Navigácia

Učme sa po novom

  • 29. apríla 2016 sa v Košiciach uskutočnil koncert známeho českého speváka Bena Cristovao. Napriek svojmu nabitému programu Ben poskytol svoj čas školskej televízii a školskému časopisu ZŠ Lúčna, TV Lúčik & Lúčniny. Redaktorky Barbara Pavelicová, Laura Bartková a Anna Mária Kubáková Bena "vyspovedali" a odovzdali mu aj darček od žiakov ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou. Reportáž si môžete pozrieť tu! 

  • 22. apríla 2016 sa v Košiciach konal koncert hudobnej skupiny Zoči Voči. Táto hudobná skupina poskytla našim reportérkam TV Lúčik & Lúčniny pri ZŠ Lúčna exkluzívny rozhovor. Aj touto formou sa chceme poďakovať tejto skvelej skupine a skvelým ľuďom za ich ochotu a čas, ktorý nám venovali. Reportáž si môžete pozrieť - tu!

  • V apríli 2016 sa naša škola zapojila do mnohých aktivít venovaných Dňu Zeme. Zbierali sme plastové uzávery z fliaš venované na podporu chlapčeka Alexa. Zberu sa zúčastnila celá škola a organizátormi boli deviataci. Po zrátaní uzáverov  žiaci  v areáli školy vytvorili svetadiely. Kreslili sme zvieratká, tvorili knihy a časopisy. Vytvorili sme živú reťaz a s radosťou sme absolvovali športové a poznávacie aktivity na náučnom chodníku. Nezabudli sme ani na našu prírodu, a tak sme vyčistili okolie školy a starali sa o zeleň. Posadili sme stromčeky, polievali ich a dali sme im aj mená. Dňa 22.4.2016 (presne na Deň Zeme) sme vyhodnotili celú súťaž. Na prvom mieste v zbere uzáverov skončila V.C a IV.B. V súťaži „Tvorenie so zvieratkami“ sa na prvom mieste umiestnila trieda III.B. Výhercov sme sladko odmenili. Všetkým zúčastneným ďakujeme. Sme radi, že sme mohli pomôcť Alexovi a pokračujeme v tradícií pomoci iným. Fotografie - tu! Video z Dňa Zeme - tu!

  • 20. apríla 2016 sa na našej škole uskutočnil 4. ročník medzinárodného futbalového turnaja pod záštitou Ľuboša Micheľa za účasti reprezentačného trénera SR Jána Kozáka a rozhodcu FIFA Erika Weissa. Turnaja sa zúčastnili IV. Všeobecno-vzdelávacia škola Užhorod, ZŠ Staničná Košice, ZŠ Lúčna CFT Academy, CFT Academy Hanušovce. Turnaj vyhralo družstvo CFT Academy Hanušovce. Po odohratí zápasov sa uskutočnila s našimi hosťami beseda za účasti športových tried a rodičov žiakov z I.A športovej triedy. Poďakovanie patrí honorárnemu konzulovi Ukrajiny na Slovensku Stanislavovi Obickému, ktorý nám sprostredkoval účasť týchto významných hostí. Fotografie z turnaja - tu!

  • Naši žiaci z ŠKD sa zúčastnili prehliadky hasičskej techniky vo Vranove nad Topľou. Fotografie - tu!

  • Dňa 13. apríla 2016 sa v Prešove konal 4. ročník celoslovenského kola Logickej olympiády. Spomedzi 1800 žiakov sa do finále prebojovalo 100 žiakov z celého Slovenska. Medzi týmto výberom boli aj žiaci našej školy: v kategórii A (1. stupeň) to boli Anitka Illéšová a Dianka Novikmecová, v kategórii B (2. stupeň) to boli Anton Illéš a Emma Prokopová. Emma Prokopová, žiačka 8. ročníka, získala v tomto celoslovenskom kole 1. miesto. Blahoželáme našim žiakom za dosiahnutý úspech a prajeme veľa ďalších úspechov. Fotografie si môžete pozrieť - tu!

  • V dňoch 12. - 13. apríla 2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnil 46. ročník celoštátneho kola Olympiády v ruskom jazyku. Naša žiačka Hanka Hupcejová sa tejto olympiády zúčastnila a umiestnila sa na 1. mieste! Žiačku na olympiádu pripravovala pani učiteľka Mgr. Nadežda Novosiadla. Srdečne Hanke blahoželáme za dosiahnutý úspech v celoštátnom kole a reprezentáciu školy! Fotografie tu!

  • Na okresnom kole vo florbale žiakov ZŠ obsadili naši chlapci 1. miesto a postúpili na krajské kolo v Prešove. Zároveň aj naše dievčatá získali 1. miesto na okresnom kole vo florbale dievčat a postúpili na krajské kolo. Žiakom blahoželáme. Fotografie z turnaja dievčat a fotografie z turnaja chlapcov - tu!

  • 1. miesto v okresnom kole hádzanej získali naši žiaci: Mitrisin Michal, Minar Patrik, Kmec Lukas, Hanusin Peter, Korekac Viktor, Vidlicka Emil, Hricak Samuel, Leporis Samuel, Kertis Simon, Mezej Juraj. Fotografie - tu!

  • 5. apríla 2016 sa v CVČ vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Matematickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 42 žiakov z 11 základných škôl. V kategórii Z7 sa na prvom mieste umiestnil žiak 7.A triedy Dominik Tulach. V kategórii Z8 sa na prvom mieste umiestnili žiaci 8.A triedy, Hana Hupcejová a Emma Prokopová. Žiakov pripravovali pani učiteľka PaedDr. Polorecká a pán učiteľ Mgr. Demčák. Za dosiahnutý úspech srdečne blahoželáme!

Streda 4. 5. 2016
Počet návštev: 546805

►Odkazovač