Navigácia

 • Vzhľadom k výskytu pozitívnych žiakov na II.stupni sa budú uvedené triedy vzdelávať dištančnou formou:

  9.A od 25.10.2021 do 2.11.2021 - nástup do školy 3.11.2021 (streda),

  5.C, 6.C, 7.B a 7.C od 26.10.2021 do 3.11.2021 - nástup do školy 4.11.2021 (štvrtok).

 • Do krajského kola súťaže - Festival vedy a techniky, Amavet sa zapojili naši žiaci zo 7.A Lenka Čonková a Ján Meteňko, Daniela Durkajová a Aimee Tomášová, zo 7.B Jakub Kopina, z 8.A Eliška Šmatková, z 9.A Miriam Košudová.

  Dňa 22.10.2021 prezentovali online cez platformu zoom svoje bádateľské práce v čase od 8:00-17:00. Mali možnosť komunikovať s porotou, vypočuli si pochvalu i užitočné rady pre ďalšiu prácu. Všetkým žiakom gratulujeme k inovatívnym projektom. Jakub Kopina 7.B sa stal víťazom krajského kola súťaže Festival vedy a techniky, Amavet. S prácou Mravec obyčajný postupuje na celoslovenské kolo. Ďakujeme rodičom za spoluprácu, p.uč. Myšíkovi za technickú podporu a všetkým, ktorí nám držali palce. Žiakov pripravovali p. uč. Monika Gumanová, p. uč. Kristína Hupcejová.

 • Dňa 14.10.2021 sa naši žiaci a žiačky ZŠ Lúčna zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu základných a stredných škôl. Družstvo dievčat: Laura Bindasová (9.C), Lucia Slivková (9.B) a Lenka Maďariková (9.B) vybojovalo krásne 3. miesto. Družstvo chlapcov: Tomáš Pohlod, Tobias Stanovčák a Jozef Oráč z 9.C získalo 1. miesto a postup na krajské kolo v Starej Ľubovni. V súťaži jednotlivcov získal Tomáš Pohlod 2. miesto a Tobias Stanovčák 3. miesto. Za reprezentáciu školy im veľmi pekne ĎAKUJEME.

 • ,,Veľké hviezdy”- beseda s pani spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou bola pre nás v minulom školskom roku veľkým zážitkom. Sympatie boli obojstranné a tak nás môžete vidieť na spoločnej fotografii v časopise Maxík.

 • Z iniciatívy rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť Európanov, aby sa bez ohľadu na vek učili cudzie jazyky. Aj naša škola sa každoročne pripája k tejto iniciatíve. V tomto roku učitelia cudzích jazykov pripravili spolu so žiakmi rôzne aktivity ako hry, súťaže, krížovky, hádanky.

 • Školská jedáleň Lúčna Vám oznamuje, že číslo účtu sa nemení a ostáva pôvodne.

  SK28 0200 0000 0016 3773 0953

  Katarína Kurečková - riaditeľka ŠJ

 • Dnes sme sa vítali všetci. Pre žiakov 2. až 9. ročníka pripravili triedni učitelia uvítanie vo svojej triede. Striedali sa hry, prekvapenia, doplňovačky, kreslenie, príbehy. Prváci zažili slávnostné privítanie školského roka a zároveň aj začiatok škoského života. Všetci si dnes želáme, aby sme boli zdraví a našu školu mali všetci radi.

 • Vážení rodičia, tí ktorí ste prejavili záujem o kloktací test Vášho dieťaťa, zajtra 3.9.2021 sa bude realizovať čase vyučovania. Zároveň Vás prosíme, aby ste vypísali FORMULÁR k odberu vzorky a k vyšetreniu kloktacím testom formou PCR na COVID-19, ktoré Vám dnes Vaše dieťa prinieslo.

 • Podmienky na otvorenie školy, jej prevádzku ako aj informácie k nástupu do školy sú na odkaze: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

  Pravidlá pobytu v škole sa nemenia, nosenie rúšok zostáva i naďalej v interiéri povinné.

  Každý žiak pri nástupe do školy prinesie písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Dané tlačivo nájdete TU. Rovnaké vyhlásenie donesie žiak triednemu učiteľovi vždy, ak preruší dochádzku na 3 a viac dní, pričom sa započítavajú víkendy aj sviatky.

  Žiaci, ktorí majú príznaky ochorenia nebudú do školy a školského zariadenia vpustení.

 • Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navšt

Streda 27. 10. 2021
Počet návštev: 2348400