Navigácia

Školský klub detí

Základné informácie o Školskom klube detí pri Základnej škole Lúčna, Vranov nad Topľou:

Zápisný lístok do ŠKD - p. Marta Kolesárová: vedúca ŠKD

Ranné schádzanie: --
Činnosť ŠKD: do 17.00 hod.

Oddelenia:

I. odd.  p. Marta Kolesárová 
II. odd. p. Daniela Melková
III. odd. Mgr. Zuzana Saksunová
IV. odd. Ľubica Chovanová