Navigácia

Erasmus+

 • Počas novembra žiaci 8.A triedy pracovali na projekte: Európska trieda Vranova. Kde svojou usilovnou prácou získali 1. miesto v hlavnej kategórii. Táto súťaž vznikla v spolupráci s Gymnáziom Cyrila Daxnera, ktoré sa zapolilo do projektu Euroscola. Naša 8.A mala možnosť zažiť Eurodeň, ktorý spravádzali rôzne aktivity a prezentovanie víťazných prác.

  Tr. učiteľka Mgr. Kristína Hupcejová

 • Žiačky a žiaci ZŠ Lúčna sa v stredu 16.11.2022 zúčastnili okresného kola v stolnom tenise. Dievčatá obsadili 2. miesto a chlapci 3. miesto. Našim žiačkam a žiakom gratulujeme.

 • Žiaci našej školy sa zúčastnili besedy na tému “Ľudovít Štúr a jeho odkaz súčasnému Slovensku”, ktorú viedol predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Najaktívnejší žiaci besedy získali knižné publikácie o našich dejinách. Žiakom gratulujeme.

 • V dňoch 19.10.-21.10.2022 navštívilo 39 žiakov z tried 6.A, 6.C a 7.A družobné školy v Poľsku: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy. Žiaci boli na vyučovacích hodinách, navštívili centrum Rzeszowa a Boguchwały. Veľké poďakovanie patrí riaditeľom škôl Łukaszovi Bubiczovi a Andrzejovi Niedziałekovi za srdečné prijatie našich žiakov a učiteľov.

 • V dňoch 28.9. až 30.9.2022 nás navštívili žiaci a učitelia z Poľska zo škôl: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy. Učitelia s riaditeľom školy v Mogielnicy Łukaszom Bubiczom a učiteľkami: Renata Salamon, Małgorzata Wojtowicz, Agnieszka Szczepek. Naši hostia sa zúčastnili na hodinách biológie, matematiky, anglického jazyka a športovej prípravy.

 • 26.9.2022 sa v celej Európe oslavuje Európsky deň jazykov. Učitelia cudzích jazykov pripravili pre žiakov rôzne aktivity, pozrite si niektoré z nich.

 • Dňa 5.9.2022 sme na našej škole otvorili nový školský rok 2022/2023. Prváci zažili slávnostné privítanie školského roka a zároveň aj začiatok školského života. Žiakov prišli podporiť v učení honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický, primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan a členovia Rady školy. Žiakom prajeme pevné zdravie a veľa úspechov v škole.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa začína 5.9.2022 o 8.00 hodine. Žiaci 2. až 9. ročníka budú nastúpení v Aréne PKO, žiakov prvého ročníka počkajú triedne učiteľky vo vestibule školy a spoločne ich odvedú do arény. Informácie o rozvrhu hodín, obedoch, školskom klube, dostanú žiaci na prvej hodine s triednym učiteľom, ktorá bude po slávnostnom otvorení školského roka. Tešíme sa na Vás.

  Prvý deň školy je potrebné potvrdiť cez EduPage alebo priniesť vyplnené a podpísané rodičmi vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka na Covid 19. Písomné vyhlásenie si môžete stiahnuť - tu!

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 patrilo na našej škole najmä prvákom a deviatakom. Oceniť prvákov prišiel primátor mesta Ján Ragan. Deviatakom želáme veľa šťastia a úspechov v ich ďalšom štúdiu i živote. Žiakom, rodičom a priateľom školy ďakujeme za prejavenú dôveru a prajeme im krásne prežité leto. TEŠÍME SA NA VÁS 5. septembra 2022.

 • Na celoslovenskom kole biologickej olympiády kat. E sa stali úspešnými riešiteľmi Ján Meteňko (7.A-botanika) a Oliver Širák (7.D-zoológia). Na túto súťaž sa pripravovali celý školský rok. V Tatrách sa stretli s najlepšími žiakmi Slovenska. Náročnú súťaž dopĺňali aj sprievodné aktivity: nočné pozorovanie netopierov, exkurzia v Gánovciach, návšteva múzea a botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici. Žiakom ďakujeme za ich významnú reprezentáciu našej školy a želáme im veľa ďalších úspechov. Za podporu a pomoc pri príprave na súťaž ďakujeme aj rodičom. Mgr. Monika Gumanová

Nedeľa 27. 11. 2022
Počet návštev: 2755889