Navigácia

Erasmus+

 • ​V dňoch 29.11.-01.12.2023 navštívilo 32 žiakov z našej školy družobné školy v Poľsku: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy. Žiaci boli na vyučovacích hodinách, navštívili centrum Rzeszowa a Boguchwały. V deň odchodu nás prijal na mestskom úrade v Boguchwałe primátor Wiesław Kąkol. Veľké poďakovanie patrí riaditeľom škôl Łukaszovi Bubiczovi a Andrzejovi Niedziałekovi za srdečné prijatie našich žiakov a učiteľov.

 • Dňa 1.12.2023 sa v Hornozemplínskej knižnici uskutočnilo vyhodnotenie 11. ročníka Komiksiády. Do súťaže sa zapojilo 111 žiakov z Prešovského regiónu. Čestné uznanie získala žiačka III. B triedy Nikola Danková, ktorej srdečne blahoželáme.

 • Dňa 29.11.2023 sa chemický tím v zložení Eliška Bodorová (7.C), Alexandra Grominová (8.A) a Ján Meteňko (9.A) zúčastnil okresnej súťaže Mendeliáda. Blahoželáme úspešným riešiteľom.

 • V dňoch 8.11. - 10.11.2023 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET v INCHEBA Bratislava, Lívia Némethová z 9.A triedy na tejto súťaži prezentovala projekt Môj osobný rozvoj. V konkurencii 97 súťažiacich získala neoceniteľné skúsenosti a veľa krásnych zážitkov. Gratulujeme. Link na video z festivalu - tu!

 • Záľuba detí je ako nevinný kvet, ktorý kvitne v srdciach a rozkvitne vo svete." Dnes sme na našej základnej škole oslavovali Deň záľub detí prvého stupňa. Naši žiaci prezentovali svoje nadšenia a záľuby rôznymi spôsobmi. Od hudby po šport či umenie a zvieratká - každý koníček má svoje miesto. Je neskutočné, aké záľuby a vášne naši žiaci majú. Video z dňa záľub

 • Máme radi vedu. Amália Leporisová a Lívia Némethová z triedy 9.A dňa 20.10.2023 reprezentovali našu školu na Festivale vedy a techniky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Projekty z oblasti biológie a spoločenských vied prezentovali pred vysokoškolskými profesormi, študentmi, návštevníkmi podujatia. V konkurencii 63 projektov, predovšetkým stredoškolských, obhájili svoje vedomosti. Lívia so svojim projektom Môj osobný rozvoj postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy. Dievčatám srdečne gratulujeme. Na súťaž žiačky pripravovala p.uč. Mgr. Monika Gumanová.

 • Dňa 06.10.2023 sme si pripomenuli 25. výročie vzniku našej Základnej školy Lúčna vo Vranove nad Topľou. Chceme poďakovať všetkým, ktorí boli s nami 25 rokov - Mestu Vranov nad Topľou, primátorovi mesta Jánovi Raganovi, priateľovi školy - honorárnemu konzulovi Ukrajiny na Slovensku Stanislavovi Obickému, rodičom, žiakom a všetkým zamestnancom školy.

 • Vážení žiaci, rodičia a priatelia školy,

  pozývame Vás osláviť s nami 25. výročie našej Základnej školy Lúčna dňa 6.10.2023 o 16:00 hod. pred Dom kultúry vo Vranove nad Topľou.

 • Dňa 4.9.2023 sme na našej škole otvorili nový školský rok 2023/2024. Prváci zažili slávnostné privítanie školského roka a zároveň aj začiatok školského života. Žiakov prišli podporiť v učení honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický a primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. Žiakom prajeme pevné zdravie a veľa úspechov v škole.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že slávnostný začiatok šk. r. 2023/2024 sa bude konať v pondelok 4.9.2023 o 8.30 hod. v PKO Aréne pri Základnej škole Lúčna vo Vranove nad Topľou.

  Tešíme sa na Vás.

Streda 6. 12. 2023
Počet návštev: 3081127