Učme sa po novom

Navigácia

 • Informácie pre rodičov žiakov IX. ročníkov v školskom roku 2014/2015

  Doležité informácie pre rodičov žiakov IX. ročníkov v školskom roku 2014/2015, ktoré sa týkajú Testovania 9-2015, doučovania zo SJL a MAT, a pod. Podrobné informácie nájdete - tu!

 • Prijatie žiakov prezidentom SR Ivanom Gašparovičom v prezidentskom paláci

  Dňa 11.6.2014 boli žiaci našej školy spolu s učiteľmi a honorárnym konzulom Ukrajiny na Slovensku Stanislavom Obickým prijatí prezidentom SR Ivanom Gašparovičom v prezidentskom paláci. Žiaci si pre prezidenta pripravili krátky kultúrny program, s ktorým vystúpili po príhovore prezidenta. Veľkou odmenou pre 38 žiakov bolo samotné prijatie prezidentom, ktoré sa často neopakuje. Nasledovala prehliadka prezidentského paláca a hneď potom cesta do Národenej rady SR, kde naši žiaci zaspievali prezidentovi SR, predsedovi národnej rady a poslancom. Ďen predtým si žiaci prezreli priestory televízie JOJ. Celý pobyt v Bratislave venoval žiakom honorárny konzul Stanislav Obický, za čo mu úprimne ďakujeme. Fotogaléria - tu!

 • Medzinárodný futbalový turnaj za účasti Ľuboša Micheľa

  Dňa 29.05.2014 sa uskutočnil turnaj žiakov vo futbale za účasti najlepšieho slovenského rozhodcu Ľuboša Micheľa. Turnaja sa zúčastnili mužstvá zo Slovenska a Ukrajiny. Náš hosť rozhodoval prvé stretnutie medzi ZŠ Lúčna, Vranov n. T. a 4. ZŠ Užhorod. Po skončení turnaja rozdal mužstvám a najlepším hráčom ceny, zároveň každé z družstiev dostalo od Ľuboša Micheľa dres futbalového mužstva Shakhtaru Donetsk a futbalovú loptu. Po skončení turnaja nasledovala beseda so žiakmi športových tried a autogramiáda. Fotografie - tu!

 • Deň rozprávky s naším prezidentom

  Dňa 23.5.2014 sme pripravili a zažili deň s pánom prezidentom Ivan Gašparovičom. Rozprávkový deň sa začal muzikálom, ktorý zahrali naši žiaci pre pána prezidenta. V záverečnej scéne riaditeľka školy odovzdala p. prezidentovi fujaru, na ktorej všetkým prítomným zahral. Rozprávkový deň pokračoval prehliadkou rozprávkových stánkov, ktoré pripravili naši učitelia spolu so žiakmi: Maťko a Kubko, Neboj sa, Rozprávka o Vranove, Rozprávka o Banskej Štiavnici, Rozprávka o medovníkovej chalúpke, Rozprávka o Červenej čiapočke. Návšteva p. prezidenta pokračovala besedou s učiteľmi ZŠ Lúčna, na ktorej pán prezident podpísal svoju knihu: Myslím národne, cítim sociálne. Na záver pozval žiakov do Bratislavy na návštevu prezidentského paláca, ktorá by sa mala uskutočniť do 15.6.2014. Fotografie - tu!

 • Družobná návšteva v Poľsku 2014

  V dňoch 8.5.2014-10.5.2014 sa žiaci zúčastnili na pobyte v družobnom meste Boguchwala. Pobyt sa začal návštevou mesta Rzsesow, obhliadkou pamiatok. Jeden deň žiaci pracovali spolu so žiakmi v škole Raclawowka na spoločných projektoch, týkajúcich sa poznávania miest Vranov nad Topľou a mesta Boguchwala. Žiaci mali možnosť porovnať prácu žiakov a učtieľov priamo na vyučovacích hodinách poľského jazyka, chémie a informatiky. Fotografie - tu!

 • Žiak Michal Pancák získal 1. miesto v celoslovenskej súťaži

  V dňoch 24.-25.04.2014 sa v Starej Ľubovni uskutočnilo celoslovenské kolo Základoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnil žiak IX.A triedy Michal Pancák zo ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou. Súťažil v odbore 05 - Geovedy s prácou: "Monitorovanie obojživelníkov v obci Stankovce" a umiestnil sa na prvom mieste. Jeho odmenou bude výlet do Švajčiarska. Celý článok s fotografiami nájdete - tu!

 • Výber talentovaných detí do 5. ročníka športových tried - 6.5.2014 o 16.00 h.

  Základná škola Lúčna, Vranov n. T. otvára športové triedy so zameraním na futbal pre žiakov športovo-talentovaných. V týchto triedach, ktoré sú pre budúcich piatakov, bude športová príprava súčasťou vyučovania. V športových triedach sa vyučujú predmety ako v klasickej triede. Do jednej športovej triedy sa zaraďujú chlapci a dievčatá. Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 hodín týždenne. Športová trieda sa riadi Štatútom športových tried, v ktorých sú dané podmienky, ktoré musí žiak spĺňať. Dňa 6.5.2014 o 16.00 h. sa na umelej tráve pri ZŠ Lúčna, Vranov n. T. uskutoční výber žiakov do športových tried. Výber budú realizovať Mgr. Roman Kuzemka a Mgr. Tomáš Komár. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0917457726.

 • Deň vody na ZŠ Lúčna, Vranov n. T.

  Dňa 21.3.2014 vyvrcholili štyri aktivity, ktorými sme si pripomenuli vážnosť témy: "Voda". Prvá aktivita: Maľovanie posterov, Druhá aktivita: Kniha o vode vytvorená všetkými žiakmi školy, Tretia aktivita: PowerPointové prezentácie o vode, Štvrtá aktivita: Tanec s pohármi CUP SONG. Ako deň prebiehal si môžete pozrieť na fotografiách - tu! Video bude zverejnené na fb. stránke školy - tu!

 • Biologická olympiáda - krajské kolo

  Dňa 13.3.2014 žiak Michal Pancák reprezentoval našu školu na krajskom kole biologickej olympiády v Prešove. Umiestnil sa na 3. mieste. Vystúpil s projektom „Obojživelníky v obci Stankovce“. Na súťaž ho pripravovala p. uč. Mgr. Monika Gumanová 

 • 1. školská netradičná zimná olympiáda

  V čase 22.ZOH v ruskom  Soči sa na našej škole otvára 1.školská netradičná zimná olympiáda 17.2. - 21.2.2014. Štart olympiády 17.2.2014 o 7.30 h. vstupom do budovy školy. Olympiáda sa koná počas prestávok a finále je na progame piatok 21.2.2014 o 09.00 h. Finálové disciplíny - spoločný tanec všetkých žiakov školy, vyhodnotenie prezentácii a vyhodnotenie plagátov. Viac informácii - tu!, Foto - tu!

Utorok 23. 9. 2014
Počet návštev: 324341

►Odkazovač

» Úspechy školy a žiakov v šk. roku 2013/2014 15.9.2014

» Začiatok šk. roka 2014/2015 2.9.2014