Navigácia

PR: Učme sa po novom

Výzvy - projekt

ROK 2013
KOREKCIA: Výzva - podprahová zákazka "3.5.2., 5.5.2 - Školiaci materiál a potreby" 10.06.2013
KOREKCIA: Výzva - podprahová zákazka " 7.3.3., 7.5.1. - Jazykový pobyt so zameraním na výučbu anglického jazyka na základnej škole" 10.06.2013
Výzva - podprahová zákazka "3.5.2., 5.5.2 - Školiaci materiál a potreby" 06.06.2013
Výzva - podprahová zákazka " 7.3.3., 7.5.1. - Jazykový pobyt so zameraním na výučbu anglického jazyka na základnej škole" 03.06.2013
Výzva - podprahová zákazka "3.5.2., 5.5.2., 7.3.3., 7.5.1. - Učme sa po novom" 03.05.2013
Výzva na predkladanie CP k zákazke s nízkou hodnotou "2.2.1 Počítačová zostava" 11.02.2013

 

ROK 2012
Výzva na predkladanie CP k zákazke s nízkou hodnotou "Didaktické prostriedky na rozvoj metakognitívnych zručností – 2.2.10" 22.11.2012
Výzva na predkladanie CP k zákazke s nízkou hodnotou "2.2.1 Počítačová zostava" 27.09.2012
Výzva na predkladanie CP k zákazke s nízkou hodnotou "1.6.1. Letáky, skladačky, 1.6.2. Plagáty, 1.6.4. CDROM, 1.6.5. Označenie projektu" 27.09.2012
Výzva na predkladanie CP k zákazke s nízkou hodnotou "2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.11, 2.2.12  Interaktívny projektor s príslušenstvom" 04.09.2012
Výzva - podprahová zákazka "2.2.2, 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. Multi-zmyslové učiace zariadenia" 23.08.2012
Výzva - podprahová zákazka "5.3. Školenia pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania anglického jazyka" 20.07.2012
Výzva na predkladanie CP k zákazke s nízkou hodnotou "Stavebnice k rozvoju metakognitívnych zručností" 16.07.2012
Výzva na predkladanie CP k zákazke s nízkou hodnotou "Úprava webstránok, portálov a údržba IS" 18.05.2012
Výzva na predkladanie CP k zákazke s nízkou hodnotou "Pracovník pre verejné obstarávanie" 09.05.2012