Školská televízia

Navigácia

Učme sa po novom

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 14.1.2015 sa v CVČ konalo okresné kolo v olympiáde anglického jazyka. V kategórii 1A sa žiačka našej školy Laura Bartková umiestnila na 2. mieste. Školského kola sa zúčastnili tri žiačky: Laura Bartková, Inga Kovalská a Hana Hupcejová. Žiacky na olympiádu pripravovala Mgr. Jana Michalová. Všetkým zúčastneným žiačkam za dosiahnutý úspech srdečne blahoželáme.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Dňa 13.1.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo v olympiáde nemeckého jazyka. Olympiády sa zúčastnili žiaci z troch okresov: Vranov nad Topľou, Humenné, Snina. V tejto súťaži obsadila žiačka Základnej školy Lúčna Mária Hierzerová 2. miesto. Úspech v súťaži dosiahol aj ďalší žiak našej školy, Sebastián Hierzer, ktorý obsadil 5. miesto.Obidvom žiakom našej školy, ktorých pripravovala Mgr. Nadežda Novosiadla, srdečne blahoželáme. 

 • Úspech žiakov v súťaži PIKOFYZ (fyzika)

  Naši žiaci nás znova presvedčili o svojej šikovnosti a vedomostiach. V celoslovenskej súťaži PIKOFYZ sa Ingrid Kovalská (7.A) umiestnila na 2. mieste a Hana Hupcejová (7.A) na 3. mieste. Gratulujeme

 • Úspech žiakov v európskej súťaži

  Naši žiaci sa v decembri zapojili do európskej súťaže v maľovaní a kreslení. Súťaž organizoval Výbor regiónov - skupina EA v Bruseli. Téma prác bola: Môj región, moja budúcnosť - Európy. Práce sú vystavené v Európskom parlamente v Bruseli. Ocenení žiaci: 1. miesto: Peter Stavný, 2. miesto: Edita Kentošová, 3. miesto: Radoslava Hanusinová. Žiakom blahoželáme. Víťazné výtvarné práce si môžete pozrieť - tu!

 • Vinšovníci zo ZŠ Lúčna v Užhorode

  Dňa 12. januára 2015 žiaci DFS Ďatelinka zo ZŠ Lúčna zavítali s vinšami do Užhorodu. Svoju cestu vinšovaním začali spolu s honorárnym konzulom Ukrajiny na Slovensku Stanislavom Obickým na Generálnom konzuláte SR v Užhorode. Nacvičenú choreografiu prezentovali na Oblastnej administratíve, 4. všeobecno-vzdelávacej škole, v hoteli Užhorod, v hoteli na Zlatej hore a na hraničom priechode vo Vyšnom Nemeckom. Fotografie - tu!

 • Príspevky školskej televízie

  Nové príspevky školskej televízie TV Lúčik si možete pozrieť na tejto adrese: link

 • Rodičovské združenie - oznam

  Oznamujeme, že rodičovské združenie pre rodičov žiakov 1. až 8. ročníka sa uskutoční dňa 14.1.2015 (streda) formou konzultácií v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.

 • Vianočná akadémia 2014

  Dňa 15.12.2014 sa naše deti o 10.00 hod. predstavili s vianočnou akadémiou pre materské školy a o 16.30 hod. vystúpili pre rodičov a starých rodičov. Krásny program, dobrá nálada, Mikuláš, maskot školy Lúčik, to je je časť z toho čo si môžete pozrieť na fotografiach. Z akadémie bude spracované aj video, ktoré bude neskôr pridané. Fotografie - tu!

 • Vystúpenie žiakov pre občanov mesta

  Dňa 14.12.2014 vystúpili naši žiaci pre občanov mesta v rámci kultúrneho pásma "ROZŽIARME VIANOCE 2014" na námestí Vranova nad Topľou pred budovou AOC. Fotografie - tu!

 • Mikuláš v škole

Nedeľa 1. 2. 2015
Počet návštev: 379089

►Odkazovač

» Úspechy školy a žiakov v šk. roku 2013/2014 15.9.2014

» Začiatok šk. roka 2014/2015 2.9.2014