Navigácia

PR: Učme sa po novom

Propagácia

Fotogaléria projektu /práca na hodinách zachytená na 256-tich farebných obrázkoch/

Video: Projekt učme sa po novom

Prezentácia k projektu - tu!

Článok o projekte - tu!