Učme sa po novom

Navigácia

 • Krst školskej televízie TV LÚČIK

  7. októbra 2014 sa na našej škole za prítomnosti ctených hostí konal krst školskej televízie TV LÚČIK. Krstným otcom televízie sa stal moderátor Michal Farkašovský. Spoločne s primátorom mesta Jánom Raganom, riaditeľkou školy Blaženou Matisovou a vedúcim krúžku Milanom Dančom pokrstili našu televíziu TV LÚČIK. Žiaci pôsobiaci v tejto televízii už poctivo pracujú na prvých príspevkoch, ktoré Vám budeme s radosťou prezentovať na našich stránkach. Veríme, že tvrdou a poctivou prácou v škoskej televízii získajú dostatok cenných skúseností, aby sme ich v budúcnosti mohli vidieť aj na televíznych obrazovkách. Želáme im a aj vedúcemu krúžku veľa úspechov. Fotografie - tu!

 • Družobná návšteva žiakov z Poľska

  V dňoch 1. - 3. októbra 2014 sa uskutočnila družobná návšteva žiakov a učiteľov z poľkej školy Zespół Szkół w Racławówce. Žiaci počas troch dní absolvovali vyučovacie hodiny anglického jazyka, chémie, telesnej výchovy, matematiky a hudobnej výchovy na našej škole. V rámci mimoškolských činností navštívili centrum mesta Vranov nad Topľou, aquapark Šírava. Zúčastnili sa futbalového a volejbalového turnaja na našej škole. Fotografie - tu!

 • Informácie pre rodičov žiakov IX. ročníkov v školskom roku 2014/2015

  Doležité informácie pre rodičov žiakov IX. ročníkov v školskom roku 2014/2015, ktoré sa týkajú Testovania 9-2015, doučovania zo SJL a MAT, a pod. Podrobné informácie nájdete - tu!

 • Prijatie žiakov prezidentom SR Ivanom Gašparovičom v prezidentskom paláci

  Dňa 11.6.2014 boli žiaci našej školy spolu s učiteľmi a honorárnym konzulom Ukrajiny na Slovensku Stanislavom Obickým prijatí prezidentom SR Ivanom Gašparovičom v prezidentskom paláci. Žiaci si pre prezidenta pripravili krátky kultúrny program, s ktorým vystúpili po príhovore prezidenta. Veľkou odmenou pre 38 žiakov bolo samotné prijatie prezidentom, ktoré sa často neopakuje. Nasledovala prehliadka prezidentského paláca a hneď potom cesta do Národenej rady SR, kde naši žiaci zaspievali prezidentovi SR, predsedovi národnej rady a poslancom. Ďen predtým si žiaci prezreli priestory televízie JOJ. Celý pobyt v Bratislave venoval žiakom honorárny konzul Stanislav Obický, za čo mu úprimne ďakujeme. Fotogaléria - tu!

 • Medzinárodný futbalový turnaj za účasti Ľuboša Micheľa

  Dňa 29.05.2014 sa uskutočnil turnaj žiakov vo futbale za účasti najlepšieho slovenského rozhodcu Ľuboša Micheľa. Turnaja sa zúčastnili mužstvá zo Slovenska a Ukrajiny. Náš hosť rozhodoval prvé stretnutie medzi ZŠ Lúčna, Vranov n. T. a 4. ZŠ Užhorod. Po skončení turnaja rozdal mužstvám a najlepším hráčom ceny, zároveň každé z družstiev dostalo od Ľuboša Micheľa dres futbalového mužstva Shakhtaru Donetsk a futbalovú loptu. Po skončení turnaja nasledovala beseda so žiakmi športových tried a autogramiáda. Fotografie - tu!

 • Deň rozprávky s naším prezidentom

  Dňa 23.5.2014 sme pripravili a zažili deň s pánom prezidentom Ivan Gašparovičom. Rozprávkový deň sa začal muzikálom, ktorý zahrali naši žiaci pre pána prezidenta. V záverečnej scéne riaditeľka školy odovzdala p. prezidentovi fujaru, na ktorej všetkým prítomným zahral. Rozprávkový deň pokračoval prehliadkou rozprávkových stánkov, ktoré pripravili naši učitelia spolu so žiakmi: Maťko a Kubko, Neboj sa, Rozprávka o Vranove, Rozprávka o Banskej Štiavnici, Rozprávka o medovníkovej chalúpke, Rozprávka o Červenej čiapočke. Návšteva p. prezidenta pokračovala besedou s učiteľmi ZŠ Lúčna, na ktorej pán prezident podpísal svoju knihu: Myslím národne, cítim sociálne. Na záver pozval žiakov do Bratislavy na návštevu prezidentského paláca, ktorá by sa mala uskutočniť do 15.6.2014. Fotografie - tu!

 • Družobná návšteva v Poľsku 2014

  V dňoch 8.5.2014-10.5.2014 sa žiaci zúčastnili na pobyte v družobnom meste Boguchwala. Pobyt sa začal návštevou mesta Rzsesow, obhliadkou pamiatok. Jeden deň žiaci pracovali spolu so žiakmi v škole Raclawowka na spoločných projektoch, týkajúcich sa poznávania miest Vranov nad Topľou a mesta Boguchwala. Žiaci mali možnosť porovnať prácu žiakov a učtieľov priamo na vyučovacích hodinách poľského jazyka, chémie a informatiky. Fotografie - tu!

 • Žiak Michal Pancák získal 1. miesto v celoslovenskej súťaži

  V dňoch 24.-25.04.2014 sa v Starej Ľubovni uskutočnilo celoslovenské kolo Základoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnil žiak IX.A triedy Michal Pancák zo ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou. Súťažil v odbore 05 - Geovedy s prácou: "Monitorovanie obojživelníkov v obci Stankovce" a umiestnil sa na prvom mieste. Jeho odmenou bude výlet do Švajčiarska. Celý článok s fotografiami nájdete - tu!

 • Výber talentovaných detí do 5. ročníka športových tried - 6.5.2014 o 16.00 h.

  Základná škola Lúčna, Vranov n. T. otvára športové triedy so zameraním na futbal pre žiakov športovo-talentovaných. V týchto triedach, ktoré sú pre budúcich piatakov, bude športová príprava súčasťou vyučovania. V športových triedach sa vyučujú predmety ako v klasickej triede. Do jednej športovej triedy sa zaraďujú chlapci a dievčatá. Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 hodín týždenne. Športová trieda sa riadi Štatútom športových tried, v ktorých sú dané podmienky, ktoré musí žiak spĺňať. Dňa 6.5.2014 o 16.00 h. sa na umelej tráve pri ZŠ Lúčna, Vranov n. T. uskutoční výber žiakov do športových tried. Výber budú realizovať Mgr. Roman Kuzemka a Mgr. Tomáš Komár. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0917457726.

 • Deň vody na ZŠ Lúčna, Vranov n. T.

  Dňa 21.3.2014 vyvrcholili štyri aktivity, ktorými sme si pripomenuli vážnosť témy: "Voda". Prvá aktivita: Maľovanie posterov, Druhá aktivita: Kniha o vode vytvorená všetkými žiakmi školy, Tretia aktivita: PowerPointové prezentácie o vode, Štvrtá aktivita: Tanec s pohármi CUP SONG. Ako deň prebiehal si môžete pozrieť na fotografiách - tu! Video bude zverejnené na fb. stránke školy - tu!

Štvrtok 23. 10. 2014
Počet návštev: 335361

►Odkazovač

» Úspechy školy a žiakov v šk. roku 2013/2014 15.9.2014

» Začiatok šk. roka 2014/2015 2.9.2014