Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 1. miesto na krajskom kole Odznaku všestrannosti

  Naša škola vyhrala krajské kolo “Odznaku všestrannosti”, ktoré sa uskutočnilo v Prešove a spomedzi 27 prihlásených škôl skončila na 𝟏.𝐌𝐈𝐄𝐒𝐓𝐄 a postúpila do superfinále, ktoré sa uskutoční počas júna v Šamoríne.

  Ďakujeme žiakom: Jozef Maďarik 9.B, Sára Karasová 9.C, Ema Rohaľová 8.B, Boris Kačurák 8.A, Jakub Bakaj 8.D, Marko Brenkus 7.C, Tamara Slaninová 7.C, Martin Tutko 6.C, Eliška Bodorová 6.C. Ďakujeme pani učiteľke Karpáčovej a pánovi učiteľovi Štullerovi za prípravu žiakov. 

 • Hviezdoslavov Kubín 2023 - okresné kolo

  Dňa 29.03.2023, sa v Mestskom dome kultúry pod záštitou Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. V II. kategórii (5. - 6. ročník) - prednes poézie - sa na 3. mieste spomedzi všetkých žiakov okresu Vranov n./T. umiestnil žiak 5.A triedy, Filip Baran. Žiaka pripravoval p.uč. Petrík. 

  Okresného kola Hviezdoslavovho Kubína sa dnes zúčastnili aj žiaci prvého stupňa. V I. kategórii (1. stupeň) sa v prednese poézie umiestnil na 1. mieste Kristián Švač, ktorý bude reprezentovať našu školu na krajskom kole. V prednese prózy sa na 2. mieste umiestnila žiačka Tamara Sidorová. Žiakov pripravovala p.uč. Mikitová. Blahoželáme k úspešnej reprezentácii našej školy a držíme prsty na krajskom kole.

 • Okresné kolo vo vybíjanej

  Dňa 24.3.2023 sa konalo okresné kolo vo vybíjanej. Naše dievčatká obsadili krásne 2. miesto. Ďakujeme pani učiteľke Petre Karpáčovej za prípravu dievčat a dievčatám za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • Riaditeľské voľno 28.3.2023

  Riaditeľka ZŠ Lúčna 827/26 vo Vranove nad Topľou v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje na deň 28.3.2023 (utorok) žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - Konanie Dňa učiteľov. V tento termín nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ. 

 • Riaditeľské voľno pre žiakov 5. až 8. ročníka

  Riaditeľka ZŠ Lúčna 827/26 vo Vranove nad Topľou v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje na deň 22.3.2023 (streda) žiakom 5. až 8. ročníka  riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie celoslovenského Testovania 9-2023. Žiaci 1. až 4. ročníka sa učia podľa rozvrhu, zabezpečený je aj Školský klub detí. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnia Testovania 9-2023.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Dňa 15. marca 2023 sa v našej škole konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Zo všetkých recitujúcich žiakov však mohli postúpiť len 4 súťažiaci. Takže naša porota mala čo robiť, aby vybrala čo najlepšie.

  V 2. kategórii (5.-7. ročník) - prednes poézie, sa na treťom mieste umiestnili žiačky Barbora Zubková a Karolína Vysoká. Na druhom mieste je Matej Jantek. Na prvom mieste sa umiestnil Filip Baran, ktorý bude našu školu reprezentovať v prednese poézie na okresnom kole.

  V 2. kategórii - prednes prózy, sa na 3. mieste umiestnili Juraj Jakubčin a Eliška Bodorová, na 2. mieste Aurel Illéš a na 1. mieste je Alexandra Grominová, ktorá nás bude v kategórii próza reprezentovať na okresnom kole.

  V 3. kategórii (8.-9. ročník) - prednes poézie, sa na treťom mieste umiestnila Amália Leporisová, na druhom mieste Tamara Švecová a na prvom mieste sa umiestnila Lívia Némethová, ktorá bude reprezentovať školu v kategórii prednes poézie na okresnom kole.

  V rovnakej kategórii - prednes prózy sa na prvom mieste umiestnila Ema Kačuráková, a so svojím prednesom nás tiež bude reprezentovať na okresnom kole.

  Medzi našimi recitátormi bola aj žiačka, Lucia Novikmecová, ktorá si vybrala na recitáciu vlastnú tvorbu. Získala Čestné uznanie. Našim žiakom srdečne blahoželáme za výkon, krorý dnes podali a našim reprezentantom na okresnom kole držíme prsty.

