Učme sa po novom

Navigácia

 • TV LÚČIK - Oznam

  11.11.2014 Pridané nové videá: "Panie učiteľky", "Halloween", "Šport", "Herečka na škole" a "Noc knižníc".

  Nové príspevky školskej televízie TV LÚČIK si môžete pozrieť - tu!.

 • Beseda s Andreou Kerestešovou

  Dňa 28.októbra 2014 sa na našej škole - ZŠ Námestie Jána Pavla II. uskutočnila beseda  s herečkou a modelkou Andreou Kerestešovou. Žije v Prahe, ale jej rodisko je dedina Hlinné, kde sa veľmi rada vracia. Veľmi si vážime, že prijala naše pozvanie a podelila sa s nami s jej hereckými, cestovateľskými a fotografickými zážitkami. Jej skromnosť a pokora všetkých príjemne prekvapila. Bezprostredne a s úsmevom na tvári odpovedala na všetky zvedavé otázky detí. Na záver  sa rada s nami odfotografovala a obdarovala každého fotografiou s venovaním a autogramom. Andreina prítomnosť v nás zanechala veľmi pozitívne zážitky. Prajeme jej veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov. Fotografie - tu!

 • Noc knižníc 2014

  Dňa 26.10.2014 sa v telocvični na našej škole konala akcia pre žiakov "Noc knižníc" pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc. Program bol rozdelený do troch častí: v prvej žiaci prezentovali prácu s textom, v druhej sme privítali vzácnych hostí - Maroša Kramára, Jozefa Vajdu, Petra Šimuna a v tretej časti im pripravili diskotéku známy DJ Folly s Bongomanom Elizz. Po diskotéke žiaci ostali spať v škole. Fotografie - tu!

 • Krst školskej televízie TV LÚČIK

  7. októbra 2014 sa na našej škole za prítomnosti ctených hostí konal krst školskej televízie TV LÚČIK. Krstným otcom televízie sa stal moderátor Michal Farkašovský. Spoločne s primátorom mesta Jánom Raganom, riaditeľkou školy Blaženou Matisovou a vedúcim krúžku Milanom Dančom pokrstili našu televíziu TV LÚČIK. Žiaci pôsobiaci v tejto televízii už poctivo pracujú na prvých príspevkoch, ktoré Vám budeme s radosťou prezentovať na našich stránkach. Veríme, že tvrdou a poctivou prácou v škoskej televízii získajú dostatok cenných skúseností, aby sme ich v budúcnosti mohli vidieť aj na televíznych obrazovkách. Želáme im a aj vedúcemu krúžku veľa úspechov. Fotografie - tu!

 • Družobná návšteva žiakov z Poľska

  V dňoch 1. - 3. októbra 2014 sa uskutočnila družobná návšteva žiakov a učiteľov z poľkej školy Zespół Szkół w Racławówce. Žiaci počas troch dní absolvovali vyučovacie hodiny anglického jazyka, chémie, telesnej výchovy, matematiky a hudobnej výchovy na našej škole. V rámci mimoškolských činností navštívili centrum mesta Vranov nad Topľou, aquapark Šírava. Zúčastnili sa futbalového a volejbalového turnaja na našej škole. Fotografie - tu!

 • Informácie pre rodičov žiakov IX. ročníkov v školskom roku 2014/2015

  Doležité informácie pre rodičov žiakov IX. ročníkov v školskom roku 2014/2015, ktoré sa týkajú Testovania 9-2015, doučovania zo SJL a MAT, a pod. Podrobné informácie nájdete - tu!

 • Prijatie žiakov prezidentom SR Ivanom Gašparovičom v prezidentskom paláci

  Dňa 11.6.2014 boli žiaci našej školy spolu s učiteľmi a honorárnym konzulom Ukrajiny na Slovensku Stanislavom Obickým prijatí prezidentom SR Ivanom Gašparovičom v prezidentskom paláci. Žiaci si pre prezidenta pripravili krátky kultúrny program, s ktorým vystúpili po príhovore prezidenta. Veľkou odmenou pre 38 žiakov bolo samotné prijatie prezidentom, ktoré sa často neopakuje. Nasledovala prehliadka prezidentského paláca a hneď potom cesta do Národenej rady SR, kde naši žiaci zaspievali prezidentovi SR, predsedovi národnej rady a poslancom. Ďen predtým si žiaci prezreli priestory televízie JOJ. Celý pobyt v Bratislave venoval žiakom honorárny konzul Stanislav Obický, za čo mu úprimne ďakujeme. Fotogaléria - tu!

 • Medzinárodný futbalový turnaj za účasti Ľuboša Micheľa

  Dňa 29.05.2014 sa uskutočnil turnaj žiakov vo futbale za účasti najlepšieho slovenského rozhodcu Ľuboša Micheľa. Turnaja sa zúčastnili mužstvá zo Slovenska a Ukrajiny. Náš hosť rozhodoval prvé stretnutie medzi ZŠ Lúčna, Vranov n. T. a 4. ZŠ Užhorod. Po skončení turnaja rozdal mužstvám a najlepším hráčom ceny, zároveň každé z družstiev dostalo od Ľuboša Micheľa dres futbalového mužstva Shakhtaru Donetsk a futbalovú loptu. Po skončení turnaja nasledovala beseda so žiakmi športových tried a autogramiáda. Fotografie - tu!

 • Deň rozprávky s naším prezidentom

  Dňa 23.5.2014 sme pripravili a zažili deň s pánom prezidentom Ivan Gašparovičom. Rozprávkový deň sa začal muzikálom, ktorý zahrali naši žiaci pre pána prezidenta. V záverečnej scéne riaditeľka školy odovzdala p. prezidentovi fujaru, na ktorej všetkým prítomným zahral. Rozprávkový deň pokračoval prehliadkou rozprávkových stánkov, ktoré pripravili naši učitelia spolu so žiakmi: Maťko a Kubko, Neboj sa, Rozprávka o Vranove, Rozprávka o Banskej Štiavnici, Rozprávka o medovníkovej chalúpke, Rozprávka o Červenej čiapočke. Návšteva p. prezidenta pokračovala besedou s učiteľmi ZŠ Lúčna, na ktorej pán prezident podpísal svoju knihu: Myslím národne, cítim sociálne. Na záver pozval žiakov do Bratislavy na návštevu prezidentského paláca, ktorá by sa mala uskutočniť do 15.6.2014. Fotografie - tu!

Nedeľa 23. 11. 2014
Počet návštev: 347253

►Odkazovač

» Úspechy školy a žiakov v šk. roku 2013/2014 15.9.2014

» Začiatok šk. roka 2014/2015 2.9.2014