Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
Zmluva Mandátna zmluva s DPH 02.09.2004 Ing. Marek Hurný - Služ. požiar. ochrany 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 4/2006 s DPH 02.01.2006 ŠJ Juh, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dodávke plynu s DPH 27.10.2010 SPP, a.s. 03.01.2011
Zmluva Zamestnávateľská zmluva s DPH 10.11.2010 Wustenrot poisťovňa, a.s. 03.01.2011
Zmluva Kolektívna zmluva 2011 s DPH 31.12.2010 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 1/2006 s DPH 02.01.2006 ZUŠ, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 2/2006 s DPH 02.01.2006 ZŠ Juh, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 3/2006 s DPH 02.01.2006 ŠJ Bernolákova, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 5/2006 s DPH 02.01.2006 ŠJ Lúčna, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva - licencia Windows a Office s DPH 29.09.2010 eOpen, s.r.o., Košice 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 6/2006 s DPH 02.01.2006 ZŠ Sídl. II., Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 7/2006 s DPH 02.01.2006 ŠJ Sídl. II., Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o dielo č. 8/2006 s DPH 02.01.2006 ZŠ Kukučínova, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Nájom školského bytu s DPH 10.06.2006 Iveta Magurová 03.01.2011
Zmluva Nájom nebytových priestorov s DPH 03.03.2008 ŠJ Lúčna, Vranov n. T. 03.01.2011
Zmluva Nájom nebytových priestorov s DPH 18.09.2009 MARIONET vt, s.r.o. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 10.03.2010 AGROKONDOR, s.r.o. 03.01.2011
Zmluva Poistenie výpočtovej techniky s DPH 26.10.2010 Allianz - slovenská poisťovňa a.s. 03.01.2011
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby s DPH 01.09.2010 Školská jedáleň Lúčna, VT 03.01.2011
Zmluva Poistenie prívesného vozíka s DPH 21.01.2005 Allianz - slovenská poisťovňa a.s. 03.01.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/319