Navigácia

Školský psychológ

Školský psychológ - PhDr. Irena Fazekašová

Pracuje na škole každý deň. Pracovná doba: 7.30 hod. - 15.30 hod.