Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia žiakov,

 

elektronickú prihlášku môžete vyplniť online doma. Údaje budú zadané do informačného systému školy. Údaje vypíšte aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne) kvôli vedeniu správnej dokumentácie. Ak v prihláške uvediete svoj email, odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie o doručení prihlášky.

 

Ak nemáte aktivovanú E-schránku uveďte ,,neaktívna“.

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: