Navigácia

 • Mladší žiaci si vybojovali postup na krajské kolo

  Naši žiaci vyhrali okresné kolo v malom futbale mladších žiakov a postúpili na krajské kolo. Ďakujeme a držíme prsty.

 • Mladšie žiačky zvíťazili na OK v malom futbale a postupujú na kraj

  Naše šikovné dievčatá vyhrali okresné kolo v malom futbale mladších žiačok ZŠ a postúpili na krajské kolo Dievčatá ďakujeme a držíme prsty.

 • Krajské kolo McDonald´s cupu

  Naši chlapci a dievčatá z prvého stupňa sa dnes umiestnili na peknom 3. mieste v krajskom kole McDonald´s cup. Našu školu reprezentovali: Ján Liška, Adam Klembara, Leo Trella, Viliam Veselíny, Šimon Kandala, Tobias Pankuch, Miroslav Grošík, Marco Sivič, Sára Bokšajová, Laura Kulichová.

 • Oznam - riaditeľské voľno

  Dňa 18. 5. 2022 (streda) udeľuje žiakom 6. až 9. ročníka riaditeľka ZŠ Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - konanie celoslovenského Testovania 5-2022.

 • Otvorenie Arény PKO

  Dňa 13.5.2022 bola Slávnostne otvorená Aréna PKO pri Základnej škole Lúčna. Aréna  umožní   dať našim žiakom možnosti rozvoja telesnej zdatnosti a zdravia v každom počasí. Okrem toho vzniká v našom meste objekt pre rozvoj nielen športu, ale aj  možnosť kultúrneho a spoločenského vyžitia  občanov nášho mesta. Aréna bola postavená za tri mesiace s rozlohou 50 x 60 m zo sendvičových panelov. Dovoľujeme si poďakovať honorárnemu konzulovi Ukrajiny na Slovensku Stanislavovi Obickému, ktorý tento projekt Arény PKO naštartoval, poslancovi NR SR a predsedovi strany Hlas pánu Petrovi Pellegrinimu za rozhodnutie poskytnúť na tento projekt 1. mil €, predsedovi NR SR  Borisovi Kollárovi za podporu pri realizácií, primátorovi mesta Vranov nad Topľou Jánovi Raganovi, poslancom MZ vo Vranove nad Topľou a poslancom prešovského samosprávneho kraja za okres Vranov nad Topľou.

 • Vidiečanova Habovka

  Náš žiak a súčasne člen DFS Ďatelinka Juraj Jakubčin z 5.A si dnes na súťaži Vidiečanova Habovka v krajskom kole v Raslaviciach vyspieval zlaté pásmo

  Ďakujme Jurkovi za výbornú reprezentáciu školy aj okresu Vranov nad Topľou

 • Jazykový kvet

  V silnej konkurencii sa v súťaži JAZYKOVÝ KVET v prednese poézie a prózy v cudzom jazyku umiestnili naši žiaci v krajskom kole na popredných miestach.

  Ruský jazyk:

  1. kat.: Sarah Bokšajová 4.A – 1.miesto,

  2. kat.: Aurel Illéš 6.A - 1.miesto,

  2. kat.: Juraj Jakubčin 5.A - 2. miesto.

  Žiakov pripravovala Mgr. Novosiadla.

  Anglický jazyk:

  1. kat.: Ondrej Micík 2.B - 3.miesto,

  Žiaka pripravovala Mgr. Krausová.

  2. kat.: Anita Illéšová 9.A - 3.miesto,

  Žiačku pripravovala Mgr. Michalová.

  Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Aurel Illéš a Sarah Bokšajová nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 10.6.2022 v Nitre. Držíme prsty.

 • Slávik Slovenska 2022

  28.4.2022 sa konala v CVČ súťaž v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2022. Gratulujeme našim Slávikom za úžasné výkony, ktoré ocenila aj porota.

  V I. kategórii získala 1. miesto a postup na krajské kolo Sárka Gavelová z 2.B

  V II. kategórii si 2. miesto vyspieval Juraj Jakubčin z 5.A

  V III. kategórii získala 3. miesto Anita Illéšová z 9.A.

  Ďakujeme im za tieto úspechy a prajeme im ešte veľa takýchto krásnych speváckych vystúpení

 • Ján Meteňko víťazom MO v kategórii M7

  Dňa 12.4.2022 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády, ktorej víťazom v kategórii M7 je Ján Meteňko zo 7.A triedy. Žiakovi blahoželáme.

 • Okresné kolo vo florbale

  Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola starších žiakov vo florbale. Dievčatá zvíťazili a chlapci obsadili 3. miesto. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a držíme palce našim dievčatám na krajskom kole.

 • Veľkonočné prianie

  Milí žiaci, rodičia,

  príjemné prežitie veľkonočných sviatkov plných radosti, spokojnosti a pohody Vám želá

  Kolektív ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou

  Veľkonočný pozdrav žiakov (video)

 • Eliška Šmatková víťazkou krajského kola Biologickej olympiády

  Víťazkou krajského kola biologickej olympiády sa stala naša žiačka Eliška Šmatková z 8.A triedy. Súťažila v projektovej časti s krásnou prácou o rastlinách. Eliška sa dlhodobo venuje pozorovaniu prírody. Na 5. mieste krajského kola sa umiestnila Miriam Košudová z 9.A s prácou o možnostiach zdravšieho stravovania. Gratulujeme a Eliške držíme palce na celoslovenskom kole. Na súťaž pripravovala pani učiteľka Mgr. Monika Gumanová.

 • Okresné kolo Chemickej olympiády

  Dňa 25.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády, v poradí už 58. ročník. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov z deviatich ZŠ. Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy, Miriam Košudová, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou a obsadila 6. miesto. Blahoželáme a veríme, že získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti využije pri štúdiu na gymnáziu. Žiačku pripravovala pani učiteľka Mgr. Tatiana Bizupová.

 • Projekt zameraný na prevenciu svalových zranení

  Žiaci športových tried ako súčasť medzinárodného projektu PARIPRE, absolvovali prvotné testovanie, ktoré zabezpečila Fakulta Športu a jej skvelí pedagógovia.

  Tento projekt je zameraný na prevenciu svalových zranení a poskytne nám kompletnú analýzu funkčnosti pohybového aparátu našich športovcov.

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  Víťazkou okresného kola biologickej olympiády v kategórii C - projektová časť sa stala Eliška Šmatková z 8.A, Miriam Košudová z 9.A získala 2. miesto. Bianka Mičejová bola úspešným riešiteľom v teoreticko-praktickej časti súťaže. Ďakujeme a držíme palce na krajskom kole. Žiačky pripravovala pani učiteľka Mgr. Monika Gumanová.

 • J. Meteňko víťazom okresného kola dejepisnej olympiády

  Na okresnom kole dejepisnej olympiády sa v kategórii E umiestnil žiak 7.A triedy Ján Meteňko na 1. mieste a postupuje našu školu reprezentovať na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2022 online. K tomuto miestu mu srdečne blahoželáme. Žiaka pripravovala p. uč. Hupcejová

 • Postup do nadstavbovej časti o titul Majstra Slovenska

  Žiakom športových tried sa podaril fantastický úspech. Postúpili do nadstavbovej časti o titul MAJSTRA SLOVENSKA v skupine stred a východ. Trénerom a chlapcom srdečne blahoželáme

 • Úspech našich žiakov v celoslovenskom kole Ruské slovo

  Na celoslovensko kole v Ruskom slove dosiahli naši žiaci výborné umiestnenia:

  1. miesto: Juraj Jakubčin - Prednes poézie – II. kat. 5-7 roč.

  1.miesto: Sárah Bokšajová - Prednes poézie – I. kat. I.st.

  2. miesto: Aurel Illéš - Prednes prózy – II. kat. 5-7 roč.

  Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a nášho mesta.

  Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Nadežde Novosiadlej, ktorá žiakov pripravovala.

 • Krajské kolo súťaže Ruské slovo

  Dňa 18. januára 2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Je to súťaž v prednese pôvodnej poézie a prózy, hraného slova a spevu v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných a vysokých  škôl. Ruské slovo je postupová súťaž vyhlasovaná každoročne Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Našu školu reprezentovali žiaci Sárah Bokšajová zo IV.A triedy, Juraj Jakubčin z V.A triedy a Aurel Illéš zo VI.A triedy. 25. januára sa uskutočnilo vyhodnotenie krajského kola súťaže. Výsledky našich žiakov:

  PRÓZA - Kategória II. 5-7. roč.: 1. miesto: Aurel Illéš, ZŠ, Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou

  POÉZIA – I. kategória: 1. miesto: Sárah Bokšajová, ZŠ Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou

  POÉZIA – II. kat. 5-7 roč.: 1. miesto: Juraj Jakubčin, ZŠ Lúčna 827/26, 09301 Vranov nad Topľou

  Blahoželáme našim talentovaným žiakom a prajeme im veľa úspechov na celoslovenskom kole. Žiakov pripravovala pani učiteľka Nadežda Novosiadla.

 • Okresné kolo olympiády v Anglickom jazyku

  Dňa 14.1.2022 sa konalo online okresné kolo Olympiády v Anglickom jazyku.

  Náš žiak, Bruno Danč z IX.A získal v kategórii 1.B pekné 3. miesto. 

  K tomuto umiestneniu mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

  Žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Jana Michalová

strana: