Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola, Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou
Email školy: skola@zslucnavt.sk - kontakt pre elektronickú poštu /podateľňa/
Telefón: 057/446 36 26 - sekretariát - pev. linka
+ 421 918 512 320 - PaedDr. Blažena Matisová RŠ - riaditel@zslucnavt.sk
Adresa školy: Lúčna 827/26,
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
Vranov nad Topľou
Slovakia
IČO: 37873385
DIČ: 2021638487
Typ školy: štátna škola