Navigácia

Zoznam pomôcok

III. ročník

Slovenský jazyk

 

 

 

 

 Čítanie

zošit 523 – 1 ks

 

zošit 523 – 3ks (Cvičný diktát, Kontrolný diktát, Rozcvičky, Kontrolné práce )

 

zošit523- 1ks

 

Zošit nosiť v aktovke.

 

Zošity ostávajú v škole (hlavičku v zošite si spoločne vypíšeme so žiakmi v škole)

 

 

Matematika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria

zošit 523 - 2 ks (Kontrolné práce, Rozcvičky)

 

 

 

zošit523- 1ks

 

 

zošit 440 - 1 ks , 5110 – 1 ks+ pravítko s ryskou, pravítko rovné

Zošity ostávajú v škole (hlavičku v zošite si spoločne vypíšeme so žiakmi v škole)

 

Zošit nosiť v aktovke.

 

 

Zošity nosiť v aktovke.

(*podľa rozvrhu*)

Pomôcky nosiť v taške.

Prírodoveda

zošit 440 - 1 ks+ plastová písacia podložka A4 do zošita riadková

Zošit nosiť v aktovke.

 

Vlastiveda

zošit 440 - 1 ks+ plastová písacia podložka A4 do zošita riadková

Zošit nosiť v aktovke.

 

Hudobná výchova

notový zošit– 1 ks (žiak pokračuje v zošite z 2.ročníka)

Zošit ostáva v škole.

Výtvarná výchova

výkresy A4 – 20 ks, A3 – 20 ks, náčrtník, farebné papiere, ceruza – 2ks, guma, farbičky,  voskovky,  lepidlo, nožnice, strúhadlo, plastelína, vodové (anilínové) farby, temperové farby, štetce – 2 tenšie, 2 hrubšie, handrička, nádobka na vodu, čierny tuš, paleta, obrus na lavicu, čierna fixka 2 ks , /všetky pomôcky v krabici,/

Ostáva v škole

-pomôcky, ak sú zachovalé môžu byť z 2.ročníka

 

+každý žiak si svoje výkresy, farebné papiere  nechá vo svojej skrinke

Telesná výchova

tepláky, tričko s krátkym rukávom, ponožky, cvičky do telocvične, vrecko na úbor vzdušné nie igelitové

Úbor ostáva v škole.

ANJ +NBV

Určí  vyučujúci na prvej hodine

 

Ostatné

Slovníček 644 - 1 ks

 Žiacka knižka

Peračník:  pero 2 ks ,  ceruzka č.2, strúhadlo, guma, farebné ceruzky (červená, modrá, zelená, oranžová, žltá, čierna, hnedá), farebné pero na zvýraznenie

Nosiť v aktovke

Hygienické potreby

Kuchynské utierky 2 ks, toaletný papier 2 ks

*tekuté mydlo ( máme zásoby z 2 . ročníka)