Darujte 2% z dane Občianskemu združeniu pri ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou. Viac - tu!

Školská televízia

Nové video-Pyžamová párty

Navigácia

Učme sa po novom

 • Okresné kolo súťaže - Vesmír očami detí

  Dňa 12. februára 2015 sa konalo okresné kolo 30. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2015, ktorého sa zúčastnilo 11 škôl - 48 žiakov. Žiak ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou, Jakub Dančo, ktorý súťažil v 2. kategórii - ZŠ 1.-4. ročník, sa so svojou výtvarnou prácou "Mimozemšťania a blchy" umiestnil na treťom mieste. Jeho práca bude Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou zaslaná do celoslovenskej súťaže v Hurbanove. Nášmu žiakovi srdečne blahoželáme. Ukážka práce - tu!

 • Celoslovenská súťaž - Ruské slovo

  Dňa 6. februára 2015 sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo. Ide o súťaž v prednese poézie a prózy. Témou IX. ročníka súťaže bolo 70. výročie vojny pod heslom: Nech nám vždy slnko svieti. Žiak Peter Hupcej zo  ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou obsadil 3. miesto. Žiaka pripravovala p. učiteľka Mgr. Nadežda Novosiadla.

 • Úspechy žiakov v okresnom kole DEJ a GEO olympiády

  Naši žiaci dosiahli na okresnom kole dejepisnej olympiády skvelé umiestnenia. Darilo sa aj žiakom na geografickej olympiáde. Víťazi postupujú na krajské kolo. Blahoželáme.

 • Talenty 2015

  V nedeľu, 8. februára 2015, sa detský folklórny súbor Ďatelinka pri ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou zúčastnil speváckej súťaže Talenty v obci Dlhé Klčovo. Do tejto súťaže sa každoročne prihlási vyše 100 súťažiacich vo veku od 6 do 15 rokov. V tomto ročníku chceme zagratulovať naším žiakom k dosiahnutému úspechu. Folklórny súbor Ďatelinka pri ZŠ Lúčna dosiahol obrovský úspech a my sme na našich žiakov právom hrdí! Umiestnenia: 1. miesto - DFS Ďatelinka starší žiaci - kategória spevácke skupiny2. miesto - DFS Ďatelinka mladší žiaci - kategória spevácke skupiny1. miesto - Juliana Mikitová - kategória ľudová pieseň (1.-4. ročník)2. miesto - Štefan Kuruc st. - kategória ľudová pieseň (1.-4. ročník), 1. miesto a Laureát - Michal Budai - kategória ľudová pieseň (5.-9. ročník)

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 4.2.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola biologickej olympiády. Všetci traja zúčastnení si so sebou odniesli medailové umiestnenie. V teoreticko-praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Tamara Minarčinová žiačka 8.A triedy, na 2. mieste Viktor Hankovský z 9.A triedy. V projektovej časti biologickej olympiády sa Filip Jozefov z 9.A triedy umiestnil na 3. mieste.

 • Lyžiarsky výcvik - FOTO

  V dňoch 25. - 31. januára 2015 sa naši žiaci pod vedením učiteľov telocviku zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 35 žiakov 7. ročníka, konkrétne žiaci 7.A, 7.B a 7.C triedy. Výcvik sa konal v lyžiarskom stredisku Vernár. Naše deti si lyžovačku vychutnali tak, ako sa patrí. Svojich učiteľov pozorne počúvali, tí odvážnejší čo to aj skúšali. V súťaži, v slalome na lyžiach sa na prvom mieste umiestnil Damián Keba. Cez deň sa lyžovalo a večer súťažilo. Medzi najvychytenejšiu súťaž patril stolný tenis. V skupine dievčatá sa na prvých troch miestach umiestnili žiačky: 1. Kubáková, 2. Jacková, 3. Kovalská a v skupine chlapcov: 1. Žolna, 2. Keba, 3. Kovaľ.  Fotografie - tu!

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 14.1.2015 sa v CVČ konalo okresné kolo v olympiáde anglického jazyka. V kategórii 1A sa žiačka našej školy Laura Bartková umiestnila na 2. mieste. Školského kola sa zúčastnili tri žiačky: Laura Bartková, Inga Kovalská a Hana Hupcejová. Žiacky na olympiádu pripravovala Mgr. Jana Michalová. Všetkým zúčastneným žiačkam za dosiahnutý úspech srdečne blahoželáme.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Dňa 13.1.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo v olympiáde nemeckého jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci z troch okresov: Vranov nad Topľou, Humenné, Snina. V tejto súťaži obsadila žiačka Základnej školy Lúčna Mária Hierzerová 2. miesto. Úspech v súťaži dosiahol aj ďalší žiak našej školy, Sebastián Hierzer, ktorý obsadil 5. miesto.Obidvom žiakom našej školy, ktorých pripravovala Mgr. Nadežda Novosiadla, srdečne blahoželáme. 

 • Úspech žiakov v súťaži PIKOFYZ (fyzika)

  Naši žiaci nás znova presvedčili o svojej šikovnosti a vedomostiach. V celoslovenskej súťaži PIKOFYZ sa Ingrid Kovalská (7.A) umiestnila na 2. mieste a Hana Hupcejová (7.A) na 3. mieste. Gratulujeme

Sobota 28. 2. 2015
Počet návštev: 389625

►Odkazovač

» Úspechy školy a žiakov v šk. roku 2013/2014 15.9.2014

» Začiatok šk. roka 2014/2015 2.9.2014