiberová – Dejepisná olympiáda kat. E /PaedDr. Hupcejová/

1. miesto – Peter Hupcej – Biologická olympiáda kat. C /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Patrik Foľtan – Nádejný drevár /Mgr. Myšík/

1. miesto – Peter Stavný – Biologická olympiáda kat. D teoret. vedomosti /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Lívia Šuľová – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. E Geológia /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Ivančová Michaela – Cezpoľný beh /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Kristián Maďarik – Cezpoľný beh /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Ivančová Michaela – Beh na 800 m /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Petra Vavreková – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Alexandra Grominová – Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová/

1. miesto – Rebeka Leničová – Beh na 60 m /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Branislav Bobík – Beh na 300 m /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Samuel Goroľ – Hod kriketovou loptičkou /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Diana Novikmecová – Hlinená krása /Mgr. Komarová/

1. miesto – Peter Prokop – Čítačka s písačkou /PaedDr. Kovalská/

2. miesto – Klára Martina Demčáková – Čarovný štetec, zázračná farbička /Mgr. Komarová/

2. miesto – Peter Stavný – Biologická olympiáda kat. D poster /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Tibor Pop – Biologická olympiáda kat. D teoret. vedomosti /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Emma Durkajová – Dejepisná olympiáda kat. C /Mgr. Vargová/

2. miesto – Ján Meteňko– Pytagoriáda P3 /PaedDr. Stavná/

2. miesto – Erik Šlosár – Pytagoriáda /Mgr. Demčák/

2. miesto – Lívia Šuľová – Dejepisná olympiáda kat. E /PaedDr. Hupcejová/

2. miesto – Diana Novikmecová – Geografická olympiáda kat. F /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Bruno Danč – Geografická olympiáda kat. G /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Róbert Kopčan – Matematická olympiáda M9 /PaedDr. Polorecká/

2. miesto – Anita Illéšová – Šaliansky Maťko /Mgr. Naďová/

2. miesto – Jacob Henderson – Biologická olympiáda kat. E Geológia /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Sarah Sukovská – Skok do výšky /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Samuel Pacola – Čítačka s písačkou /PaedDr. Kovalská/

2. miesto – Adam Sarik – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Anita Illéšová – Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová/

2. miesto – František Regec – Beh na 1000 m /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Simona Gumanová – Hlinená krása /Mgr. Komarová/

2. miesto – Sabina Kerestešová – Lesná zver očami detí /Mgr. Mikitová/

2. miesto – Anna Sophia Hierzer – Hviezdoslavov Kubín I. kat.  /Mgr. Pribulová/

3. miesto – Diana Novikmecová – Matematická olympiáda /Mgr. Demčák/

3. miesto – Mojmír Novák – Štúrov Zvolen /Mgr. Naďová/

3. miesto – Simona Gumanová – Dejepisná olympiáda kat. E /PaedDr. Hupcejová/

3. miesto – Diana Novikmecová – Hviezdoslavov Kubín II. kat. /Mgr. Naďová/

3. miesto – Petra Vavreková – Hviezdoslavov Kubín III. kat.  /Mgr. Naďová/

3. miesto – Peter Hupcej – Biologická olympiáda kat. C /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Peter Sabo – Biologická olympiáda kat. D poster /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Rebeka Leničová – Beh na 300 m /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Jozef Vidlička – Beh na 300 m /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Ema Mičejová – Beh na 60 m /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Ema Mičejová – Skok do diaľky /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Patrik Fekete – Skok do výšky /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Diana Novikmecová – Čarovný štetec, zázračná farbička /Mgr. Komarová/

3. miesto – Sandra Sukovská – Hlinená krása /Mgr. Pribulová/

3. miesto – Bianka Mičejová – Hviezdoslavov Kubín I. kat.  /Mgr. Kentošová/

 

 

Školský rok 2016/2017:

ZŠ Lúčna /tímové súťaže/:

1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Štafetový beh dievčat /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Atletika družstvo dievčat /PaedDr. Karpáčová/

 

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Coca-Cola Cup futbal dievčatá 1. kolo /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: malý futbal - chlapci /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: malý futbal - dievčatá /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Jednota COOP futbal dievčatá /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná žiaci /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika družstvo dievčat /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Štafetový beh dievčat /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo dievčat /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Stolný tenis dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Volejbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Volejbal chlapci /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika družstvo chlapci /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná žiačky /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Basketbal dievčatá /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Mladý záchranár /Mgr. Demčák/

 

Celoslovenské kolo:

1. miesto – Hana Hupcejová – Olympiáda v Ruskom jazyku A2 /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Peter Hupcej – Olympiáda v Ruskom jazyku A1 /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Peter Hupcej – Ruské slovo - poézia /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Peter Hupcej – Pušikov pamätník - poézia /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Ivančová Tamara – Cezpoľný beh /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Ivančová Tamara – Majstrovstvá SR v atletike - Beh na 800 m /PaedDr. Karpáčová/

 

Krajské kolo:

1. miesto – Hana Hupcejová – Olympiáda v Ruskom jazyku A2 /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Peter Hupcej – Olympiáda v Ruskom jazyku A1 /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Ivančová Tamara – Cezpoľný beh /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Ivančová Tamara – Beh na 800 m /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Alexandra Naštová – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Eva Nagyová – Biblická olympiáda /Mgr. Rozíková/

2. miesto – Ema Mičejová – Skok do diaľky /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Rebeka Leničová – Beh na 60 m /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Hana Hupcejová – Biologická olympiáda kat. C PROJEKT /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Hana Hupcejová – Biologická olympiáda kat. C Teoret. prakt. časť /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Alexej Čikot – Dejepisná olympiáda kat. E /Mgr. Vargová/

 

Okresné kolo:

1. miesto – Dominik Tulach – Matematická olympiáda Z8 /PaedDr. Polorecká/

1. miesto – Diana Novikmecová – Matematická olympiáda Z5 /Mgr. Demčák/

1. miesto – Alexej Čikot – Dejepisná olympiáda kat. E /Mgr. Vargová/

1. miesto – Alexandra Naštová – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Ivančová Tamara – Cezpoľný beh /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Ivančová Tamara – Beh na 800 m /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Hana Hupcejová – Skok do výšky /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Ema Mičejová – Skok do diaľky /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – A. Illéšová, E. Komárová – Čítačka s písačkou - poézia /Mgr. Komarová/

1. miesto – Lenka Maďariková – Detský výtvarný Vranov /Mgr. Komarová/

1. miesto – Peter Stavný – Čarovný štetec zázračná farbička /Mgr. Stavná/

1. miesto – Katarína Levsteková – Čítačka s písačkou – výtvarná časť /Mgr. Komarová/

1. miesto – Dominik Tulach – Pytagoriáda P8 /PaedDr. Polorecká/

1. miesto – Martina Barnová – Pytagoriáda /PaedDr. Polorecká/

1. miesto – Rebeka Leničová – Beh na 60 m /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Hana Hupcejová – Biologická olympiáda kat. C Teoret. prakt. časť /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Diana Novikmecová – Geografická olympiáda /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Gabriela Popová – Biologická olympiáda kat. C PROJEKT /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Petra Vavreková – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Anna Mária Kubáková – Chemická súťaž Bukóza /Mgr. Myšík

2. miesto – Ema Prokopová – Matematická olympiáda Z9 /Mgr. Demčák/

2. miesto – Róbert Kopčan – Matematická olympiáda Z8 - /PaedDr. Polorecká/

2. miesto – Dominik Tulach – Biologická olympiáda kat. E /Mgr. Vargová/

2. miesto – Gabriela Popová – Biologická olympiáda kat. C Teoret. prakt. časť /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Hana Hupcejová – Biologická olympiáda kat. C PROJEKT /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Sofia Lukáčová – Vrh guľou /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Filip Nus – Skok do výšky /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Ema Mičejová – Beh na 60 m /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Ivančová Tamara – Beh na 300 m /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Klára Demčáková – Čítačka s písačkou - próza /Mgr. Komarová/

2. miesto – Miroslava Hirková – Biologická olympiáda kat. D – teoreticko-prakt. časť /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Peter Stavný – Biologická olympiáda kat. D – projektová časť /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Adam Sarik – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Peter Hupcej – Olympiáda v Slovenskom jazyku /Mgr. Naďová/

2. miesto – Tobias Jonek – Slávici z lavice /PaedDr. Hupcejová/

2. miesto – Marko Foľtan – Nádejný drevár /Mgr. Myšík/

2. miesto – Michal Budai – Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová/

2. miesto – Emma Komarová – Detský výtvarný Vranov /Mgr. Komarová/

2. miesto – Matúš Ilčišin – Štúrov Zvolen /Mgr. Naďová/

2. miesto – Petra Vavreková – Rozprávka 2017 II. kat. /Mgr. Naďová/

2. miesto – Michaela Makarová – Les očami detí /Mgr. Stavná/

2. miesto – Radoslava Hanusinová – Čarovný štetec zázračná farbička /Mgr. Stavná/

3. miesto – Lívia Šuľová – Matematická olympiáda Z5 /Mgr. Demčák/

3. miesto – Adam Sárik – Rozprávka 2017 II. kat. /Mgr. Naďová/

3. miesto – Samuel Tamáš – Matematická olympiáda Z8 - /PaedDr. Polorecká/

3. miesto – Lenka Tőrőková – Slávici z lavice /PaedDr. Hupcejová/

3. miesto – Klára Demčáková – Čarovný štetec zázračná farbička /Mgr. Komarová/

3. miesto – Jaroslava Adamová – Hlinená krása očami detí kat. /Mgr. Komarová/

3. miesto – Diana Novikmecová – Hlinená krása očami detí kat. /Mgr. Komarová/

3. miesto – Eva Štiberová – Šaliansky Maťko /Mgr. Naďová/

3. miesto – Eva Štiberová – Hviezdoslavov Kubín /Mgr. Naďová/

3. miesto – Filip Nus – Skok do diaľky /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Rebeka Leničová – Beh na 300 m /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Eva Štiberová – Dejepisná olympiáda kat. E delené miesto /PaedDr. Hupcejová/

3. miesto – Eva Nagyová – Dejepisná olympiáda kat. E delené miesto /PaedDr. Hupcejová/

3. miesto – Klára Demčáková – Detský výtvarný Vranov /Mgr. Komarová/

 

Školský rok 2015/2016:

ZŠ Lúčna /tímové súťaže/:

3. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Coca-Cola Cup futbal chlapci 2. kolo /Mgr. Komár/

 

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Coca-Cola Cup futbal chlapci 1. kolo /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Coca-Cola Cup futbal dievčatá 1. kolo /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Dôvera – malý futbal - chlapci /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Dôvera – malý futbal - dievčatá /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Jednota COOP futbal chlapci /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Jednota COOP futbal dievčatá /Mgr. Kuzemka/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: OXDOG Florbal dievčatá 5.-7. ročník /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná chlapci /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Coca-Cola Cup futbal chlapci 2. kolo /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal chlapci /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Coca-Cola Cup futbal dievčatá 2. kolo /Mgr. Kuzemka/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: OXDOG Florbal chlapci 5.-7. ročník /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo chlapcov /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Basketbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Štafetový beh chlapci /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Vranovský maratónik chlapci 7.-8. roč. /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Vranovský maratónik dievčatá 5.-6. roč. /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Vranovský maratónik dievčatá 7.-8. roč. /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: OXDOG Florbal chlapci 8.-9. ročník /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Súťaž mladých zdravotníkov /Mgr. Bizupová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo dievčat /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Stolný tenis dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Volejbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Basketbal chlapci /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Volejbal chlapci /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika družstvo dievčat /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika družstvo chlapci /PaedDr. Karpáčová/

 

Celoslovenské kolo:

1. miesto – Hana Hupcejová – Olympiáda v Ruskom jazyku A1 /Mgr. Novosiadla/

3. miesto – Peter Hupcej – Ruské slovo /Mgr. Novosiadla/

3. miesto – Eva Nagyová – Biblická olympiáda /Mgr. Rozíková/

7. miesto – Ingrid Kovalská – Ľudské práva očami detí /Mgr. Naďová/

 

Krajské kolo:

1. miesto – Hana Hupcejová – Olympiáda v Ruskom jazyku A1 /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Eva Nagyová – Biblická olympiáda /Mgr. Rozíková/

2. miesto – Alexandra Naštová – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

 

Okresné kolo:

1. miesto – Dominik Tulach – Matematická olympiáda Z7 /PaedDr. Polorecká/

1. miesto – Emma Prokopová – Matematická olympiáda Z8 - delené miesto /Mgr. Demčák/

1. miesto – Hana Hupcejová – Matematická olympiáda Z8 - delené miesto /Mgr. Demčák/

1. miesto – Tamara Minarčinová – Biologická olympiáda kat. C /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Marie-Therese Hierzer – Olympiáda v nemeckom jazyku A2 /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Viktória Mitaľová – Dejepisná olympiáda kat. C /Mgr. Vargová/

1. miesto – Šimon Vataha – Dejepisná olympiáda kat. E /Mgr. Vargová/

1. miesto – Dominik Tulach – Olympiáda v anglickom jazyku /Mgr. Michalová/

1. miesto – Alexandra Naštová – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Ingrid Kovalská – Ochrana proti požiarom /Mgr. Naďová/

1. miesto – Michal Mitrišin – Cezpoľný beh /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Klára Demčáková – Ochrana pred požiarmi očami detí /Mgr. Komarová/

1. miesto – A. Illéšová, E. Komárová – Čítačka s písačkou - poézia /Mgr. Komarová/

1. miesto – Vladimíra Polaščíková – Čítačka s písačkou - próza /Mgr. Komarová/

1. miesto – Ema Hűblerová – Čítačka s písačkou – výtvarná časť /Mgr. Komarová/

1. miesto – Rebeka Leničová – Beh na 60 m /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Sofia Lukáčová – Vrh guľou /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto – Matúš Hric – Skok do výšky /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Peter Hupcej – Biologická olympiáda kat. D – teoreticko-prakt. časť /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Simona Gumanová – Biologická olympiáda kat. D – projektová časť /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Dominik Tulach – Pytagoriáda P7 /PaedDr. Polorecká/

2. miesto – Adam Sarik – Biologická olympiáda kat. E Zoológia /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Hana Hupcejová – Biologická olympiáda kat. C /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Adam Mydla – Chemická olympiáda kat. D /Mgr. Bizupová/

2. miesto – Hana Hupcejová – Geografická olympiáda /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Peter Stavný – Geografická olympiáda /Mgr. Vargová/

2. miesto – Patrícia Zubková – Šaliansky Maťko /Mgr. Naďová/

2. miesto – Alena Dzamová – Olympiáda v Slovenskom jazyku /Mgr. Naďová/

2. miesto – Dominik Tulach – Európa v škole /p. Melková/

2. miesto – Tobias Jonek – Slávici z lavice /PaedDr. Hupcejová/

2. miesto – Patrícia Zubková – Ochrana proti požiarom /Mgr. Naďová/

2. miesto – Juliana Mikitová – Slávik Slovenska /Mgr. Mikitová/

2. miesto – Tamara Ivančová – Cezpoľný beh /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Timotej Jančík – Ochrana pred požiarmi očami detí /Mgr. Kentošová/

