Navigácia

Voľné pracovné miesta

V prípade zasielania žiadostí o zamestnanie je potrebné priložiť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý si - stiahnete tu!

Svoje žiadosti môžete zasielať elektronicky na e-mail: skola@zslucnavt.sk

alebo na adresu: Základná škola, Lúčna 827/26, 093 01  Vranov nad Topľou

Europass si môžete stiahnuť - tu!

Aktuálne voľné pracovné miesta: 

ŽIADNE

 

22.07.2021 - Učiteľ II. stupňa s aprobáciou Anglický jazyk - oznámenie o voľnom pracovnom mieste + požiadavky na uchádzača + informácie k výberovému konaniu /UKONČENÉ/

22.07.2021 - Učiteľ II. stupňa s aprobáciou Matematika - oznámenie o voľnom pracovnom mieste + požiadavky na uchádzača + informácie k výberovému konaniu /UKONČENÉ/

8.12.2020 Školský psychológ oznámenie o voľnom pracovnom mieste, Požiadavky na uchádzača ŠP /UKONČENÉ/

8.12.2020 Sociálny pedagóg oznámenie o voľnom pracovnom mieste, Požiadavky na uchádzača SP /UKONČENÉ/