Navigácia

Koncepcia školy

Koncepcia  rozvoja Základnej školy  Lúčna, Námestie  Jána Pavla II. 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou pre roky 2009 - 2014:

 Koncepcia_rozvoja__ZS_Lucna_VT_pre_roky_2009_az_2014.pdf