2. miesto – Bruno Danč – Detský výtvarný Vranov /Mgr. Komarová/

2. miesto – Tamara Ivančová – Beh na 800 m /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Eva Štiberová – Šaliansky Maťko /Mgr. Naďová/

3. miesto – Adam Mydla – Geografická olympiáda /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Martina Gajdošová – Hviezdoslavov Kubín III. kat. /Mgr. Naďová/

3. miesto – Lenka Tőrőková – Slávici z lavice /PaedDr. Hupcejová/

3. miesto – Lenka Tőrőková – Slávik Slovenska /Mgr. Mikitová/

3. miesto – Simona Švárna – Slávik Slovenska /Mgr. Mikitová/

3. miesto – Katarína Levsteková – Hlinená krása očami detí I. kat. /Mgr. Komarová/

3. miesto – Jaroslava Adamová – Hlinená krása očami detí III. kat. /Mgr. Komarová/

3. miesto – Rebeka Leničová – Beh na 300 m /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Peter Hanusín – Beh na 1000 m /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Gabriela Popová – Vrh guľou /PaedDr. Karpáčová/

 

Školský rok 2014/2015:

ZŠ Lúčna /tímové súťaže/:

3. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Coca-Cola Cup futbal /Mgr. Komár/

 

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Jednota COOP str. žiaci /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Dôvera pohár mladší žiaci futbal /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Coca-Cola Cup futbal /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Súťaž mladých zdravotníkov /Mgr. Bizupová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: McDonald´s Cup futbal /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Vranovský maratónik chlapci 9. roč. /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Vranovský maratónik chlapci 7.-8. roč. /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Vranovský maratónik chlapci 5.-6. roč. /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Vranovský maratónik dievčatá 5.-6. roč. /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Vranovský maratónik dievčatá 9. roč. /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Malý futbal dievčatá /Mgr. Kuzemka/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo (Bambuch, Ivanko, Kmec) /Mgr. Kuzemka/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Basketbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika družstvo dievčat /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika družstvo chlapci /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Basketbal chlapci /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Volejbal chlapci /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Biblická olympiáda (Illéšová, Dzurková, Zubková) /PaedDr. Krajčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Rozprávka – Čítačka (II.A) /Mgr. Komarová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Štafetový beh chlapci /Mgr. Komár/

 

Celoslovenské kolo:

2. miesto – Ingrid Kovalská – Súťaž z fyziky PIKOFYZ /Mgr. Myšík/

3. miesto – Peter Hupcej – Ruské slovo /Mgr. Novosiadla/

3. miesto – Hana Hupcejová – Súťaž z fyziky PIKOFYZ /Mgr. Myšík/

 

Krajské kolo:

1. miesto – Hana Hupcejová – Geografická olympiáda kat. F /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Alexandra Naštová – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Hana Hupcejová – Dejepisná olympiáda kat. E /PaedDr. Hupcejová/

2. miesto – Hana Hupcejová – Olympiáda v ruskom jazyku /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Roman Piskor – Beh na 300 m /PaedDr. Karpáčová/

 

Okresné kolo:

1. miesto – Emma Prokopová – Matematická olympiáda Z7 /Mgr. Demčák/

1. miesto – Hana Hupcejová – Dejepisná olympiáda kat. E /PaedDr. Hupcejová/

1. miesto – Viktória Mitaľová – Dejepisná olympiáda kat. D /Mgr. Vargová/

1. miesto – Matej Čikot – Dejepisná olympiáda kat. C /Mgr. Vargová/

1. miesto – Alexandra Naštová – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Alexandra Naštová – Biologická olympiáda kat. E Botanika /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Hana Hupcejová – Geografická olympiáda kat. D teoretická časť/Mgr. Gumanová/

1. miesto – Tamara Minarčinová – Biologická olympiáda kat. C /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Patrícia Zubková – Šaliansky Maťko /Mgr. Naďová/

1. miesto – Sofia Gumanová – Čítačka s písačkou III. kat. /Mgr. Naďová/

1. miesto – Samuel Tamaš, Emma Durkajová – Čítačka s písačkou II. kat. /Mgr. Naďová/

1. miesto – Emma Durkajová – Európa v škole II. kat. /Mgr. Naďová/

1. miesto – Petra Vavreková – Európa v škole II. kat. multimed. /Mgr. Naďová/

1. miesto – Juliana Mikitová – Talenty /Mgr. Mikitová/

1. miesto – Michal Budai – Talenty /Mgr. Budaiová/

1. miesto – Radoslava Hanusinová – Rozprávka /Mgr. Komarová/

1. miesto – Roman Piskor – Beh na 300 m /Mgr. Komár/

1. miesto – Peter Stavný – Čarovný štetec, čarovná farbička /Mgr. Stavná/

1. miesto – Jakub Ivanko – Cezpoľný beh chlapci /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Veronika Bubnárová – Geografická olympiáda kat. E /Mgr. Vargová/

2. miesto – Emma Durkajová – Dejepisná olympiáda kat. F /Mgr. Vargová/

2. miesto – Bruno Danč – Výtvarný Vranov /Mgr. Komarová/

2. miesto – Gabriela Popová – Geografická olympiáda kat. D teoretická časť/Mgr. Gumanová/

2. miesto – Adam Mydla – Matematická olympiáda Z8 /Mgr. Tarkaničová/

2. miesto – Dominik Tulach – Matematická olympiáda Z6 /PaedDr. Polorecká/

2. miesto – Viktor Hankovský – Biologická olympiáda kat. C /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Diana Minarčinová – Čítačka s písačkou III. kat. /Mgr. Naďová/

2. miesto – Štefan Kuruc – Talenty /Mgr. Budaiová/

2. miesto – Matej Čikot – Chemická olympiáda kat. D /Mgr. Bizupová/

2. miesto – Laura Bartková – Olympiáda v anglickom jazyku I. kat. /Mgr. Michalová/

2. miesto – Adam Mydla – Fyzikálna olympiáda kat. F /Mgr. Myšík/

2. miesto – Marie-Therese Hierzer – Olympiáda v nemeckom jazyku /Mgr. Novosiadla/

2. miesto – Anna Oravcová – Európa v škole I. kat. /Mgr. Kentošová/

2. miesto – Edita Kentošová – Európa v škole II. kat. /Mgr. Kentošová/

2. miesto – Gabriela Popová – Hod kriketovou loptičkou /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Šimon Vataha – Dejepisná olympiáda kat. F /Mgr. Vargová/

3. miesto – Michal Piňko – Pytagoriáda 8 /Mgr. Tarkaničová/

3. miesto – Veronika Bubnárová – Matematická olympiáda Z9 /Mgr. Tarkaničová/

3. miesto – Michal Piňko – Fyzikálna olympiáda kat. F /Mgr. Myšík/

3. miesto – Filip Jozefov – Biologická olympiáda kat. C projekt. /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Róbert Kopčan – Matematická olympiáda Z6 /PaedDr. Polorecká/

3. miesto – Sebastian Hierzer – Olympiáda v nemeckom jazyku A2 /Mgr. Novosiadla/

3. miesto – Peter Hupcej – Hviezdoslavov Kubín II. kat. /Mgr. Naďová/

3. miesto – Tamara Ivančová – Cezpoľný beh dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto – Šimon Saraka – Európa v škole I. kat. /Mgr. Komarová/

3. miesto – Hana Hupcejová – Biologická olympiáda kat. E zoológia /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Ingrid Kovalská – Biologická olympiáda kat. E botanika /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Laura Demčáková – Výtvarný Vranov /Mgr. Mikitová/

3. miesto – Jakub Dančo – Vesmír očami detí /p. Melková/

3. miesto – Alena Dzamová – Štúrov Zvolen /Mgr. Naďová/

3. miesto – Lukáš Maďarik – Beh na 300 m /Mgr. Komár/

3. miesto – Michal Budai – Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová/

3. miesto – Štefan Kuruc – Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová/

3. miesto – Juliana Mikitová – Slávik Slovenska /Mgr. Mikitová/

 

Školský rok 2013/2014:

 

ZŠ Lúčna:

2. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Futbal – Coca Cola Cup /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Futbal – Dôvera - mladší žiaci /Mgr. Komár/

 

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: DFS Ďatelinka HZOS Talenty /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal Coca-Cola školský pohár /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal Jednota COOP /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal Školský pohár ml. žiaci /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal dievčatá /Mgr. Kuzemka/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Vybíjaná dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Basketbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal McDonalds cup /Mgr. Komár/

2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná chlapci /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Basketbal chlapci /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Volejbal chlapci /Mgr. Komár/

3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Atletika chlapci (1000 m) /Mgr. Komár/

 

Celoslovenské kolo:

1. miesto – Michal Pancák – Zákl. odborná činnosť /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Edita Kentošová - Európa v škole /Mgr. Kentošová/

2. miesto – Michal Pancák - Biologická olymp. kat. E – projekt časť /Mgr. Gumanová/

4. miesto – Peter Hupcej – Ruské slovo /Mgr. Novosiadla/

 

Krajské kolo:

1. miesto – Michaela Maselková - Hviezdoslavov Kubín /Mgr. Naďová/

1. miesto – Peter Hupcej - ARS Poetica /Mgr. Novosiadla/

1. miesto – Michal Pancák - Biologická olymp. kat. E – projekt časť /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Samuel Našta - Biologická olymp. kat. E /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Samuel Našta - Geografická olymp. 9. roč. /Mgr. Vargová/

3. miesto – Michal Pancák - Biologická olymp. kat. C – projekt časť /Mgr. Gumanová/

 

Okresné kolo:

1. miesto – Michaela Maselková - Hviezdoslavov Kubín /Mgr. Naďová/

1. miesto – Juliana Čarabová – Komiks /Mgr. Naďová/

1. miesto – Sofia Gumanová - Rozprávka 2013 /Mgr. Naďová/

1. miesto – Diana Minarčinová - Európa v škole /Mgr. Naďová/

1. miesto – Michal Pancák - Európa v škole /Mgr. Naďová/

1. miesto – Emma Durkajová - Európa v škole /Mgr. Naďová/

1. miesto – Michaela Maselková – Slávici z lavice /PaedDr. Hupcejová/

1. miesto – Hana Hupcejová – DEJ olympiáda /PaedDr. Hupcejová/

1. miesto – Hana Hupcejová - Matematická olymp. /Mgr. Demčák/

1. miesto – Emma Prokopová - Matematická olymp. /Mgr. Demčák/

1. miesto – Hana Hupcejová - Pytagoriáda /Mgr. Demčák/

1. miesto – Eva Nagyová - Rozprávka 2013 /Mgr. Kentošová/

1. miesto – Juliana Mikitová - Talenty (spev) /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/

1. miesto – Juliana Mikitová – Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/

1. miesto – Klaudia Kokoruďová – Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/

1. miesto – Juliana Čarabová - Rozprávka 2013 výtvar. /Mgr. Komarová/

1. miesto – Viktória Mitaľová - Dejepisná olymp. 7. roč. /Mgr. Vargová/

1. miesto – Dominik Tulach - Geografická olymp. 5. roč. /Mgr. Vargová/

1. miesto – Veronika Bubnárová - Geografická olymp. 8. roč. /Mgr. Vargová/

1. miesto – Samuel Našta - Geografická olymp. 9. roč. /Mgr. Vargová/

1. miesto – Michal Pancák - Biologická olymp. kat. E – projekt časť /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Samuel Našta - Biologická olymp. kat. E /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Michal Pancák - Biologická olymp. kat. C – projekt časť /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Hana Hupcejová - Geografická olymp. /Mgr. Gumanová/

1. miesto – Michal Piňko - Geografická olymp. /Mgr. Gumanová/

2. miesto – Viktória Kovaľová - Dejepisná olymp. 8. roč. /Mgr. Vargová/

2. miesto – Peter Hupcej - Geografická olymp. 5. roč. /Mgr. Vargová/

2. miesto – Alexandra Magurová - Rozprávka 2013 výtvar. /Mgr. Komarová/

2. miesto – Dominik Tulach - Matematická olymp. /PaedDr. Polorecká/

2. miesto – Diana Minarčinová - Rozprávka 2013 /Mgr. Naďová/

2. miesto – Peter Hupcej - Rozprávka 2013 výtvar. /Mgr. Komarová/

2. miesto – Katarína Mydlová – Olympiáda v SJL /Mgr. Naďová/

2. miesto – Bibiana Ivančová – Atletika (beh na 800 m) /PaedDr. Karpáčová/

2. miesto – Patrik Lukáč - Rozprávka 2013 /Mgr. Kentošová/

2. miesto – Hana Hupcejová - Biologická olymp. kat. D /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Peter Hupcej - Šalianský Maťko /Mgr. Naďová/

3. miesto – Michaela Maselková - Európa v škole /Mgr. Naďová/

3. miesto – Michal Pancák - Štúrov Zvolen /Mgr. Naďová/

3. miesto – Michal Pancák – Olympiáda z CHEM /Mgr. Bizupová/

3. miesto – Miriam Bochová - Rozprávka 2013 výtvar. /Mgr. Komarová/

3. miesto – Juliana Mikitová - Hviezdoslavov Kubín /Mgr. Mikitová/

3. miesto – Adriána Makarová – Hlinená krása /Mgr. Naďová/

3. miesto – Marek Humeník - Geografická olymp. 9. roč. /Mgr. Vargová/

3. miesto – Samuel Našta - Biologická olymp. kat. C /Mgr. Gumanová/

3. miesto – Štefan Danko - Geografická olymp. /Mgr. Gumanová/

 

Školský rok 2012/2013:

ZŠ Lúčna:
2. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Futbal - mladší žiaci /Mgr. Komár/
3. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Jednota CUP /Mgr. Komár/

1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal - mladší žiaci /Mgr. Komár/
1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal - starší žiaci /Mgr. Komár/
1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Coca-Cola školský pohár /Mgr. Komár/
2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná /Mgr. Komár/
3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Basketbal /Mgr. Komár/
3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Biblická olympiáda (Dzamová, Illéšová, Čikot, Grejták) /Mgr. Krajčová/
3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: DFS Ďatelinka Talenty /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/


Celoslovenské kolo:
1. miesto - Michal Pancák - Biologická olymp. kat. E /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v rus. jazyku /Mgr. Novosiadla/
1. miesto - Michaela Maselková - Európa v škole - práca v mat. jazyku /Mgr. Naďová/
1. miesto - Adrián Bango - Európa v škole - multimed. práca /Mgr. Naďová/
3. miesto - Sofia Boháčová - Ruské slovo /Mgr. Novosiadla/
5. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v anglickom jazyku /Mgr. Michalová/
6. miesto - Michal Pancák - Biologická olymp. kat. C /Mgr. Gumanová/


Krajské kolo:
1. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v rus. jazyku /Mgr. Novosiadla/
1. miesto - Michal Pancák - Biologická olymp. kat. E /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v anglickom jazyku /Mgr. Michalová/
2. miesto - Samuel Našta - Biologická olymp. kat. E /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Adam Mydla - Geografická olmypiáda /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v slovenskom jazyku /Mgr. Naďová/
2. miesto - Michal Pancák - Biologická olymp. kat. C /Mgr. Gumanová/
3. miesto - Sofia Boháčová - ARS Poetica /Mgr. Novosiadla/


Okresné kolo:
1. miesto - Michal Pancák - Biologická olymp. kat. C /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Matej Čikot - Dejepisná olymp. kat. E /Mgr. Vargová/
1. miesto - Hana Hupcejová - Geografická olymp. kat. I /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Adam Mydla - Geografická olymp. kat. H /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Veronika Bubnárová - Geografická olymp. kat. G /Mgr. Vargová/
1. miesto - Alena Dzamová - Štúrov Zvolen /Mgr. Naďová/
1. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v anglickom jazyku /Mgr. Michalová/
1. miesto - Diana Minarčinová - Rozprávka 2012 /Mgr. Naďová/
1. miesto - Sofia Boháčová - Olympiáda v slovenskom jazyku /Mgr. Naďová/
1. miesto - Hana Hupcejová - Šalianský Maťko /Mgr. Naďová/
1. miesto - Michaela Maselková - Hviezdoslavov Kubín /Mgr. Naďová/
1. miesto - Michaela Maselková - Európa v škole /Mgr. Naďová/
1. miesto - Adrián Bango - Európa v škole /Mgr. Naďová/
1. miesto - Michal Budai - Talenty (spev) /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/
1. miesto - Juliana Čarabová - Európa v škole - VYV /Mgr. Komarová/
1. miesto - Karol Komara - Európa v škole - VYV /Mgr. Komarová/
1. miesto - Dominik Tulach - Pytagoriáda /Mgr. Komarová/
2. miesto - Samuel Našta - Biologická olymp. kat. C /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Katarína Mydlová - Dejepisná olymp. kat. D /Mgr. Vargová/
2. miesto - Marek Humeník - Geografická olymp. kat. F /Mgr. Vargová/
2. miesto - Katarína Mydlová - Matematická olympiáda /PaedDr. Polorecká/
2. miesto - Katarína Mydlová - Pytagoriáda /Mgr. Demčák/
2. miesto - Michal Pancák - Hviezdoslavov Kubín /Mgr. Naďová/
2. miesto - Adam Mydla - Matematická olympiáda /Mgr. Tarkaničová/
2. miesto - Sofia Boháčová - Rozprávka 2012 /Mgr. Naďová/
2. miesto - Emma Durkajová - Európa v škole - SJL /Mgr. Komarová/
2. miesto - Peter Hupcej - Hviezdoslavov Kubín /Mgr. Komarová/
3. miesto - Michal Pancák - Európa v škole /Mgr. Naďová/
3. miesto - Samuel Našta - Geografická olymp. kat. F /Mgr. Vargová/
3. miesto - Katarína Mydlová - Štúrov Zvolen /Mgr. Naďová/
3. miesto - Sabína Šmajdová - Biologická olympiáda kat. D /Mgr. Bizupová/
3. miesto - Michal Budai - Talenty (hra na husle) /Mgr. Budaiová/
3. miesto - Michaela Maselková - Talenty (spev) /PaedDr. Hupcejová/
3. miesto - Hana Hupcejová - Matematická olymp. /Mgr. Demčák/
3. miesto - Emma Durkajová - Európa v škole - VYV /Mgr. Komarová/
3. miesto - Peter Hupcej - Pytagoriáda /Mgr. Komarová/


Školský rok 2011/2012:

ZŠ Lúčna:
1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Futbal ml. žiaci /Mgr. Komár/
1. miesto - M. Maselková /7.A/, K. Hričáková /9.A/ - OK: Talenty /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/
1. miesto - S. Majorský, B. Sarik, V. Diliková - OK: Streľba zo vzduchovky st. žiaci /Ing. Tropp/
1. miesto - D. Bubnárová, A. Illéšová, A. Dzamová - OK: biblická olympiáda /PaedDr. Krajčová/
2. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Futbal ml. žiaci /Mgr. Komár/
2. miesto - ZŠ Lúčna - KK: Hokejbal st. žiaci /Mgr. Komár/
3. miesto - J. Mihaľovič, N. Senková, B. Žotaniová - OK: Streľba zo vzduchovky ml. žiaci /Ing. Tropp/
3. miesto - P. Hubaľ, R. Ščerba, B. Sarik - OK: stolný tenis chlapci /Ing. Tropp/
3. miesto - 6. a 7. ročník - OK: vybíjaná dievčatá /PaedDr. Karpáčová/

Medzinárodné kolo:
1. miesto - Jaroslava Adamová /3.A/ - Zelený svet /Mgr. Komarová/

Celoslovenské kolo:
1. miesto - Katarína Mydlová /8.A/ - Janko Hráško /Mgr. Naďová/
1. miesto - Sofia Boháčová /8.A/ - olympiáda z RUJ /Mgr. Novosiadla/
1.-67. miesto - Emma Prokopová /4.A/ - Klokanko /PaedDr. Kovalská/
1.-35. miesto - Hana Hupcejová /4.A/ - Všetkovedko /PaedDr. Kovalská/
2. miesto - Sofia Boháčová /8.A/ - Ruské slovo /Mgr. Novosiadla/

Krajské kolo:
1. miesto - Júlia Naďová /9.A/ - olympiáda zo SJL /Mgr. Naďová/
1. miesto - Sofia Boháčová /8.A/ - olympiáda z RUJ /Mgr. Novosiadla/
2. miesto - Samuel Našta /7.A/ - olympiáda z GEO /Mgr. Vargová/
2. miesto - Samuel Našta /7.A/ - olympiáda z BIO /Mgr. Gumanová/
3. miesto - Patrick Mydla /9.A/ - olympiáda z CHEM /Mgr. Bizupová/

Okresné kolo:
1. miesto - Júlia Naďová /9.A/ - olympiáda zo SJL /Mgr. Naďová/
1. miesto - Stanislav Majorský /8.C/ - streľba zo vzduchovky jednot. /Ing. Tropp/
1. miesto - Veronika Diliková /9.A/ - streľba zo vzduchovky jednot. /Ing. Tropp/
1. miesto - Matej Čikot /6.A/ - olympiáda z DEJ /Mgr. Vargová/
1. miesto - Veronika Bubnárová /6.A/ - olympiáda z GEO /Mgr. Vargová/
1. miesto - Samuel Našta /7.A/ - olympiáda z GEO /Mgr. Vargová/
1. miesto - Patrick Mydla /9.A/ - olympiáda z MAT /Mgr. Demčák/
1. miesto - Peter Hupcej /3.A/ - Šaliansky Maťko /Mgr. Komárova/
1. miesto - Diana Minarčinová /7.A/ - Európa v škole /Mgr. Naďová/
1. miesto - Zuzana Olexová /8.A/ - olympiáda z BIO prakt. časť/Mgr. Gumanová/
1. miesto - Sofia Boháčová /8.A/ - olympiáda z BIO teoret. časť/Mgr. Gumanová/
1. miesto - Lýdia Švarcová /8.A/ - skok do výšky /PaedDr. Karpáčová/
1. miesto - Samuel Našta /7.A/ - olympiáda z BIO kat. E /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Michal Pancák /7.A/ - olympiáda z BIO kat. D /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Hana Hupcejová /4.A/ - Pytagoriáda /PaedDr. Kovalská/
1. miesto - Dominik Tulach /3.A/ - Pytagoriáda /Mgr. Komarová/
1. miesto - Jaroslava Adamová /3.A/ - Európa v škole výt. časť /Mgr. Komarová/
1. miesto - Jaroslava Adamová /3.A/ - Hlinená krása /Mgr. Komarová/
1. miesto - Jakub Adam /8.B/ - Hlinená krása /Mgr. Komarová/
1. miesto - Veronika Bubnárová /6.A/ - Pytagoriáda /Mgr. Tarkaničová/
2. miesto - Emma Prokopová /4.A/ - Európa v škole /PaedDr. Kovalská/
2. miesto - Viktor Hankovský /6.A/ - olympiáda z BIO kat. D /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Michal Pancák /7.A/ - olympiáda z BIO kat. E /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Juraj Budai /7.A/ - olympiáda z BIO kat. E /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Júlia Naďová /9.A/ - Európa v škole /Mgr. Naďová/
2. miesto - Júlia Naďová /9.A/ - Hviezdoslavov Kubín /Mgr. Naďová/
2. miesto - Michal Pancák /7.A/ - Šaliansky Maťko /Mgr. Naďová/
2. miesto - Katarína Mydlová /7.A/ - olympiáda z DEJ /Mgr. Vargová/
2. miesto - Zuzana Olexová /8.A/ - olympiáda z DEJ /Mgr. Vargová/
2. miesto - Patrick Mydla /9.A/ - olympiáda z GEO /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Patrick Mydla /9.A/ - olympiáda z CHEM /Mgr. Bizupová/
2. miesto - Michal Piňko /5.A/ - olympiáda z MAT /Mgr. Tarkaničová/
2. miesto - Michalela Maselková /7.A/ - Talenty /PaedDr. Hupcejová/
2. miesto - Michaela Maselková /7.A/ - Slávici z lavice /PaedDr. Hupcejová/
2. miesto - Samuel Fedor /4.A/ - Čarovný štetec /PaedDr. Kovalská/
2. miesto - Juliana Čarabová /4.B/ - Hlinená krása /Mgr. Komarová/
2. miesto - Katarína Hričáková /9.A/ - Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/
2. miesto - Ján Mika /9.A/ - Atletika /Mgr. Komár/
3. miesto - Michal Budai /4.A/ - Slávik Slovenska /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/
3. miesto - Róbert Kopčan /3.A/ - Pytagoriáda /Mgr. Komarová/
3. miesto - Sofia Boháčová /8.A/ - olympiáda z ANJ /Mgr. Michalová/
3. miesto - Hana Hupcejová /4.A/ - Šalianský Maťko /PaedDr. Kovalská/
3. miesto - Soňa Boháčová /8.A/ - olympiáda z GEO /Mgr. Vargová/
3. miesto - Michal Budai /4.A/ - Talenty /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/
3. miesto - Branislav Sárik /8.C/ - streľba zo vzduchovky jednot. /Ing. Tropp/
3. miesto - Michal Piňko /5.A/ - Európa v škole /Mgr. Ižovská/
3. miesto - Soňa Boháčová /8.A/ - olympiáda z BIO prakt. časť /Mgr. Gumanová/
3. miesto - Katarína Mydlová /7.A/ - pytagoriáda /PaedDr. Polorecká/
3. miesto - Marek Humeník /7.A/ - pytagoriáda /PaedDr. Polorecká/
3. miesto - Andrea Illéšová /5.A/ - Slávici z lavice /PaedDr. Hupcejová/
3. miesto - Samuel Fedor /4.A/ - Európa v škole /PaedDr. Kovalská/
3. miesto - Miriam Bochová /3.A/ - Európa v škole výt. časť /Mgr. Komarová/
3. miesto - Timea Hájniková /6.A/ - Hlinená krása /Mgr. Komarová/
3. miesto - Adam Mydla /5.A/ - Pytagoriáda /Mgr. Tarkaničová/

Školský rok 2010/2011:

ZŠ Lúčna:
1. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Futbal mladší žiaci - /Mgr. Komár/
1. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Futbal starší žiaci - /Mgr. Komár/
1. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Hádzaná chlapci - /Mgr. Komár/
1. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Florbal - /PaedDr. Karpáčová/
1. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Hokejbal - /PaedDr. Karpáčová/
2. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Hádzaná dievčatá - /PaedDr. Karpáčová/
2. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Basketbal dievčatá - /PaedDr. Karpáčová/
3. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Atletika chlapci - /Mgr. Komár/
3. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Futbal dievčatá - /PaedDr. Karpáčová/
3. miesto - ZŠ Lúčna - Bubnárová, Grejtáková Hričáková - okresné kolo - Bibilická olympiáda - /PaedDr. Maloš, PaedDr. Krajčová/

Celoslovenské kolo:
1. miesto - Michal Pancák /6.A/ - Ruské slovo /Mgr. Lapčák/
1. miesto - Michal Pancák /6.A/ - Fotografia očami detí /PaedDr. Polorecká/
2. miesto - Sofia Boháčová /7.A/ - Ruské slovo /Mgr. Novosiadla/
3. miesto - Patrick Mydla /8.A/ - Geografická olympiáda /Mgr. Gumanová/

Krajské kolo:
1. miesto - Patrick Mydla /8.A/ - Geografická olympiáda /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Michal Pancák /6.A/ - ARC Poetica /Mgr. Lapčák/
1. miesto - Samuel Našta /6.A/ - Biologická olympiáda Botanika /Mgr. Gumanová/
3. miesto - Michal Pancák /6.A/ - Biologická olympiáda Zoológia /Mgr. Gumanová/
3. miesto - Šárka Švandová /9.A/ - BIO olympiáda kat. C /Mgr. Gumanová/
3. miesto - Dávid Lenič /9.C/ - Skok do výšky - /Mgr. Komár/
4. miesto - Hana Hupcejová /3.A/ - Šaliansky Maťko kat. 1 - /PaedDr. Kovalská/
4. miesto - Rebeka Rozíková /4.A/ - Hviezdoslavov Kubín - /Mgr. Mikitová/

