Navigácia

Erasmus+

 • Naša škola vyhrala krajské kolo “Odznaku všestrannosti”, ktoré sa uskutočnilo v Prešove a spomedzi 27 prihlásených škôl skončila na 𝟏.𝐌𝐈𝐄𝐒𝐓𝐄 a postúpila do superfinále, ktoré sa uskutoční počas júna v Šamoríne.

  Ďakujeme žiakom: Jozef Maďarik 9.B, Sára Karasová 9.C, Ema Rohaľová 8.B, Boris Kačurák 8.A, Jakub Bakaj 8.D, Marko Brenkus 7.C, Tamara Slaninová 7.C, Martin Tutko 6.C, Eliška Bodorová 6.C. Ďakujeme pani učiteľke Karpáčovej a pánovi učiteľovi Štullerovi za prípravu žiakov.

 • Dňa 29.03.2023, sa v Mestskom dome kultúry pod záštitou Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. V II. kategórii (5. - 6. ročník) - prednes poézie - sa na 3. mieste spomedzi všetkých žiakov okresu Vranov n./T. umiestnil žiak 5.A triedy, Filip Baran. Žiaka pripravoval p.uč. Petrík.

  Okresného kola Hviezdoslavovho Kubína sa dnes zúčastnili aj žiaci prvého stupňa. V I. kategórii (1. stupeň) sa v prednese poézie umiestnil na 1. mieste Kristián Švač, ktorý bude reprezentovať našu školu na krajskom kole. V prednese prózy sa na 2. mieste umiestnila žiačka Tamara Sidorová. Žiakov pripravovala p.uč. Mikitová. Blahoželáme k úspešnej reprezentácii našej školy a držíme prsty na krajskom kole.

 • Dňa 24.3.2023 sa konalo okresné kolo vo vybíjanej. Naše dievčatká obsadili krásne 2. miesto. Ďakujeme pani učiteľke Petre Karpáčovej za prípravu dievčat a dievčatám za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Riaditeľka ZŠ Lúčna 827/26 vo Vranove nad Topľou v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje na deň 28.3.2023 (utorok) žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - Konanie Dňa učiteľov. V tento termín nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ.

 • Riaditeľka ZŠ Lúčna 827/26 vo Vranove nad Topľou v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje na deň 22.3.2023 (streda) žiakom 5. až 8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie celoslovenského Testovania 9-2023. Žiaci 1. až 4. ročníka sa učia podľa rozvrhu, zabezpečený je aj Školský klub detí. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnia Testovania 9-2023.

 • Dňa 15. marca 2023 sa v našej škole konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zo všetkých recitujúcich žiakov však mohli postúpiť len 4 súťažiaci. Takže naša porota mala čo robiť, aby vybrala čo najlepšie.

  V 2. kategórii (5.-7. ročník) - prednes poézie, sa na treťom mieste umiestnili žiačky Barbora Zubková a Karolína Vysoká. Na druhom mieste je Matej Jantek. Na prvom mieste sa umiestnil Filip Baran, ktorý bude našu školu reprezentovať v prednese poézie na okresnom kole.

  V 2. kategórii - prednes prózy, sa na 3. mieste umiestnili Juraj Jakubčin a Eliška Bodorová, na 2. mieste Aurel Illéš a na 1. mieste je Alexandra Grominová, ktorá nás bude v kategórii próza reprezentovať na okresnom kole.

 • Naša škola získala akreditáciu na Erasmus v oblasti školského vzdelávania v rokoch 2023 až 2027. Žiaci a učitelia dostanú možnosť navštíviť a spoznávať školy - školský systém v štátoch Európskej únie.

Štvrtok 30. 3. 2023
Počet návštev: 2875520