Navigácia

 • Inovatívna škola

  Dňa 12.12.2022 sa uskutočnila konferencia INO školy na našej škole. Bola vyvrcholením aktivít a zároveň miestom , kde sa naša škola prezentovala s praktickými ukážkami vyučovacích hodín. Za našu školu na konferencii vystúpili: Mgr. Roman Kuzemka - Praktické ukážky časti vyučovacej hodiny a celej hodiny v športových triedach na športovej príprave a znalostí z každodenného života, Mgr. Darina Stavná - Zážitkové vyučovanie, ukážky vyučovacích hodín tak, aby to pochopili aj žiaci z menej podnetného prostredia. Mgr. Monika Gumanová - Ako to robím na hodine biológie v triedach pre nadaných žiakov, aby boli motivovaní na prácu naviac v živote. Pri tejto príležitosti bolo našej škole odovzdané ocenenie: ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou ocenenie najinovatívnejších škôl na Slovensku .

 • Oznam - chrípkové prázdniny

  Vedenie Základnej školy, Lúčna 827/26 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a odporúčania RÚVZ vo Vranove n/T prerušuje vyučovanie a vyhlasuje chrípkové prázdniny z dôvodu vysokého nárastu počtu chorých žiakov I. aj II. stupňa. Vyučovanie sa prerušuje v termíne od 13.12.2022 do 19.12.2022. Nástup do školy je v utorok 20.12.2022.

 • Vinšovanie v Bratislave

  V dňoch 5.-7.12.2022 sa uskutočnilo podujatie "Vinšovanie v Bratislave" pod záštitou honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku Stanislava Obického. Žiaci z Detského folklórneho súboru Ďatelinka dostali príležitosť naučené vinše a pesničky prezentovať pred poslancami v Národnej rade SR, rozsvietili Vianočný stromček s predsedom NR SR Borisom Kollárom. Spolu s primátorom Mesta Vranov nad Topľou Jánom Raganom reprezentovali naše mesto. Žiaci z DFS Ďatelinka navštívili Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Nemocnicu na Kramároch, Slovakiaring a stretnutie Klubu 500. Všade prezentovali zvykoslovie zo Šariša a Zemplína. Za toto krásne podujatie plné zážitkov ďakujeme honorárnemu konzulovi a priateľovi školy Stanislavovi Obickému.

 • Naše žiačky ovládli okresné kolo vo florbale

  Okresné kolo vo florbale dievčat zvádli naše žiačky na výbornú a obsadili 1. miesto. Gratulujeme.

  Výsledky: ZŠ Lúčna - ZŠ Hanušovce 4:1, ZŠ Lúčna - ZŠ Bystré 4:1

  Semifinále: ZŠ Lúčna - ZŠ Kajňa 4:0

  Finále ZŠ: Lúčna - ZŠ Hanušovce 5:0

 • Víťazstvo chlapcov v okresnom kole florbalu

  Dňa 29.11.2022 chlapci vzorne reprezentovali našu školu a kopačky vymenili za florbalové hokejky. V okresnom kole nenašli premožiteľa a zaslúžene postúpili na krajské kolo z prvého miesta. Gratulujeme.

  Výsledky: ZŠ Lúčna - ZŠ Juh 7:0, ZŠ Lúčna - ZŠ Sečovská Polianka 8:0, ZŠ Lúčna - ZŠ Kajňa 3:2

  Semifinále: ZŠ Lúčna : ZŠ Bernolákova 5:0

  Finále: ZŠ Lúčna : ZŠ Hanušovce 3:0

 • Oznam - riaditeľské voľno

  Oznamujeme Vám, že:

  dňa 09.12.2022 (piatok) udeľuje riaditeľka ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou žiakom 1. až 9. ročníka v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí.

 • Európska trieda Vranova

  Počas novembra žiaci 8.A triedy pracovali na projekte: Európska trieda Vranova. Kde svojou usilovnou prácou získali 1. miesto v hlavnej kategórii. Táto súťaž vznikla v spolupráci s Gymnáziom Cyrila Daxnera, ktoré sa zapolilo do projektu Euroscola. Naša 8.A mala možnosť zažiť Eurodeň, ktorý spravádzali rôzne aktivity a prezentovanie víťazných prác.

  Tr. učiteľka Mgr. Kristína Hupcejová

 • Okresné kolo v stolnom tenise

  Žiačky a žiaci ZŠ Lúčna sa v stredu 16.11.2022 zúčastnili okresného kola v stolnom tenise. Dievčatá obsadili 2. miesto a chlapci 3. miesto. Našim žiačkam a žiakom gratulujeme.

 • Beseda s JUDr. Mariánom Gešperom

  Žiaci našej školy sa zúčastnili besedy na tému “Ľudovít Štúr a jeho odkaz súčasnému Slovensku”, ktorú viedol predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Najaktívnejší žiaci besedy získali knižné publikácie o našich dejinách. Žiakom gratulujeme.

 • Družobná návšteva našich žiakov v Poľsku

  V dňoch 19.10.-21.10.2022 navštívilo 39 žiakov z tried 6.A, 6.C a 7.A družobné školy v Poľsku: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy. Žiaci boli na vyučovacích hodinách, navštívili centrum Rzeszowa a Boguchwały. Veľké poďakovanie patrí riaditeľom škôl Łukaszovi Bubiczovi a Andrzejovi Niedziałekovi za srdečné prijatie našich žiakov a učiteľov. 

