Navigácia

 • Družobná návšteva našich žiakov v Poľsku

  ​V dňoch 29.11.-01.12.2023 navštívilo 32 žiakov z našej školy družobné školy v Poľsku: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy. Žiaci boli na vyučovacích hodinách, navštívili centrum Rzeszowa a Boguchwały. V deň odchodu nás prijal na mestskom úrade v Boguchwałe primátor Wiesław Kąkol. Veľké poďakovanie patrí riaditeľom škôl Łukaszovi Bubiczovi a Andrzejovi Niedziałekovi za srdečné prijatie našich žiakov a učiteľov. 

 • 11. ročník Komiksiády

  Dňa 1.12.2023 sa v Hornozemplínskej knižnici uskutočnilo vyhodnotenie 11. ročníka Komiksiády. Do súťaže sa zapojilo 111 žiakov z Prešovského regiónu. Čestné uznanie získala žiačka III. B triedy Nikola Danková, ktorej srdečne blahoželáme.

 • Mendeliáda

  Dňa 29.11.2023 sa chemický tím v zložení Eliška Bodorová (7.C), Alexandra Grominová (8.A) a Ján Meteňko (9.A) zúčastnil okresnej súťaže Mendeliáda. Blahoželáme úspešným riešiteľom.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • AMAVET- Festival vedy a techniky - celoslovenské kolo

  V dňoch 8.11. - 10.11.2023 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET v INCHEBA Bratislava, Lívia Némethová z 9.A triedy na tejto súťaži prezentovala projekt Môj osobný rozvoj. V konkurencii 97 súťažiacich získala neoceniteľné skúsenosti a veľa krásnych zážitkov. Gratulujeme. Link na video z festivalu - tu!

 • Deň záľub

  Záľuba detí je ako nevinný kvet, ktorý kvitne v srdciach a rozkvitne vo svete." Dnes sme na našej základnej škole oslavovali Deň záľub detí prvého stupňa. Naši žiaci prezentovali svoje nadšenia a záľuby rôznymi spôsobmi. Od hudby po šport či umenie a zvieratká - každý koníček má svoje miesto. Je neskutočné, aké záľuby a vášne naši žiaci majú. Video z dňa záľub

 • Festival vedy a techniky

  Máme radi vedu. Amália Leporisová a Lívia Némethová z triedy 9.A dňa 20.10.2023 reprezentovali našu školu na Festivale vedy a techniky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Projekty z oblasti biológie a spoločenských vied prezentovali pred vysokoškolskými profesormi, študentmi, návštevníkmi podujatia. V konkurencii 63 projektov, predovšetkým stredoškolských, obhájili svoje vedomosti. Lívia so svojim projektom Môj osobný rozvoj postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy. Dievčatám srdečne gratulujeme. Na súťaž žiačky pripravovala p.uč. Mgr. Monika Gumanová.

 • 25. výročie našej ZŠ

  Dňa 06.10.2023 sme si pripomenuli 25. výročie vzniku našej Základnej školy Lúčna vo Vranove nad Topľou. Chceme poďakovať všetkým, ktorí boli s nami 25 rokov - Mestu Vranov nad Topľou, primátorovi mesta Jánovi Raganovi, priateľovi školy - honorárnemu konzulovi Ukrajiny na Slovensku Stanislavovi Obickému, rodičom,  žiakom a všetkým zamestnancom školy.

 • Pozvánka

  Vážení žiaci, rodičia a priatelia školy,

  pozývame Vás osláviť s nami 25. výročie našej Základnej školy Lúčna dňa 6.10.2023 o 16:00 hod. pred Dom kultúry vo Vranove nad Topľou.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Otvorenie školského roka 2023/2024

  Dňa 4.9.2023 sme na našej škole otvorili nový školský rok 2023/2024. Prváci zažili slávnostné privítanie školského roka a zároveň aj začiatok školského života. Žiakov prišli podporiť v učení honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický a primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. Žiakom prajeme pevné zdravie a veľa úspechov v škole.

 • Slávnostné otvorenie šk. r. 2023/2024

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že slávnostný začiatok šk. r. 2023/2024 sa bude konať v pondelok 4.9.2023 o 8.30 hod. v PKO Aréne pri Základnej škole Lúčna vo Vranove nad Topľou.

  Tešíme sa na Vás.  

 • Ukončenie šk. r. 2022/2023

  Dňa 30.6.2023 sme slávnostne ukončili školský rok a rozlúčili sa s našimi deviatakmi, ktorým želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných školách. Žiakom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu boli odovzdané ocenenia. Ďakujeme žiakom, rodičom, priateľom školy za prejavenú dôveru v školskom roku, ktorý bol pre našu školu mimoriadne úspešný: 3 družstvá vicemajstrov vo futbale,  množstvo individuálnych úspechov na krajských a celoslovenských súťažiach. Veľká vďaka patrí aj učiteľom za prípravu našich reprezentantov. Všetkým prajeme krásne prežitie letných prázdnin a tešíme sa na vás v novom školskom roku, ktorý sa začína 4. septembra 2023.

 • Jazykový kvet 2023 - celoslovenské kolo

  Ondrej Micik (III.B) získal 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet v 1. kategórii v prednese v anglickom jazyku. Žiaka pripravovala pani učiteľka Zuzana Krausová. Andrej Illéš (II.B) si vybojoval 2. miesto v I. kategórii v ruskom jazyku a 2. miesto získlal Aurel Illéš (VII.A) v 2. kategórii tiež v ruskom jazyku. Žiakov pripravila pani učiteľka Nadežda Novosiadla. Blahoželáme k úspechu a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

 • SUPERfinále 2023 - Majstrovstvá Slovenska ZŠ

  ​​​V dňoch 13.-14.06.2023 sa uskutočnilo SUPERfinále 2023 v x-bionic sphere v Šamoríne. Majstrovstvá Slovenska základných škôl privítali tých najlepších športovcov a športovkyne z každého kraja. Úžasne 2. miesto vo futbale obsadili chlapci aj dievčatá a stali sa vicemajstrami Slovenska. Najlepší hráč turnaja - Marko Škrabala 7.C, najlepšia hráčka turnaja - Michaela Baňacká 5.C, najlepšia brankárka turnaja - Eliška Bodorová 6.C.

  V odznaku zdatnosti získalo naše družstvo krásne 7. miesto.

  Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu našej školy a učiteľom za ich prípravu.

 • Fantastické 2. miesto vo finále McDonald´s Cupu

  V dňoch 6.-7.6.2023 sa uskutočnilo finále 24. ročníka Mcdonald´s Cupu v Poprade, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci a žiačky po tom, čo vyhrali okresné aj krajské kolo. Vo finále získalo naše družstvo fantastické 2. miesto. Do aktuálneho ročníka sa zapojilo rekordných 1010 základných škôl. Blahoželáme reprezentujúcim žiakom k tomuto úspechu a ďakujeme trénerom a fanúšikom - našim rodičom za podporu. 

  Všetky informácie: JE TU FINÁLE 24. ročníka McDonald's Cup! - McDonaldsCup.

 • Medzinárodný futbalový turnaj

  Dňa 30.5.2023 sa uskutočnil VII. ročník Medzinárodného futbalového turnaja v PKO Aréne. Turnaj sa konal pod záštitou veľvyslanca SR na Ukrajine Mareka Šafina a veľvyslanca Ukrajiny v SR Myroslava Kastrana. Hlavným rozhodcom turnaja bol Ľuboš Micheľ. Na turnaji sa zúčastnili mužstvá zo: ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou, ZŠ Komenského Svidník, ZŠ Postupimská Košice, ZŠ Staničná Košice, Klub MŠK Tesla Stropkov a tri mužstvá z Ukrajiny - FK Miinaj. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Miinaj I, ktoré zároveň získalo putovný pohár. Veľké poďakovanie patrí honorárnemu konzulovi Ukrajiny na Slovensku Stanislavovi Obickému za angažovanosť pri príprave a realizácii turnaja.

 • Krajské kolo v malom futbale dievčat

  Dňa 26.5.2023 sa naše žiačky športových tried zúčastnili krajského kola v malom futbale a suverénne postupujú, tak ako naši chlapci na celoslovenské finále do Šamorína. Výsledky: Lúčna - Hranovnica 12:1, Lúčna - Prešov 6:1, Lúčna - Stropkov 11:0, Lúčna - Spišská Stará Ves 7:0. Finále: Lúčna - Brezovica 5:2

 • Okresné kolá v atletike dievčat a chlapcov

  Dňa 26.5.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike chlapcov. Naši žiaci vyhrali spomedzi 10 škôl a postupujú na krajské kolo. O deň skôr 25.3.2023 sa uskutočnilo okresné kolo v atletike dievčat, kde sa naše žiačky umiestnili na krásnom 3. mieste. Blahoželáme.

strana: