Navigácia

Učme sa po novom

 • Deň záľub na našej škole

  Dňa 8.10.2015 sa konal na našej škole deň záľub. Svoje záľuby prezentovali žiaci a učitelia na štyroch stanovištiach - zberateľské kúsky, farmársky dvôr, športová vášeň a hra na hudobný nástroj. Fotografie - tu!

 • Naši deviataci zvíťazili v súťaži "Ukáž, čo vieš a neboj sa"

  Naši deviataci 2.10.2015 vyhrali v súťaži: "Ukáž, čo vieš a neboj sa", ktorú organizovalo vranovské gymnázium. Úlohou tímu, bolo v čo najkratšom čase správne vyriešiť zadania z oblasti biológie, geografie, fyziky, chémie, informatiky a prvej pomoci.

 • Pozvánka na deň záľub

 • Poznávaj prírodu hmatom - VIDEO

 • Lúčniny - školský časopis - 3. číslo

 • Vítanie jesene a Európsky deň jazykov

  23. a 25. septembra sa v ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou odohrali dve udalosti. 23. septembra 2015 si pani učiteľky Školského klubu detí v ZŠ Lúčna pripravili pre svojich žiakov, ale aj pre verejnosť "Vítanie jesene". Vo vestibule školy sa nachádzali dary prírody, ovocie a zelenina. Súčasne to bolo aj zážitkové vyučovanie pre prvý stupeň - spoznávaj a uč sa. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (European Day of Languages), pani učiteľky Mgr. Jana Michalová a Mgr. Zuzana Krausová dňa 25. septembra pripravili zážitkové vyučovanie pre žiakov celej ZŠ Lúčna. Žiaci tak spoznali cudzí jazyk v trochu inej atmosfére, aká je zvyčajne v triedach. Fotografie-tu!

 • Aktív triedneho učiteľa

  Dňa 18. septembra 2015 sa v ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou uskutočnil aktív triedneho učiteľa 6.D triedy. Aktív sa konal na hodine slovenského jazyka pod vedením pani učiteľky Naďovej. Na túto hodinu boli pozvaní učitelia, ktorí v tejto triede učia, ako aj pani riaditeľka a pán zástupca školy, triednym učiteľom Stanislavom Malošom. Cieľom aktívu bolo podporiť žiakov v ich úsilí vzdelávať sa a tiež podporiť našich učiteľov v ich práci. Fotografie - tu!

 • Deň fyziky

  Dňa 17. septembra 2015 sa v ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou uskutočnil Deň fyziky. Pán učiteľ Myšík každému žiakovi názorne ukázal, ako vzniká statická elektrina, ako funguje ľudské oko, čo to vlastne je elektrolyt, a mnoho ďalších zaujímavostí. Zážitkového vyučovania sa zúčastnili všetky ročníky školy. Rozhovory so žiakmi aj s pánom učiteľom Vám ZŠ Lúčna prinesie koncom septembra vo svojom školskom časopise Lúčniny a v TV Lúčik, ktoré nájdete na webe ZŠ Lúčna. Fotografie - tu!

 • Poznávaj prírodu hmatom

  11. septembra 2015 sa v ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou uskutočnilo zážitkové vyučovanie z biológie: "Poznávaj prírodu hmatom". Úlohou žiakov bolo zistiť pomocou hmatu, aké veci sa ukrývajú v krabiciach. Zážitkového vyučovania sa zúčastnili všetci žiaci ZŠ Lúčna, od prváčikov až po deviatakov. Najviac vecí, ukrytých v krabiciach uhádli žiaci 9.C triedy. Fotografie - tu!

 • Deň objatia

  Redaktorky školského časopisu ZŠ Lúčna, Lúčniny, si na 7. septembra 2015  pripravili naozaj krásnu a zaujímavú akciu. V tento deň mohol každý chlapec objať dievča, ktoré chcel. ZŠ Lúčna sa teší, že aj takéto aktivity dokážu žiakom, ale aj učiteľom spríjemniť deň. Akciu spustili redaktorky časopisu Lúčniny: Maja Goriščáková, Barbara Pavelicová a Anna Mária Kubáková. Viac informácií nájdete v časopise Lúčniny, ktorý sa vydáva vždy na konci mesiaca. Fotografie - tu!

Piatok 9. 10. 2015
Počet návštev: 461597

►Odkazovač