Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra Súhrná správa 1.-3.2012 s DPH 31.03.2012
Faktúra Faktúry 2013 k 31.12.2013 s DPH 31.12.2013
Faktúra Súhrná správa 1.-3.2014 s DPH 31.03.2014
Faktúra Súhrná správa 4.-6.2014 s DPH 30.06.2014
Faktúra Faktúry 2019 k 31.12.2019 s DPH 31.12.2019
Faktúra Súhrná správa 10.-12.2011 s DPH 31.12.2011
Faktúra Faktúry 2017 k 31.12.2017 s DPH 31.12.2017
Faktúra Faktúry 2014 k 31.12.2014 s DPH 31.12.2014
Faktúra Súhrná správa 10.-12.2013 s DPH 31.12.2013
Faktúra Faktúry 2012 k 31.12.2012 s DPH 31.12.2012
Faktúra Súhrná správa 1.-3.2011 s DPH 31.03.2011
Faktúra Súhrná správa 4.-6.2011 s DPH 30.06.2011
Faktúra Súhrná správa 7.-9.2011 s DPH 30.09.2011
Faktúra Faktúry 2020 k 31.12.2020 s DPH 31.12.2020
Faktúra Faktúry 2016 k 31.12.2016 s DPH 31.12.2016
Faktúra Faktúry 2018 k 31.12.2018 s DPH 31.12.2018
Faktúra Súhrná správa 1.-3.2013 s DPH 31.03.2013
Faktúra Súhrná správa 4.-6.2012 s DPH 30.06.2012
Faktúra Súhrná správa 7.-9.2012 s DPH 30.09.2012
Faktúra Súhrná správa 10.-12.2014 s DPH 31.12.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/307