Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Európska trieda Vranova

  Počas novembra žiaci 8.A triedy pracovali na projekte: Európska trieda Vranova. Kde svojou usilovnou prácou získali 1. miesto v hlavnej kategórii. Táto súťaž vznikla v spolupráci s Gymnáziom Cyrila Daxnera, ktoré sa zapolilo do projektu Euroscola. Naša 8.A mala možnosť zažiť Eurodeň, ktorý spravádzali rôzne aktivity a prezentovanie víťazných prác.

  Tr. učiteľka Mgr. Kristína Hupcejová

 • Okresné kolo v stolnom tenise

  Žiačky a žiaci ZŠ Lúčna sa v stredu 16.11.2022 zúčastnili okresného kola v stolnom tenise. Dievčatá obsadili 2. miesto a chlapci 3. miesto. Našim žiačkam a žiakom gratulujeme.

 • Beseda s JUDr. Mariánom Gešperom

  Žiaci našej školy sa zúčastnili besedy na tému “Ľudovít Štúr a jeho odkaz súčasnému Slovensku”, ktorú viedol predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Najaktívnejší žiaci besedy získali knižné publikácie o našich dejinách. Žiakom gratulujeme.

 • Družobná návšteva našich žiakov v Poľsku

  V dňoch 19.10.-21.10.2022 navštívilo 39 žiakov z tried 6.A, 6.C a 7.A družobné školy v Poľsku: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy. Žiaci boli na vyučovacích hodinách, navštívili centrum Rzeszowa a Boguchwały. Veľké poďakovanie patrí riaditeľom škôl Łukaszovi Bubiczovi a Andrzejovi Niedziałekovi za srdečné prijatie našich žiakov a učiteľov. 

 • Družobná návšteva

  V dňoch 28.9. až 30.9.2022 nás navštívili žiaci a učitelia z Poľska zo škôl: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy. Učitelia s riaditeľom školy v Mogielnicy Łukaszom Bubiczom a učiteľkami: Renata Salamon, Małgorzata Wojtowicz, Agnieszka Szczepek. Naši hostia sa zúčastnili na hodinách biológie, matematiky, anglického jazyka a športovej prípravy. 

 • Európsky deň jazykov

  26.9.2022 sa v celej Európe oslavuje Európsky deň jazykov. Učitelia cudzích jazykov pripravili pre žiakov rôzne aktivity, pozrite si niektoré z nich.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Otvorenie šk. r. 2022/2023

  Dňa 5.9.2022 sme na našej škole otvorili nový školský rok 2022/2023. Prváci zažili slávnostné privítanie školského roka a zároveň aj začiatok školského života. Žiakov prišli podporiť v učení honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický, primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan a členovia Rady školy. Žiakom prajeme pevné zdravie a veľa úspechov v škole.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa začína 5.9.2022 o 8.00 hodine. Žiaci 2. až 9. ročníka budú nastúpení v Aréne PKO, žiakov prvého ročníka počkajú triedne učiteľky vo vestibule školy a spoločne ich odvedú do arény. Informácie o rozvrhu hodín, obedoch, školskom klube, dostanú žiaci na prvej hodine s triednym učiteľom, ktorá bude po slávnostnom otvorení školského roka. Tešíme sa na Vás.

  Prvý deň školy je potrebné potvrdiť cez EduPage alebo priniesť vyplnené a podpísané rodičmi vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka na Covid 19. Písomné vyhlásenie si môžete stiahnuť - tu!

 • Záver školského r. 2021/2022

  Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 patrilo na našej škole najmä prvákom a deviatakom. Oceniť prvákov prišiel primátor mesta Ján Ragan. Deviatakom želáme veľa šťastia a úspechov v ich ďalšom štúdiu i živote. Žiakom, rodičom a priateľom školy ďakujeme za prejavenú dôveru a prajeme im krásne prežité leto. TEŠÍME SA NA VÁS 5. septembra 2022.

 • Celoslovenské kolo biologickej olympiády

  Na celoslovenskom kole biologickej olympiády kat. E sa stali úspešnými riešiteľmi Ján Meteňko (7.A-botanika) a Oliver Širák (7.D-zoológia). Na túto súťaž sa pripravovali celý školský rok. V Tatrách sa stretli s najlepšími žiakmi Slovenska. Náročnú súťaž dopĺňali aj sprievodné aktivity: nočné pozorovanie netopierov, exkurzia v Gánovciach, návšteva múzea a botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici. Žiakom ďakujeme za ich významnú reprezentáciu našej školy a želáme im veľa ďalších úspechov. Za podporu a pomoc pri príprave na súťaž ďakujeme aj rodičom. Mgr. Monika Gumanová

 • Superfinále (Majstrovstvá Slovenka) školského športu v Šamoríne

  Na tomto vrcholovom podujatí sa predstavili naše futbalistky a futbalisti v malom futbale. Obe naše mužstvá získali v celkovom hodnotení 5. MIESTO

  Tréner Daniel Štuller: Naše dievčatá patrili k najmladším účastníkom turnaja, avšak napriek fyzickému hendikepu sa podľa rozhodcov prezentovali najkrajším herným prejavom. Chýbal naozaj maličký krôčik, aby sa dostali do semifinále a hrali o medaile. Budúci rok preto vyzerá z ich pohľadu veľmi nádejne.

  Tréner Kuzemka: Nebudem klamať keď poviem, že 5. miesto je pre nás sklamnie.Na chlapcoch sa prejavil náročný program a nepôsobili tak živo ako inokedy. Byť však na 5.mieste v najmasovejšej súťaži na Slovensku berieme s pokorou a ako motiváciu do našej ďalšej práce.

  Dievčatám a chlapcom ďakujeme za skvelú reprezentáciu

 • Jazykový kvet - celoslovenské kolo

  Dňa 10. júna sa v Nitre uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet 2022. Zo všetkých kútov Slovenska pricestovali víťazi krajských kôl súťaží v cudzích jazykoch. Prešovský kraj reprezentovali aj žiaci našej školy Sárah Bokšajová (IV.A trieda) a Aurel Illéš (VI.A trieda) - víťazi v kategórii ruský jazyk I a II - prevzatá tvorba. Na celoslovenskom kole obsadili obidvaja naši žiaci krásne 2.miesta.Naším talentovaným žiakom srdečne blahoželáme! Ďakujeme rodičom žiakov za podporu. Žiakov pripravovala p.uč.Novosiadla

 • Naše dievčatá sa stali majsterkami Slovenska vo florbale

  Predstavujeme Vám MAJSTERKY SLOVENSKA vo florbale: Júlia Hanušinová, Šarlota Kundravá, Melánia Glodová, Sandra Cisneros, Liana Hricová, Laura Bindasová, Bianka Mičejová, Sara Karasová, Sofia Kozejová, Veronika Popová, Anna - Sophie Hierzer. ZŠ Lúčna hrdo reprezentuje mesto Vranov nad Topľou na celoštátnych súťažiach a tieto dievčatá si zaslúžia absolutórium. Ďakujeme učiteľom Petre Karpáčovej a Petrovi Ivanovi za prípravu.

 • Biologická olympiáda - krajské kolo

  Naši víťazi krajského kola biologickej olympiády. Dlhodobá príprava, usilovnosť, vytrvalosť a precíznosť žiakov im priniesla úspech. Oliver Širák zo 7.D získal v odbornosti zoológia 1. miesto. Ján Meteňko zo 7.A získal v odbornosti botanika 1.miesto. Chlapci postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Tatranskej Lomnici. Anita Illéšová z 9.A získala v odbornosti geológia 2.miesto. Žiaci sa naučili poznávať prírodniny Slovenska, odborne ich opísať, vyjadrovať sa pri skúšaní odbornou komisiou. Gratulujeme! Pripravovala Mgr. Monika Gumanová.

 • Dievčatá postúpili na celoslovenské kolo vo florbale

  Naše dievčatá postupujú ako víťazky krajského kola na celoslovenské kolo vo florbale. Dievčatám blahoželáme.

 • Chlapci si vybojovali postup na celoslovenské kolo v malom futbale

  Naši chlapci dnes suverénne ovládli krajské kolo v malom futbale a postupujú na medzi 8 najlepších škôl na Slovensku. Blahoželáme a tešíme sa na celoslovenské kolo.

 • Čarovný štetec, zázračná farbička

  V CVČ sa konala súťaž v kreslení a maľovaní Čarovný štetec, zázračná farbička pre žiakov 3. - 8. ročníka ZŠ. Naši žiaci získali pekné umiestnenia: I. kategória - Nina Podoľská získala 2.miesto. III. kategória - Tatiana Bujková - 2. miesto a Jakub Malý - 3 miesto. Všetkým ďakujeme a blahoželáme.

 • Postup dievčat na celoslovenské kolo v malom futbale

  Naše dievčatá vyhrali krajské kolo vo futbale základných škôl čím sa dostali medzi 8 najlepších škôl na Slovensku. Dievčatám blahoželáme.

strana: