Navigácia

 • Postup na celoslovenské kolo v malom futbale

  Dňa 25.5.2023 sa naši žiaci športových tried zúčastnili krajského kola v malom futbale a suverénne postupujú medzi top 8 škôl na celoslovenské finále do Šamorína. Finálová skupina: Vranov : Stropkov 6:2, Vranov : Poprad 7:1. Blahoželáme.

 • Celoslovenské kolo matematickej pytagoriády

  Dňa 23.5.2023 sa naša žiačka Eliška Bodorová zúčastnila celoslovenského kola matematickej pytagoriády v Bratislave, kde obsadila krásne 11. miesto. Eliške blahoželáme.

 • McDonald's Cup 2023

  Naši žiaci vyhrali krajské kolo McDonald's Cupu a postupujú na celoštátne finále do Popradu. V tejto súťaži bolo prihlásených 1010 škôl a ZŠ Lúčna je medzi 8 najlepšími.

  Základná skupina: Víťazstvá: 10:0 Bardejov, 10:1 Poprad, 9:0 Giraltovce 

  Finálová skupina: Víťazstvá: 8:0 Lipany, 9:0 Snina.

  Najlepším strelcom turnaja: Samuel Doháňoš, Najlepším hráčom turnaja: Viliam Veselíny, Najlepšou strelkyňou turnaja: Viktória Pankuchová 

  Našu školu reprezentovali: Ema Kačeriaková, Sebastián Buňatický, Theo Bezek, Peter Snížik, Adam Klembara, Miroslav Grošik, Leo Trella, Samuel Doháňoš, Viktória Pankuchová, Viliam Veselíny. Blahoželáme.

 • Logická olympiáda - celoslovenské kolo

  Dňa 10.05.2023 sa v Prešove uskutočnilo celoslovenské kolo Logickej olympiády, na ktoré boli pozvaní aj štyria žiaci našej školy (úspešní riešitelia školského kola). Súťaže sa napokon zúčastnili: v kategórii A Vladimír Čačko, v kategórii B Aurel Illéš a Ján Meteňko. Po dvoch kolách testovania bol vyhodnotený Ján Meteňko ako druhý (v svojej kategórii). Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. Garanciu nad súťažou na škole mala PhDr. Irena Fazekašová

 • Okresné kolo v malom futbale dievčat

  Dňa 11.5.2023 sa v PKO Aréne uskutočnilo okresné kolo v malom futbale dievčat. Naše dievčatá sa umiestnili na 1. mieste a postúpili na krajské kolo. Blahoželáme. 

 • Čarovný štetec-zázračná farbička

  Dnes Centrum voľného času usporiadalo pre žiakov vranovských ZŠ 22. ročník súťaže detskej výtvarnej tvorby Čarovný štetec-zázračná farbička.Na súťažných prácach hodnotili najmä precíznosť a nápaditosť spracovania témy, kompozíciu, farebnosť a použitú techniku.Naši žiaci presvedčili o svojom talente: I.kategória - 1.miesto Lea Kačeriaková 3.A, III. kategória - 1.miesto Lucia Novikmecová 7.A

 • Postup na krajské kolo v malom futbale chlapcov

  Dňa 10.5.2023 naši futbalisti zvíťazili v okresnom futbale malého futbalu a spomedzi 14 škôl postúpili do krajského kola.

 • Pytagoriáda - okresné kolo

  V dňoch 20.-21.3.2023 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo pytagoriády, na ktorom v kat P6 získala 1.miesto Eliška Bodorová (6.C) a v kat P7 sa o 1.miesto delil Peter Prokop (7.A). Obom blahoželáme a Eliške budeme držať palce na celoslovenskom kole v Bratislave

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 12.4.2023 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády, na ktorom v kategórii Z6 získala 3. miesto Eliška Bodorová (6.C), v kategórii Z7 získal 1.miesto Aurel Illéš (7.A) a 4.miesto Peter Prokop (7.A), v kategórii Z8 získal 1.miesto Ján Meteňko (8.A). Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

 • Víťazstvo na okresnom kole McDonald´s Cup

  Dňa 26.4.2023 sa v 𝐏𝐊𝐎 𝐀𝐫𝐞́𝐧𝐞 konalo okresné kolo McDonald´s Cup. Naši skvelí športovci zo 𝟒.𝐀 dokázali spomedzi 12 škôl zvíťaziť a postúpili na krajské kolo z 𝟏. 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚. Gratulujeme.

 • Riaditeľské voľno 28.4.2023 - oznam

  Riaditeľka ZŠ Lúčna 827/26 vo Vranove nad Topľou v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje na deň 28.4.2023 (piatok) žiakom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento termín nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ.

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  ​​​​​​Na okresnom kole biologickej olympiády kategória E sme boli úspešní. V odbornosti botanika sa umiestnili na 1. mieste Juraj Jakubčin VI.A, 2. miesto Ján Meteňko VIII.A. V odbornosti zoológia 1. miesto získal Oliver Širák VIII.D, 5. miesto Tamara Zelená V.A. V odbornosti geológia 2. miesto získal Aurel Illéš VII.A. Na túto súťaž sa žiaci pripravovali od septembra. Tvoria si zbierky rastlín, živočíchov, hornín a minerálov, píšu pozorovania, dokumentujú výskyt prírodnín aj mapovaním v teréne. V rámci týchto aktivít aplikujú medzipredmetové vzťahy. Súťažiacim držíme palce na krajskom kole.

  O tom, aké náročné je dopestovať si vlastnú zeleninu zo semienka sa presvedčila aj Zuzka Kotuľáková zo VI.A. Vytvorila projekt o klíčení semien rozličných druhov rastlín. V okresnom kole biologickej olympiády kat. D svoj projekt pútavo predniesla porote aj súťažiacim. Získala 1. miesto. Sabina Bundzázková zo VII.A sa stala úspšným riešiteľom vo vedomostnom teste a obsadila 4. miesto.

  p.uč. Monika Gumanová

 • Jazykový kvet - krajské kolo

  Dňa 17. apríla 2023 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže. Tentokrát sa súťažilo v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

  Prednes poézie-prózy:

  Anglický jazyk:

  I.kategória: 1. miesto - Ondrej Micik III.B

  II.kategória: 3. miesto - Amy Hricová VII.A

  Ruský jazyk:

  I.kategória: 1. miesto - Andrej Illéš II.B

  II.kategória: 1. miesto - Aurel Illéš VII.A, 2. miesto - Sarah Bokšajová V.A, 3. miesto - Jana Haňová V.A.

  Žiakov pripravovali pani učiteľky: Mgr. Zuzana Krausová (ANJ), Mgr. Jana Michalová (ANJ) a Mgr. Nadežda Novosiadla (RUJ). Víťazi na 1. miestach postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v mesiaci jún 2023 v Nitre. Blahoželáme.

 • Dievčatá aj chlapci postúpili na krajské kolá v Streetballe

  Okresné kolá v Streetballe vyhrali chlapci aj dievčatá z našej školy a postupujú na krajské kolá. Blahoželáme k postupu. 

 • Krajské kolá vo florbale chlapcov a dievčat

  V dňoch 13.-14.4.2023 sa konali krajské kolá vo florbale chlapcov a dievčat. Naši chlapci skočili na peknom 5. mieste. Dievčatá obsadili skvelé 2. miesto a prvý gól dostali až vo finále. Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Žiakov na súťaž pripravili učitelia Petra Karpáčová a Peter Ivan.

 • Oznam školskej jedálne

  Podmienky stravovania od 1.5.2023

  1. Odovzdaná Návratka (príloha oznamu - Navratka.docx) k dotovaným obedom do 18.4.2023 (v opačnom prípade hradená plná čiastka za obed)
  2. Vyrovnané stravné aj nedoplatky za uplynulé obdobia k 30.4.2023
  3. Vyplatený depozit (zálohová platba) v hodnote 20 € na jeden mesiac vopred (depozit sa použije ak v čas nevyhlásite alebo vôbec nevyhlásite dieťa  daný deň z obeda a nezúčastnilo sa vyučovania). V takom prípade sa bude účtovať celá suma za daný deň. Mesačná frekvencia zálohovej platby nie je podmienkou v prípade dostatočnej sumy stravníka na jeho konte (informovať sa v ŠJ Lúčna)
  4. Nový stravník potrebuje aj prihlášku na obed a zakúpiť si čip v hodnote 4€

  Katarína Kurečková - riaditeľka ŠJ, tel. 057/44 213 64

 • Veľkonočné prianie

 • Hviezdoslavov Kubín - III. kat. okresné kolo

  Dňa 30.03.2023 sa pod záštitou Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína.

  V III. kategórii (7. - 9. ročník) - prednes poézie Čestné uznanie získala Lívia Némethová. V prednese prózy získala 3. miesto Alexandra Grominová. Žiakov pripravovali p. uč. Mgr. Darina Ižovská a Mgr. Ján Verčimák. Za úspešnú reprezentáciu našej školy blahoželáme.

 • Jazykový kvet - postup na krajské finále

  Blahoželáme našim úspešným recitátorom v JAZYKOVOM KVETE a zároveň ďakujeme za reprezentáciu školy, ale aj okresu.

  Prednes poézie-prózy:

  Anglický jazyk: I.kategória - Ondrej Micik, II.kategória - Amy Hricová,

  Ruský jazyk: I.kategória - Andrej Illéš, II.kategória - Sárah Bokšajová, Jana Haňová, Aurel Illéš.

  Žiakov pripravovali pani učiteľky Mgr. Zuzana Krausová, Mgr. Jana Michalová a Mgr. Nadežda Novosiadla.

 • Biologická olympiáda

  Naše mladé výskumníčky v oblasti biológie z triedy 8.A. Amália Leporisová sa na okresnom kole v teoreticko- praktickej časti umiestnila na 4. mieste. Lívia Neméthová sa na okresnom kole s projektom Môj osobný rozvoj umiestnila na 2. mieste. Lívia nás úspešne reprezentovala aj na krajskom kole. Dievčatám gratulujeme a držíme palce v ďalších súťažiach. Bianka Mičejová z 9.C sa na okresnom kole teoreticko- praktickej časti stala úspečným riešiteľom. Ďakujeme rodičom za podporu a spoluprácu. Tešíme sa, že máte záujem o vedu a výskum. Žiačky pripravovala pani učiteľka Mgr. Monika Gumanová

strana: