Navigácia

Koncepcia školy

Koncepcia  rozvoja Základnej školy  Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou pre roky 2019 - 2024:

Koncepcia_ZS_Lucna_2019-2024.pdf