Navigácia

CVČ pri ZŠ

Centrá voľného času pri ZŠ

Školský rok 2022/2023

Karol Komara

futbal U7

Mgr. Tomáš Dzurina

futbal U8

Bc. Dávid Kulman

futbal U9

Ing. Peter Šandrej

futbal U10

Mgr. Peter Ivan

futbal U11

Mgr. Daniel Janočo

futbal U12

Mgr. Daniel Štuller

futbal U13

Mgr. Roman Kuzemka

futbal U14

Mgr. Tomáš Komár

futbal U15

Simona Šviderská

futbal WU10

PaedDr. Bartolomej Petro

futbal WU15

Mgr. Juliana Mikitová

DFS Ďatelinka

Mgr. Jana Budaiová

DFS Ďatelinka

Mgr. Peter Myšík

DFS Ďatelinka

 

Informácie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ:

CVČ je povinné v zmysle § 116 ods. 6  Zákona č. 245/2008 Z. z. a VZN Mesta Vranov nad Topľou č. 182/2021 a dodatku č. 4 vyberať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ.

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ pri ZŠ prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne 5,00 €, ak dotáciu na žiaka CVČ neplatí obec zákonný zástupca prispieva mesačne 7,00 €.