 • Družobná návšteva

  V dňoch 28.9. až 30.9.2022 nás navštívili žiaci a učitelia z Poľska zo škôl: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławówce a Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy. Učitelia s riaditeľom školy v Mogielnicy Łukaszom Bubiczom a učiteľkami: Renata Salamon, Małgorzata Wojtowicz, Agnieszka Szczepek. Naši hostia sa zúčastnili na hodinách biológie, matematiky, anglického jazyka a športovej prípravy. 

 • Európsky deň jazykov

  26.9.2022 sa v celej Európe oslavuje Európsky deň jazykov. Učitelia cudzích jazykov pripravili pre žiakov rôzne aktivity, pozrite si niektoré z nich.

 • Otvorenie šk. r. 2022/2023

  Dňa 5.9.2022 sme na našej škole otvorili nový školský rok 2022/2023. Prváci zažili slávnostné privítanie školského roka a zároveň aj začiatok školského života. Žiakov prišli podporiť v učení honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku Stanislav Obický, primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan a členovia Rady školy. Žiakom prajeme pevné zdravie a veľa úspechov v škole.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa začína 5.9.2022 o 8.00 hodine. Žiaci 2. až 9. ročníka budú nastúpení v Aréne PKO, žiakov prvého ročníka počkajú triedne učiteľky vo vestibule školy a spoločne ich odvedú do arény. Informácie o rozvrhu hodín, obedoch, školskom klube, dostanú žiaci na prvej hodine s triednym učiteľom, ktorá bude po slávnostnom otvorení školského roka. Tešíme sa na Vás.

  Prvý deň školy je potrebné potvrdiť cez EduPage alebo priniesť vyplnené a podpísané rodičmi vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka na Covid 19. Písomné vyhlásenie si môžete stiahnuť - tu!

 • Záver školského r. 2021/2022

  Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 patrilo na našej škole najmä prvákom a deviatakom. Oceniť prvákov prišiel primátor mesta Ján Ragan. Deviatakom želáme veľa šťastia a úspechov v ich ďalšom štúdiu i živote. Žiakom, rodičom a priateľom školy ďakujeme za prejavenú dôveru a prajeme im krásne prežité leto. TEŠÍME SA NA VÁS 5. septembra 2022.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Celoslovenské kolo biologickej olympiády

  Na celoslovenskom kole biologickej olympiády kat. E sa stali úspešnými riešiteľmi Ján Meteňko (7.A-botanika) a Oliver Širák (7.D-zoológia). Na túto súťaž sa pripravovali celý školský rok. V Tatrách sa stretli s najlepšími žiakmi Slovenska. Náročnú súťaž dopĺňali aj sprievodné aktivity: nočné pozorovanie netopierov, exkurzia v Gánovciach, návšteva múzea a botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici. Žiakom ďakujeme za ich významnú reprezentáciu našej školy a želáme im veľa ďalších úspechov. Za podporu a pomoc pri príprave na súťaž ďakujeme aj rodičom. Mgr. Monika Gumanová

 • Superfinále (Majstrovstvá Slovenka) školského športu v Šamoríne

  Na tomto vrcholovom podujatí sa predstavili naše futbalistky a futbalisti v malom futbale. Obe naše mužstvá získali v celkovom hodnotení 5. MIESTO

  Tréner Daniel Štuller: Naše dievčatá patrili k najmladším účastníkom turnaja, avšak napriek fyzickému hendikepu sa podľa rozhodcov prezentovali najkrajším herným prejavom. Chýbal naozaj maličký krôčik, aby sa dostali do semifinále a hrali o medaile. Budúci rok preto vyzerá z ich pohľadu veľmi nádejne.

  Tréner Kuzemka: Nebudem klamať keď poviem, že 5. miesto je pre nás sklamnie.Na chlapcoch sa prejavil náročný program a nepôsobili tak živo ako inokedy. Byť však na 5.mieste v najmasovejšej súťaži na Slovensku berieme s pokorou a ako motiváciu do našej ďalšej práce.

  Dievčatám a chlapcom ďakujeme za skvelú reprezentáciu

 • Jazykový kvet - celoslovenské kolo

  Dňa 10. júna sa v Nitre uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet 2022. Zo všetkých kútov Slovenska pricestovali víťazi krajských kôl súťaží v cudzích jazykoch. Prešovský kraj reprezentovali aj žiaci našej školy Sárah Bokšajová (IV.A trieda) a Aurel Illéš (VI.A trieda) - víťazi v kategórii ruský jazyk I a II - prevzatá tvorba. Na celoslovenskom kole obsadili obidvaja naši žiaci krásne 2.miesta.Naším talentovaným žiakom srdečne blahoželáme! Ďakujeme rodičom žiakov za podporu. Žiakov pripravovala p.uč.Novosiadla

 • Naše dievčatá sa stali majsterkami Slovenska vo florbale

  Predstavujeme Vám MAJSTERKY SLOVENSKA vo florbale: Júlia Hanušinová, Šarlota Kundravá, Melánia Glodová, Sandra Cisneros, Liana Hricová, Laura Bindasová, Bianka Mičejová, Sara Karasová, Sofia Kozejová, Veronika Popová, Anna - Sophie Hierzer. ZŠ Lúčna hrdo reprezentuje mesto Vranov nad Topľou na celoštátnych súťažiach a tieto dievčatá si zaslúžia absolutórium. Ďakujeme učiteľom Petre Karpáčovej a Petrovi Ivanovi za prípravu.

strana: