ZÁPIS do 1. roč.

ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka šk. roka 2015/2016 

19. a 20. január 2015 (pondelok, utorok) od 15.00 hod. do 18.00 hod.

VIAC INFORMÁCIÍ TU!

Navigácia

Učme sa po novom

 • Vianočná akadémia 2014

  Dňa 15.12.2014 sa naše deti o 10.00 hod. predstavili s vianočnou akadémiou pre materské školy a o 16.30 hod. vystúpili pre rodičov a starých rodičov. Krásny program, dobrá nálada, Mikuláš, maskot školy Lúčik, to je je časť z toho čo si môžete pozrieť na fotografiach. Z akadémie bude spracované aj video, ktoré bude neskôr pridané. Fotografie - tu!

 • Vystúpenie žiakov pre občanov mesta

  Dňa 14.12.2014 vystúpili naši žiaci pre občanov mesta v rámci kultúrneho pásma "ROZŽIARME VIANOCE 2014" na námestí Vranova nad Topľou pred budovou AOC. Fotografie - tu!

 • Mikuláš v škole

 • TV LÚČIK - Oznam

  11.11.2014 Pridané nové videá: "Panie učiteľky", "Halloween", "Šport", "Herečka na škole" a "Noc knižníc".

  Nové príspevky školskej televízie TV LÚČIK si môžete pozrieť - tu!.

 • Beseda s Andreou Kerestešovou

  Dňa 28.októbra 2014 sa na našej škole - ZŠ Námestie Jána Pavla II. uskutočnila beseda  s herečkou a modelkou Andreou Kerestešovou. Žije v Prahe, ale jej rodisko je dedina Hlinné, kde sa veľmi rada vracia. Veľmi si vážime, že prijala naše pozvanie a podelila sa s nami s jej hereckými, cestovateľskými a fotografickými zážitkami. Jej skromnosť a pokora všetkých príjemne prekvapila. Bezprostredne a s úsmevom na tvári odpovedala na všetky zvedavé otázky detí. Na záver  sa rada s nami odfotografovala a obdarovala každého fotografiou s venovaním a autogramom. Andreina prítomnosť v nás zanechala veľmi pozitívne zážitky. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov. Fotografie - tu!

 • Noc knižníc 2014

  Dňa 26.10.2014 sa v telocvični na našej škole konala akcia pre žiakov "Noc knižníc" pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc. Program bol rozdelený do troch častí: v prvej žiaci prezentovali prácu s textom, v druhej sme privítali vzácnych hostí - Maroša Kramára, Jozefa Vajdu, Petra Šimuna a v tretej časti im pripravili diskotéku známy DJ Folly s Bongomanom Elizz. Po diskotéke žiaci ostali spať v škole. Fotografie - tu!

 • Krst školskej televízie TV LÚČIK

  7. októbra 2014 sa na našej škole za prítomnosti ctených hostí konal krst školskej televízie TV LÚČIK. Krstným otcom televízie sa stal moderátor Michal Farkašovský. Spoločne s primátorom mesta Jánom Raganom, riaditeľkou školy Blaženou Matisovou a vedúcim krúžku Milanom Dančom pokrstili našu televíziu TV LÚČIK. Žiaci pôsobiaci v tejto televízii už poctivo pracujú na prvých príspevkoch, ktoré Vám budeme s radosťou prezentovať na našich stránkach. Veríme, že tvrdou a poctivou prácou v škoskej televízii získajú dostatok cenných skúseností, aby sme ich v budúcnosti mohli vidieť aj na televíznych obrazovkách. Želáme im a aj vedúcemu krúžku veľa úspechov. Fotografie - tu!

 • Družobná návšteva žiakov z Poľska

  V dňoch 1. - 3. októbra 2014 sa uskutočnila družobná návšteva žiakov a učiteľov z poľkej školy Zespół Szkół w Racławówce. Žiaci počas troch dní absolvovali vyučovacie hodiny anglického jazyka, chémie, telesnej výchovy, matematiky a hudobnej výchovy na našej škole. V rámci mimoškolských činností navštívili centrum mesta Vranov nad Topľou, aquapark Šírava. Zúčastnili sa futbalového a volejbalového turnaja na našej škole. Fotografie - tu!

 • Informácie pre rodičov žiakov IX. ročníkov v školskom roku 2014/2015

  Doležité informácie pre rodičov žiakov IX. ročníkov v školskom roku 2014/2015, ktoré sa týkajú Testovania 9-2015, doučovania zo SJL a MAT, a pod. Podrobné informácie nájdete - tu!

Streda 17. 12. 2014
Počet návštev: 358477

►Odkazovač

» Úspechy školy a žiakov v šk. roku 2013/2014 15.9.2014

» Začiatok šk. roka 2014/2015 2.9.2014