 • Pozvánka na deň otvorených dverí

 • Akreditácia na Erasmus v oblasti školského vzdelávania

  Naša škola získala akreditáciu na Erasmus v oblasti školského vzdelávania v rokoch 2023 až 2027. Žiaci a učitelia dostanú možnosť navštíviť a spoznávať školy - školský systém v štátoch Európskej únie. 

 • Podmienky prijatia do športovej triedy 5. ročníka šk. r. 2023/2024

 • Chrípkové prázdniny - oznam

  Vedenie Základnej školy, Lúčna 827/26 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a odporúčania RÚVZ vo Vranove n/T vyhlásené chrípkové prázdniny od 21.2.–27.2.2023. Dôvodom je vysoká chorobnosť žiakov. Nástup žiakov do školy je 28.2.2023 (utorok).

 • J. Olexa získal 3. miesto na podujatí Deň remesiel 2023

  Výborné 3. miesto získal žiak Ján Olexa zo 7.B triedy na podujatí Deň remesiel 2023 organizovaným SOŠ drevárskou vo VT za výrobok: Kŕmidlo pre vtáky . Cenu mu odovzdal pán prezident Rudolf Schuster. Za pomoc pri zhotovovaní výrobku ďakujeme p. uč. Jonekovej. Gratulujem.

 • Lyžiarsky kurz športových tried 3. a 4. ročníka

  Žiaci športových tried 3. a 4. ročníka úspešne absolvovali lyžiarsky kurz. Naše šikovné žiačky a žiaci sa celý týždeň zdokonaľovali v lyžiarskych zručnostiach a sme na nich veľmi pyšní ako skvelo to zvládli. Opäť sme sa snažili spestriť žiakom ich program a rozšíriť ich pohybové kompetencie.

 • III. ročník žiackeho EDUPLESU

  Na Valentína 14.2.2023 sa v našej škole uskutočnil v poradí už tretí ročník žiackeho EDUPLESU. Ples moderovala Erika Barkolová, ktorá privítala vzácnych hostí: honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku Stanislava Obického a primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana. O spoločenskom protokole žiakom porozprávala Martina Baníková z Referátu protokolu a zahraničných vzťahov z Magistrátu mesta Košice. Žiaci spolu s učiteľmi si pripravili netradičnú módnu prehliadku, schuti si zatancovali a na záver plesu na nich čakali krásne ceny v tombole.

 • Ruské slovo - krajské kolo

  Dňa 1.februára 2023 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo. Témou 17. ročníka Ruského slova sa stal Svet prírody. Našu školu reprezentovali žiaci Amália Leporisová z triedy VIII.A - v kategórii próza, Juraj Jakubčin z triedy VI.A - v kategórii poézia a najmladšou bola Tamarka Jakubčinová z triedy IV.A - v kategórii poézia I. stupeň.

  Umiestnenie: Amália Leporisová – 1. miesto, Juraj Jakubčin – 2. miesto, Tamarka Jakubčinová – 2. miesto

  Ďakujeme našim talentovaným žiakom za svedomitú prípravu a úspešnú reprezentáciu školy.

 • (PO)VIANOČNÉ vystúpenie pre rodičov

  Naši rodičia prijali pozvanie na vianočný program, ktorý si pre nich v našej škole pripravili žiaci prvého stupňa a žiaci z Detského folklórneho súboru Ďatelinka. Ďakujeme rodičom za krásnu kulisu, žiakom a učiteľom za úžasný program. Želáme si, aby sme sa v roku 2023 stretávali pri viacerých spoločných aktivitách. 

 • Oznam riaditeľky školskej jedálne

 • Vianočné prianie

  Vážení rodičia, priatelia školy, milí žiaci,

  želáme Vám pokojné vianočné sviatky. V Novom roku veľa zdravia a šťastia. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2023. Video - tu!

  Blažena Matisová a kolektív zamestnancov

 • Chrípkové prázdniny - pokračovanie

  Vedenie Základnej školy, Lúčna 827/26 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a odporúčania RÚVZ vo Vranove n/T predlžuje chrípkové prázdniny do 22.12., kde následne žiaci prechádzajú na vianočné prázdniny z dôvodu vysokého nárastu počtu chorých žiakov školy aj po termíne vyhlásenom minulý týždeň. Nástup žiakov do školy je 9.1.2023.

strana: