Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou
Email školy: skola@zslucnavt.sk
Telefón: 057/446 36 26, + 421 918 512 320 - RŠ
Adresa školy: Lúčna 827/26,
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
Vranov nad Topľou
Slovakia
IČO: 37873385
DIČ: 2021638487
Typ školy: štátna škola