Okresné kolo:
1. miesto - Katarína Mydlová /6.A/ - Mat. pytagoriáda P6 - /PaedDr. Polorecká/
1. miesto - Patrick Mydla /8.A/ - Mat. pytagoriáda - /Mgr. Demčák/
1. miesto - Patrick Mydla /8.A/ - Mat. olympiáda - /Mgr. Demčák/
1. miesto - Michal Pancák /6.A/ - Bio. olympiáda - kat. E - zoológia - /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Samuel Našta /6.A/ - Bio. olympiáda - kat. E - botanika - /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Júlia Naďová /8.A/ - Hviezdoslavov Kubín kat. III. - /Mgr. Naďová/
1. miesto - Rebeka Rozíková /4.A/ - Hviezdoslavov Kubín kat. I. - /Mgr. Mikitová/
1. miesto - Tomáš Dzurina /9.C/ - Cezpoľný beh - /PaedDr. Karpáčová/
1. miesto - Sofia Boháčová /7.A/ - Olympiáda z ANJ kat. 1A - /Mgr. Michalová/
1. miesto - Hana Hupcejová /3.A/ - Šaliansky Maťko kat. 1 - /PaedDr. Kovalská/
1. miesto - Rebeka Rozíková /4.A/ - Šaliansky Maťko kat. 2 - /Mgr. Mikitová/
1. miesto - Patrick Mydla /8.A/ - Geografická olympiáda kat. F - /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Katarína Mydlová /6.A/ - Dejepisná olympiáda kat. F - /Mgr. Vargová/
1. miesto - Júlia Naďová /8.A/ - Európa v škole kat. multim. práca - /Mgr. Naďová/
1. miesto - Jaroslava Adamová /2.A/ - Európa v škole - /Mgr. Komarová/
1. miesto - Dávid Lenič /9.C/ - Skok do výšky - /Mgr. Komár/
1. miesto - Ingrid Kovalská /3.A/ - Rozprávka 2010 - II. kat. - /PaedDr. Kovalská/
1. miesto - Emma Durkajová /2.A/ - Rozprávka 2010 lit. - I. kat. - /Mgr. Komarová/
1. miesto - Emma Durkajová /2.A/ - Rozprávka 2010 vyt. - I. kat. - /Mgr. Komarová/
1. miesto - Karol Komara /7.A/ - Rozprávka 2010 - III. kat. - /Mgr. Naďová/
1. miesto - Lucia Olexová /9.A/ -BIO olympiáda - /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Rebeka Rozíková /4.A/ - Šalianský Maťko - /Mgr. Mikitová/
1. miesto - Rebeka Rozíková /4.A/ - Hviezdoslavov Kubín - /Mgr. Mikitová/
1. miesto - Dominika Kubová /5.B/ - Rozprávka 2010 - /Mgr. Kentošová/
1. miesto - Viktória Ivanová /5.B/ - Výtvarný Vranov 2011 - /Mgr. Kentošová/
1. miesto - Ľubomír Jurčišin /2.A/ - Výtvarný Vranov 2011 - /Mgr. Komarová/
1. miesto - Karol Komara /7.A/ - Výtvarný Vranov 2011 - /p. Melková/
2. miesto - Matej Piňko /8.A/ - Mat. olympiáda - /Mgr. Demčák/
2. miesto - Dominika Bubnárová /8.A/ - Európa v škole kat. 3 - /Mgr. Ižovská/
2. miesto - Matej Piňko /8.A/ - Dejepisná olympiáda kat. D - /Mgr. Vargová/
2. miesto - Šárka Švandová /9.A/ - Dejepisná olympiáda kat. C - /Mgr. Vargová/
2. miesto - Michal Pancák /6.A/ - Šaliansky Maťko kat. 3 - /Mgr. Naďová/
2. miesto - Veronika Bubnárová /5.A/ - Geografická olympiáda kat. I - /Mgr. Vargová/
2. miesto - Šárka Švandová /9.A/ - BIO olympiáda kat. C teoret.-prakt. časť - /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Šárka Švandová /9.A/ - BIO olympiáda kat. C projektová časť - /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Karol Komara /7.A/ - Európa v škole - /Mgr. Komarová/
2. miesto - Ferdinand Eštok /8.A/ - Hlinená krása - /Mgr. Komarová/
2. miesto - Jana Rudíková /8.B/ - Skok do výšky - /PaedDr. Karpáčová/
2. miesto - Tomáš Dzurina /9.C/ - Beh na 300 m - /Mgr. Komár/
2. miesto - Tomáš Vožný /9.C/ - Beh na 60 m - /Mgr. Komár/
2. miesto - Lukáš Grec /3.A/ - Rozprávka 2010 - II. kat. - /PaedDr. Kovalská/
2. miesto - Michal Budai /3.A/ - Slávik Slovenska - /Mgr. Budaiová/
2. miesto - Michaela Maselková /4.A/ - Slávik Slovenska - /Mgr. Budaiová/
2. miesto - Jaroslava Adamová /2.A/ - Rozprávka 2010 lit. - I. kat. - /Mgr. Komarová/
2. miesto - Andrea Illéšová /4.A/ - Talenty - /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/
2. miesto - Katarína Hričáková /8.A/ - Talenty - /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/
2. miesto - Michal Piňko /4.A/ - Pytagoriáda - /Mgr. Mikitová/
2. miesto - Samuel Sojka /5.C/ - Rozprávka 2010 - /Mgr. Kentošová/
2. miesto - Juliana Čarabová /3.B/ - Výtvarný Vranov 2011 - /p. Melková/
3. miesto - Tomáš Dzurina /9.C/ - Beh na 1000 m - /Mgr. Komár/
3. miesto - Patrik Balint /9.A/ - Hod kriketkou - /Mgr. Komár/
3. miesto - Simona Kozáková /4.B/ - Európa v škole - /Mgr. Stavná/
3. miesto - Simona Višňovská /9.A/ - Hod kriketkou - /PaedDr. Karpáčová/
3. miesto - Emma Durkajová /2.A/ - Európa v škole - /Mgr. Komarová/
3. miesto - Katarína Mydlová /6.A/ - Hviezdoslavov Kubín kat. II. - /Mgr. Naďová/
3. miesto - Michaela Maselková /6.A/ - Európa v škole kat. 2 - /Mgr. Naďová/
3. miesto - Zuzana Olexová /7.A/ - Geografická olympiáda kat. G - /Mgr. Vargová/
3. miesto - Lýdia Tarkaničová /5.A/ - Matematická olympiáda kat. Z5 - /Mgr. Tarkaničová/
3. miesto - Samuel Fedor /3.A/ - Čarovný štetec - /PaedDr. Kovalská/
3. miesto - Michal Budai /3.A/ - Talenty - /Mgr. Budaiová, Mgr. Mikitová/
3. miesto - Adam Mydla /4.A/ - Pytagoriáda - /Mgr. Mikitová/
3. miesto - Lenka Chovancová /5.B/ - Rozprávka 2010 - /Mgr. Kentošová/
4. miesto - Katarína Mydlová /6.A/ - Štúrov Zvolen - /Mgr. Naďová/
4. miesto - Marek Humeník /6.A/ - Mat. pytagoriáda P6 - /PaedDr. Polorecká/
4. miesto - Emma Prokopová /3.A/ - Mat. pytagoriáda P3 - /PaedDr. Kovalská/
4. miesto - Ján Baranovič /8.A/ - Olympiáda z ANJ kat. 1B - /Mgr. Michalová/
4. miesto - Marek Humeník /6.A/ - Geografická olympiáda kat. H - /Mgr. Vargová/
4. miesto - Soňa Boháčová /7.A/ - Geografická olympiáda kat. G - /Mgr. Vargová/
5. miesto - Ján Baranovič /8.A/ - Geografická olympiáda kat. F - /Mgr. Gumanová/
5. miesto - Diana Minarčinová /6.A/ - Dejepisná olympiáda kat. F - /Mgr. Vargová/

Školský rok 2009/2010:

ZŠ Lúčna:
1. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Jednota cup starší žiaci - /Mgr. Komár/
1. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Jednota cup mladší žiaci - /Mgr. Komár/
1. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - Mc´donald´s Cup najmladší žiaci - /Mgr. Komár/
1. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - streľba zo vzduchovky - /Mgr. Kovaľ/
2. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - hádzaná dievčatá - /PaedDr. Vojsovičová/
3. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - stolný tenis chlapci- /Mgr. Kovaľ/
3. miesto - ZŠ Lúčna - okresné kolo - basketbal chlapci- /Mgr. Komár/

Celoslovenské kolo:
1. miesto - Branislav Kožej /8.A/ - celoslovenské kolo - Geografická olympiáda - /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Karol Komara /6.A/ - celoslovenské kolo - Požiarna ochrana očami detí - /Mgr. /Komarová
2. miesto - Michal Pancák /5.A/ - celoslovenské kolo - Ruské slovo - prednes - /Mgr. Novosiadla/
2. miesto - Sofia Boháčová /6.A/ - celoslovenské kolo - Ruské slovo - prednes - /Mgr. Novosiadla/
3. miesto - Sofia Boháčová /6.A/ - celoslovenské kolo - Ruské slovo - výtvarná súťaž - /Mgr. Novosiadla/
6. miesto - Patrick Mydla /7.A/ - celoslovenské kolo - Geografická olympiáda - /Mgr. Gumanová/

Krajské kolo:
1. miesto - Michal Pancák /5.A/ - krajské kolo - Ruské slovo - /Mgr. Novosiadla/
2. miesto - Sofia Boháčová /6.A/ - krajské kolo - Ruské slovo - /Mgr. Novosiadla/
2. miesto - Patrick Mydla /7.A/ - krajské kolo - Geografická olympiáda - kat. G. - /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Branislav Kožej /8.A/ - krajské kolo - Geografická olympiáda - kat. F - /Mgr. Gumanová/
3. miesto - Michal Pancák /5.A/ - krajské kolo - Šaliansky Maťko - /Mgr. Naďová/
3. miesto - Michal Pancák /5.A/ - krajské kolo - Bio. olympiáda - kat. E - zoológia - /Mgr. Gumanová/
4. miesto - Samuel Našta /5.A/ - krajské kolo - Bio. olympiáda - kat. E - botanika - /Mgr. Gumanová/
5. miesto - Šárka Švandová /8.A/ - krajské kolo - Biologická olympiáda - /Mgr. Gumanová/

Okresné kolo:
1. miesto - Matej Piňko /7.A/ - okresné kolo - Biologická olympiáda teoreticko-praktická časť - /Mgr. Bizupová/
1. miesto - Rebeka Roziková /3.A/ - zborové kolo - Biblická olympiáda z Evanjel. náboženstva - /Mgr. Roziková/
1. miesto - Rebeka Roziková /3.A/ - okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín - I. kat. poézia - /Mgr. Mikitová/
1. miesto - Michal Pancák /5.A/ - okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín - II. kat. poézia - /Mgr. Verčimák/
1. miesto - Simona Durkajová /9.A/ - okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín - III. kat. poézia - /Mgr. Naďová/
1. miesto - Michal Pancák /5.A/ - okresné kolo - Bio. olympiáda - kat. E - zoológia - /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Samuel Našta /5.A/ - okresné kolo - Bio. olympiáda - kat. E - botanika - /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Adam Mydla /3.A/ - okresné kolo - Pytagoriáda P3 - /Mgr. Mikitová/
1. miesto - Patrick Mydla /7.A/ - okresné kolo - Pytagoriáda P7 - /Mgr. Demčák/
1. miesto - Soňa Boháčová /6.A/ - okresné kolo - Geografická olympiáda - kat. H - /Mgr. Vargová/
1. miesto - Patrick Mydla /7.A/ - okresné kolo - Geografická olympiáda - kat. G - /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Rebeka Rozíková /3.A/ - okresné kolo - Šaliansky Maťko - I. kategória - /Mgr. Mikitová/
1. miesto - Michal Pancák /5.A/ - okresné kolo - Šaliansky Maťko - II. kategória - /Mgr. Naďová/
2. miesto - Matej Piňko /7.A/ - okresné kolo - Biologická olympiáda posterová časť - /Mgr. Bizupová/
2. miesto - Daniel Višňovský /8.A/ - okresné kolo - Bio. olympiáda - kat. E - geológia - /Mgr. Kovaľ/
2. miesto - Júlia Naďová /7.A/ - okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín - II. kat. próza - /Mgr. Naďová/
2. miesto - Branislav Kožej /8.A/ - okresné kolo - Geografická olympiáda - kat. F - /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Matej Piňko /7.A/ - okresné kolo - Dejepisná olympiáda - /Mgr. Naďová/
2. miesto - Šárka Švandová /8.A/ - okresné kolo - Biologická olympiáda - /Mgr. Gumanová/
2. miesto - Matej Piňko /7.A/ - okresné kolo - Dejepisná olympiáda kat. E - /Mgr. Naďová/
3. miesto - Šárka Švandová /8.A/ - okresné kolo - Dejepisná olympiáda kat. D - /Mgr. Vargová/
3. miesto - Štefan Kokoruďa /9.C/ - okresné kolo - Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry - /Mgr. Naďová/
3. miesto - Sofia Boháčová /6.A/ - okresné kolo - Olympiáda z ang. jazyka - A. kategória - /Mgr. Michalová/
3. miesto - Branislav Kožej /8.A/ - okresné kolo - Pytagoriáda P8 /Mgr. Demčák/
3. miesto - Andrea Illéšová /3.A/ - okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín - I. kat. próza - /Mgr. Mikitová/
3. miesto - Michal Budai /2.A/ - okresné kolo - Slávik Slovenska - /Mgr. Mikitova, Mgr. Budaiová/

Školský rok 2008/2009:

ZŠ Lúčna:
1. miesto - ZŠ Lúčna - obvodové kolo malého futbalu /COOP/ - starší žiaci - /Mgr. Komár/
1. miesto - ZŠ Lúčna - obvodové kolo malého futbalu /COOP/ - mladší žiaci - /Mgr. Komár/
1. miesto - ZŠ Lúčna - obvodové kolo malého futbalu ZŠ - McDONALD´S CUP - /Mgr. Komár/

Celoslovenské kolo:
2. miesto - Sofia Boháčová /5.A/ - celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo - /Mgr. Novosiadla/

Krajské kolo:
2. miesto - Sofia Boháčová /5.A/ - krajské kolo súťaže Asoc. rusistov Slovenska - /Mgr. Novosiadla/
4. miesto - Patrick Mydla /6.A/ - krajské kolo - Geografická olympiáda - /Mgr. Gumanová/
9. miesto - Branislav Kožej /7.A/ - krajské kolo - Geografická olympiáda - /Mgr. Gumanová/

Okresné kolo:
1. miesto - Júlia Naďová /6.A/ - okresné kolo - Šaliansky Maťko - /Mgr. Naďová/
1. miesto - Katarína Hričáková /6.A/ - okresné kolo - Talenty - /Mgr. Mikitová, Mgr. Budaiová/
1. miesto - Dominika Kubová /3.B/ - okresné kolo - Európa v škole (výt. časť) - /Mgr. Kentošová/
1. miesto - Jakub Kačurák /4.A/ - okresné kolo - Európa v škole (lit. časť) - /Mgr. Komarová/
1. miesto - Branislav Kožej /7.A/ - okresné kolo - Biologická olympiáda - /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Branislav Kožej /7.A/ - okresné kolo - Geografická olympiáda - /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Patrick Mydla /6.A/ - okresné kolo Geografická olympiáda - /Mgr. Gumanová/
1. miesto - Patrick Mydla /6.A/ - okresné kolo - Pytagoriáda - /Mgr. Orosiová/
2. miesto - Patrick Mydla /6.A/ - okresné kolo - Matematická olympiáda - /Mgr. Orosiová/
2. miesto - Branislav Kožej /7.A/ - okresné kolo - Pytagoriáda - /Mgr. Demčák/
2. miesto - Branislav Kožej /7.A/ - okresné kolo - Matematická olympiáda - /Mgr. Demčák/
2. miesto - Simona Durkajová /7.A/ - okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín - /Mgr. Naďová/
2. miesto - Michal Pancák /4.A/ - okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín - /Mgr. Komarová/
2. miesto - Michal Pancák /4.A/ - okresné kolo - Ochrana pred požiarmi - /Mgr. Komarová/
2. miesto - Michal Pancák /4.A/ - okresné kolo - Šalianský Maťko - /Mgr. Komarová/
2. miesto - Katarína Mydlová /4.A/ - okresné kolo - Pytagoriáda - /Mgr. Komarová/
2. miesto - Michaela Maselková /4.A/ - okresné kolo - Talenty - /Mgr. Mikitová, Mgr. Budaiová/
2. miesto - Katarína Hričáková /6.A/ - okresné kolo - Talenty - /Mgr. Mikitová, Mgr. Budaiová/
2. miesto - Viktória Mitaľová /2.A/ - okresné kolo - Európa v škole (vyt. časť) - /Mgr. Mikitová/
2. miesto - Štefan Kokoruďa /8.C/ - okresné kolo - Matematická olympiáda - /Ing. Tropp/
3. miesto - Štefan Kokoruďa /8.C/ - okresné kolo - Pytagoriáda - /Ing. Tropp/
3. miesto - Júlia Naďová /6.A/ - okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín - /Mgr. Naďová/