Učme sa po novom

2 % z dane

Darujte 2% z dane Občianskemu združeniu pri ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou. Viac - tu!

Navigácia

 • Výber talentovaných detí do 5. ročníka športových tried - 6.5.2014 o 16.00 h.

  Základná škola Lúčna, Vranov n. T. otvára športové triedy so zameraním na futbal pre žiakov športovo-talentovaných. V týchto triedach, ktoré sú pre budúcich piatakov, bude športová príprava súčasťou vyučovania. V športových triedach sa vyučujú predmety ako v klasickej triede. Do jednej športovej triedy sa zaraďujú chlapci a dievčatá. Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 4 hodín týždenne. Športová trieda sa riadi Štatútom športových tried, v ktorých sú dané podmienky, ktoré musí žiak spĺňať. Dňa 6.5.2014 o 16.00 h. sa na umelej tráve pri ZŠ Lúčna, Vranov n. T. uskutoční výber žiakov do športových tried. Výber budú realizovať Mgr. Roman Kuzemka a Mgr. Tomáš Komár. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0917457726.

 • Deň vody na ZŠ Lúčna, Vranov n. T.

  Dňa 21.3.2014 vyvrcholili štyri aktivity, ktorými sme si pripomenuli vážnosť témy: "Voda". Prvá aktivita: Maľovanie posterov, Druhá aktivita: Kniha o vode vytvorená všetkými žiakmi školy, Tretia aktivita: PowerPointové prezentácie o vode, Štvrtá aktivita: Tanec s pohármi CUP SONG. Ako deň prebiehal si môžete pozrieť na fotografiách - tu! Video bude zverejnené na fb. stránke školy - tu!

 • Biologická olympiáda - krajské kolo

  Dňa 13.3.2014 žiak Michal Pancák reprezentoval našu školu na krajskom kole biologickej olympiády v Prešove. Umiestnil sa na 3. mieste. Vystúpil s projektom „Obojživelníky v obci Stankovce“. Na súťaž ho pripravovala p. uč. Mgr. Monika Gumanová 

 • 1. školská netradičná zimná olympiáda

  V čase 22.ZOH v ruskom  Soči sa na našej škole otvára 1.školská netradičná zimná olympiáda 17.2. - 21.2.2014. Štart olympiády 17.2.2014 o 7.30 h. vstupom do budovy školy. Olympiáda sa koná počas prestávok a finále je na progame piatok 21.2.2014 o 09.00 h. Finálové disciplíny - spoločný tanec všetkých žiakov školy, vyhodnotenie prezentácii a vyhodnotenie plagátov. Viac informácii - tu!, Foto - tu!

 • Geografická olympiáda

  V školskom roku 2013/2014 sa geografickej olympiády zúčastnilo 9 žiakov. Všetci boli úspešnými riešiteľmi. Ukázali svoje vedomosti o rôznych krajinách a svetadieloch. Žiakov pripravovali p. učiteľky Gumanová, Vargová

  Umiestnenie žiakov:

  5. ročník:     

  1. miesto- Dominik Tulach (V.A)

  2. miesto- Peter Hupcej (V.A)

 • Dejepisná olympiáda

  V školskom roku 2013/2014 sa naši žiaci zúčastnili dejepisnej olympiády. Súťažilo 6 žiakov v 4. kategóriách. Okrem učiva príslušného ročníka sa pripravovali z odbornej literatúry o Starovekom Egypte a z Kroniky ľudstva o 1. svetovej vojne. Všetci žiaci boli úspešní riešitelia. Žiakov pripravovali p. učiteľky Hupcejová, Vargová

  Umiestnenie:

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  V školskom roku 2013/2014 sa naši žiaci zúčastnili biologickej olympiády v teoreticko- praktickej a posterovej časti. Žiaci boli úspešní riešitelia.

  Umiestenie:

  V teoreticko- praktickej časti: Samuel Našta 3. miesto

  V posterovej časti: Michal Pancák 1. miesto

  Žiakov pripravovala Mgr. Monika Gumanová

 • Halový turnaj žiakov U14 a U15

  22. januára 2014 organizoval MFK Vranov n. T. v spolupráci so Základnou školou Lúčna halový futbalový turnaj starších žiakov v kategóriách U 14 a U 15.  Na turnaji sa predstavili mužstvá z Humenného, Lipian, Stropkova, Trebišova a Sniny. V kategórii U 14, ktorá hrala svoje zápasy v telocvični na Základnej škole Lúčna, sa najviac darilo našim chlapcom, ktorí postupne zdolali všetky mužstvá a bojovným výkonom zaslúžene skončili na prvom mieste. Na druhom mieste skončilo Humenné a na treťom Snina. Kategória U15 zápolila v pretlakovej hale. Tu sa najviac darilo mužstvu z Humenného ďalej nasledoval Stropkov a tretí skončili chlapci zo Sniny. Naše mužstvo sa muselo uspokojiť so štvrtým miestom, keď doplatilo na zbytočné chyby v obrane a na nepremenené šance v koncovke. Tešiť nás môže ocenenie Jakuba Poláčka, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja v kategórii U15.

 • Vinšovníci zo ZŠ Lúčna v Užhorode

  9. januára 2014 žiaci DFS Ďatelinka zo ZŠ Lúčna zavítali s vinšami do Užhorodu. Svoju cestu vinšovaním začali spolu s honorárnym konzulom Ukrajiny na Slovensku Stanislavom Obickým na Oblastnej administratíve. Nacvičenú choreografiu prezentovali na konzuláte v Užhorode, 4. všeobecno-vzdelávacej škole, v hoteli Užhorod a na hraničom priechode vo Vyšnom Nemeckom. Fotografie - tu!

 • Vianočná akadémia pre materské školy a rodičov

  Dňa 17. decembra 2013 sa na našej škole konala Vianočná akadémia, ktorú so svojimi žiakmi nacvičili učiteľky I. stupňa a predstavil sa aj spevácky zbor ZŠ Lúčna. Predpoludním žiaci vystúpili pre deti z materských škôl a popoludní o 16:30 predviedli svoj talent rodičom. Všetkým zaželali krásne, veselé Vianoce a Nový rok. Fotografie - tu!

Štvrtok 24. 4. 2014
Počet návštev: 288917

►Odkazovač