Navigácia

Učme sa po novom

 • Noc knižníc 2015

  Dňa 15.11.2015 sa v telocvični na našej škole konala tradičná akcia pre žiakov "Noc knižníc". Začiatok podujatia patril vystúpeniu našich žiakov, ktorých prišiel pozdraviť primátor mesta Ing. Ján Ragan spolu s pozvanými hosťami, potom už na scénu prišiel raper Suvereno, ktorý deťom zaspieval, rozdal autogramy a poskytol rozhovor školskej televízii. Neskôr nasledovala diskotéka a po jej skončení žiaci ostali spať v škole.  Fotografie - tu!

 • I.A trieda - športová

  V školskom roku 2015/2016 sme zriadili športovú triedu od prvého ročníka.

 • Lúčniny - školský časopis - 4. číslo

 • Predseda NR SR na ZŠ Lúčna, Vranov n. T.

  Dňa 28 októbra 2015 navštívil našu školu predseda NR SR Peter Pellegrini. Prezrel si prácu žiakov a učiteľov, ktorí pre neho pripravili prehliadku miest - hrad Čičva s Bátoričkou, Vranov nad Topľou - Bazilika Minor, Červený Kláštor, Bardejovské kúpele, Levoča a Vysoké Tatry. Predseda NR SR pokrstil a podpísal knihu - Škola plná nápadov. Žiaci pre neho pripravili kultúrny program. Záver návštevy bol venovaný besede s učiteľmi školy. Poďakovanie za ojedinelú atmosféru patrí predsedovi NR SR Petrovi Pellegrinimu a honorárnemu konzulovi Ukrajiny na Slovensku Stanislavovi Obickému. Fotografie - tu!

 • Mesiac úcty k starším v ŠKD /Deň so starými rodičmi/

  Dňa 21.10.2015 o 14.00 hodine sa na našej škole konala akcia školského klubu detí "Deň so starými rodičmi" Ďakujeme všetkým starým mamkám a starým otcom, že prijali pozvanie stráviť s nami sviatok - Deň úcty k starším.Všetko najepšie a tešíme sa na vás na našich spoločných podujatiach v našej škole. Fotografie - tu!

 • Deň chémie

  Dňa 9. októbra 2015 ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou pokračovala vo svojom zážitkovom vyučovaní. Teraz prišla na rad chémia. Žiaci základnej školy mali možnosť počas prestávok spoznať tajomstvá tejto vednej disciplíny. To, čo inokedy vidia v učebnici, si teraz vyskúšali sami. Zážitkové vyučovanie chémie mala na starosti pani učiteľka Mgr. Tatiana Bizupová. Fotografie - tu!

 • Medzinárodná školská atletická súťaž

  Dňa 8.10.2015 sa uskutočnila medzinárodná školská atletická súťaž, ktorá sa konala v meste Bystřice nad Pernštejnem v Českej republike. ZŠ Lúčna reprezentovali žiaci: Ivančová Tamara, Leničová Rebeka, Švárna Barbora, Kažíková Mária, Hric Matúš, Dzurík Richard a Piňko Michal. Súťažilo sa v dvoch kategóriách  (dievčatá a chlapci) a v disciplínach: beh na 60m, 600m, 800m, skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou, zmiešaná štafeta 4x150 m. Úspešne sa umiestnila: Ivančová Tamara s časom 2:00:59 na krásnom 3.mieste v behu na 600m. Hric Matúš skončil na 1. mieste s výkonom 150 cm v skoku do výšky.

 • Deň záľub na našej škole

  Dňa 8.10.2015 sa konal na našej škole deň záľub. Svoje záľuby prezentovali žiaci a učitelia na štyroch stanovištiach - zberateľské kúsky, farmársky dvôr, športová vášeň a hra na hudobný nástroj. Fotografie - tu! (11.10.2015 - archív Televíznych novín TV JOJ - 31 minúta a 34 sekunda). http://velkenoviny.joj.sk/nov…/2015-10-11-noviny-tv-joj.html

 • Naši deviataci zvíťazili v súťaži "Ukáž, čo vieš a neboj sa"

  Naši deviataci 2.10.2015 vyhrali v súťaži: "Ukáž, čo vieš a neboj sa", ktorú organizovalo vranovské gymnázium. Úlohou tímu, bolo v čo najkratšom čase správne vyriešiť zadania z oblasti biológie, geografie, fyziky, chémie, informatiky a prvej pomoci.

 • Pozvánka na deň záľub

Streda 25. 11. 2015
Počet návštev: 481851

►Odkazovač