Navigácia

Ochrana osobných údajov

Základné informácie

Prevádzkovateľ IS:
Názov: Základná škola
Adresa:

Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 37873385
kontaktné údaje: telefón: 057/446 36 26
e-mail: skola@zslucnavt.sk
web: www.zslucnavt.sk
Externe zodpovedná osoba: 
Názov: CUBS plus, s.r.o
Adresa: Mudroňova 29, 040 01  Košice
Kontakt: info@ochranaosobnychudajov.eu

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - tu!