Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Súhrnné správy

Novšie správy sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na UVO!

Súhrnné správy o zákazkách

ROK 2017
Správa za III.Q/2017
Správa za III.Q/2017 z e-trhoviska - bez zákazok
Správa za II.Q/2017
Správa za II.Q/2017 z e-trhoviska - bez zákazok
Správa za I.Q/2017 z e-trhoviska - bez zákazok
Správa za I.Q/2017

 

ROK 2016
Správa za IV.Q/2016 z e-trhoviska - bez zákazok
Správa za IV.Q/2016
Správa za III.Q/2016 z e-trhoviska
Správa za III.Q/2016
Správa za II.Q/2016 z e-trhoviska - bez zákazok
Správa za II.Q/2016 - bez zákazok
Správa za I.Q/2016
Správa za I.Q/2016 z e-trhoviska

 

ROK 2015
Správa za IV.Q/2015
Správa za III.Q/2015 z e-trhoviska
Správa za III.Q/2015
Správa za II.Q/2015 - bez zákazok
Správa za I.Q/2015

 

ROK 2014
Správa za IV.Q/2014
Správa za III.Q/2014
Správa za II.Q/2014
Správa za I.Q/2014 - bez zákazok

 

ROK 2013
Správa za IV.Q/2013 - bez zákazok
Správa za III.Q/2013
Správa za II.Q/2013
Správa za I.Q/2013